Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


146 document(en) met "product" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Daarom maak ik graag installaties: dan kan ik meereizen met mijn product en zeker zijn van de gunstige omstandigheden waarin het vertoond wordt

Nr. 53, December 1995 • Marianne Buyck • Verschillende trajecten
Matthews kruipt met zijn door ziekte uitgeholde lichaam achtereenvolgens in de huid van 'Frank, a product of motherless electrobiology', een pizzaboy die in een vampierenkasteel terechtkomt en Dr

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Hoe dan ook, het prijzig uitgevallen, stevig op de toonbank liggende product dat meer voor de koffietafel dan voor de bureauplank lijkt bestemd, is er nu

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Bij deze nieuwe lichting theaterkunstenaars was een sterk bewustzijn aanwezig dat de structuur waarin gewerkt werd een bepalende invloed had op het uiteindelijke product, dat creëren binnen...hele betoog erop gericht dit product in te schrijven in een cultureel bedrijf dat zo goed mogelijk tracht te beantwoorden aan de wetten van de markteconomie

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Vandaag heeft het product zelf zich losgemaakt van zijn plaats (noemen we daarom vandaag alles wat zich zo via kabel en relais manifesteert een 'product'?) en het is de affiche die zich voordoet als...Commerciële affiches hebben geen lokalisering aan te geven en kunnen zich gestroomlijnd wijden aan een geïntegreerd beeld waarin het product door de affiche en omgekeerd de affiche door het product

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Men dient er zich gewoonweg van te vergewissen dat in een doordeweeks Hollywood-product de acteurs meestal naturalistisch-realistisch acteren maar niet zo overkomen

Nr. 59, Maart 1997 • An-Marie Lambrechts, Jeanne Brabants • Dans in Vlaanderen
Het feit dat Vlaanderen hoofdzakelijk katholiek is, heeft hier de bevrijding van het lichaam beslist bemoeilijkt; en dans is inderdaad ook een product van politieke constellaties en doordrongen van

Nr. 59, Maart 1997 • Peter Anthonissen • Roberto Zucco in medialand
Die vrij radicale keuze laat de regisseur toe een nieuwe betekenislaag aan de tekst toe te voegen (Roberto Zucco als product van de hedendaagse mediasamenleving), en zet hem op een slimme manier uit

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Deze vorm van theater biedt zich aan als artistiek product...Zij willen niet louter entertainment brengen maar het publiek een artistiek product aanbieden

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Een laatste vorm van cultuurkritiek houdt zich vooral bezig met het product van de ontmoeting...laat varen, dat er ruimte vrijkomt om het product van de interculturele samenwerking - op het niveau van de sprekers, de context en het gesprek - te aanvaarden zoals het is: heterogeen, gecontamineerd

Nr. 60, Juni 1997 • Marianne Van Kerkhoven • Een sculptuur van sneeuw
Als ik vandaag schrijf, doe ik dat steeds in functie van het product dat we gaan maken; het gaat meer om een script dan om een tekst; de literaire kwaliteiten komen pas op de tweede plaats

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
Van Manen zelf,' zo schrijft Van Schaik, 'maakte mij bij herhaling en in niet mis te verstane taal duidelijk dat hij zich wel een product van zijn tijd acht, maar geen relatie tussen zijn leven en

Nr. 61, Januari 1997 • Bart Verschaffel • De zaal die niet gedoofd kan worden
De keuze voor de 'black box', die gericht lijkt tegen de burgerlijke theatercultuur, radicaliseert evenwel slechts een ontwikkeling waarvan de burgerlijke schouwburg zelf een product is. Die

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Hij is niet langer de emanatie van het kwaad, maar een product van een ontspoorde samenleving

Nr. 64, Juni 1998 • Maaike Bleeker • Het Visible Human Project als schouwtoneel van...
Volgens haar is het virtuele lichaam zowel product van als symbool voor onze spektakelcultuur waarin fysieke en digitale materialiteit niet langer te onderscheiden zijn

Nr. 65, Januari 1998 • Tim Etchells • Manifest: Tien keer een gooi naar authenticiteit
Het is een narratieve caleidoscoop, een product van verschillende live impulsen en onderhandelingen dat verschuift en omkeert, dat onmogelijke verhalen, toevallige ontmoetingen en droommogelijkheden...Authentiek als in toevallig, het product van context, oncontroleerbare tekens

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
DasArts ontwikkelde een programma dat twee jaar studie omvat en uit vier componenten bestaat: drie blokken en een individuele opdracht (hierin is de student voor alles -van concept tot product

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
Bepaalt de aard van de productiestructuur het artistieke product...willen dat er goede voorstellingen gemaakt worden en stellen ons in functie van het product

Nr. 65, Januari 1998 • Pieter T'Jonck • Hoe moeilijk is het om de anarchie...
Er is niemand helemaal goed of fout, iedereen schijnt het weerloze product van een erg ongunstige maatschappelijke positie en een ongecontroleerd driftleven te zijn

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • De dramaturg als roerganger
Je moet heel hard je recht verdedigen om je 'product' niet met een geweldige schop midden in de markt te gooien...Een product mag ook wel eens gewoon bescheiden zijn