Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


42 document(en) met "Professionalisering Uit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Op dat ogenblik is Hamlet echter al van onder zijn twijfel uit...Die verschillende betekenislagen werden uit de tekst gepuurd en doordacht in personages gegoten in plaats van hen in een reductionistisch realisme te laten evolueren...De professionalisering van de acteursbezetting speelt daar ongetwijfeld een grote rol in. Geen enkel aspect van de voorstelling werd aan het toeval overgelaten

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Een eerste gevolg hiervan was dat een aantal groepen die aan een beloftevolle evolutie naar professionaliteit bezig waren, de stap naar het beroepstheater te snel hebben gezet, uit vrees anders naast...Uit een en ander blijken echter de negatieve gevolgen van een strakke indeling en reglementering...en Toneel van eigen bodem'. Maar: 1) een repertoiretheater vandaag brengt ten hoogste acht produkties in één seizoen, 2) daarnaast bestaan er kleine theaters die op gelijkaardige wijze putten uit de pot

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Beaumol Uit de referaten van de twee Nederlandse vertegenwoordigers A. van Schendel (directeur van het Amsterdamse Uit-Buro en opdrachtgever van de veel geciteerde economische studie over de...dezelfde tijd en hetzelfde aantal mensen als in 1684". Men zou zelfs kunnen stellen dat de arbeidsintensiviteit in het theater, door een doorgedreven professionalisering de laatste tijd nog is toegenomen...Baumol: "In the performing arts, crisis is appa-rently a way of life". Bovendien blijkt uit Baumols cijfers dat binnen het geheel van te-werkgestelden in de kunstsector de artiest zelf-zowel

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
mensen uit de programmatie, universiteiten, contactpersonen uit de franstalige kindertheatersector,... Het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum moet dan ook in de eerste plaats gezien worden als een...Achtereenvolgens kwamen aan bod: het Don Bosco-college uit Gent-Zwijnaarde met Brilleke of dom blijft dom (een stuk uit de Gripstheaterstal); het Don Boscocollege uit Kortrijk met Geheime Vrienden, de...toneelbewerking van het gelijknamige jeugdboek van Myron Levoy; een originele creatie Experiment Eiland Eden door het Sint-Martinusinsti-tuut uit Koekelare; het Sint-Nor-bertusinstituut uit Duffel met een bewerking

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Kinderen hebben recht op theater
Ook in eigen land tilt de kinderliteratuur zich meer en meer op uit haar vroegere artistieke verdrukking...De weerslag van deze globale professionalisering van de theaterpraktijk valt af te lezen uit de kwaliteit van de produkties...kind als maatschappelijk wezen uit zijn derderangspositie gehaald wordt en opnieuw het besef ontstaat dat wij van de kinderlijkheid heel wat kunnen leren

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Misschien lopen deze wegdoor-kruisingen wel uit op een punt, waar onze initiële vraagstelling omtrent repertoiretheater weer een stap dichter bij de duidelijkheid komt... Het huidige landschap...De Marat/Sade van Peter Weiss, geregisseerd door Peter Brook, was één van de belangrijkste evenementen uit de recente theatergeschiedenis...Maar een nieuwe lectuur van de tekst en de herinnering aan de kracht die fragmenten uit dit stuk kregen in Bartok/Aantekeningen van Anne Teresa De Keersmaeker, spreken de stelling van 'gedateerd-zijn

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
Hij is de enige wiens deskundigheid buiten kijf staat, en die bij alle betrokken partijen voldoende krediet kan verwerven om de operastal uit te mesten en het VLOS-avontuur artistieke garanties te...Bij Rudolf Werthen heeft men zowat dezelfde vragen: hij is een zeer begaafd violist, en hij leidt I Fiaminghi, een kamerorkest dat uit elf leden bestaat (al wordt die kern regelmatig uitgebreid, een...een tijd dat professionalisering van het artistieke bedrijf -- één van de stokpaardjes van Etcetera -- aan de orde is, vertrekt men hier van de omgekeerde stelling

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
De avant-garde binnen de exacte wetenschappen gelooft in de zelforganiserende kracht van de natuur, in een natuur die haar eigen toekomst schept uit de toevallige materie die ze op haar weg vindt...dan toe geweest is"; een tendens die trouwens op heel wat anti-intellectualistisch onbegrip stuit vanwege andere segmenten uit de theaterpraktijk...Op het moment dat hun artistiek elan het sterkst is, oefenen zij een reële aantrekkingskracht uit op werkelijk getalenteerde studenten

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
omtrent repertoiretheater -- ook al zendt de werkelijkheid quasi dagelijks signalen uit die erop wijzen dat deze discussie aan de orde én noodzakelijk is -- blijft een taaie bedoening...Zeker, het overnemen van de grote structuren door artistieke krachten uit het huidige middenveld, zou zijn voordelen hebben: verjonging van de gezelschappen, actualisering van de vormgeving...Schauspielhaus; Toneelgroep Amsterdam liet dit seizoen plastisch kunstenaar Jeroen Henneman zijn gang gaan om een volledige voorstelling uit te werken waarbij het ruimtelijk concept de kern zelf van de creatie was

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Een beetje geïnspireerd op het voorbeeld van Jean Vilar in Frankrijk draagt het een boodschap van populair theater uit in de kleinste steden en gemeenten...Als verre nazaten van het kamertheater uit de jaren vijftig zijn ook het Théâtre de Poche en Théâtre de l'Esprit Frappeur in de eerste plaats tekstueel gepreoccupeerd, maar dan met stukken die passen...Werkelijke professionalisering van alle aspecten van het theaterwerk staan voorop: acteren, regie, dramaturgie en scenografie lopen uit op nieuwe, eigenzinnige visies op bekend dramawerk

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Criteria Deze dag van de kritiek maakt deel uit van het parallelprogramma bij de zesde editie van het Theaterfestival...De hier geselecteerde produkties zijn bezig uit het bovenstaande de uiterste consequenties te trekken...recensies of in gesprekken niet theatermakers (Ritsema, Perceval) lees je zo veel over het op zoek gaan naar het persoonlijk geluid van de acteur, of omgekeerd, over "teksten uit een tijd toen spreken

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Je hebt meer kans uit twintig groepen twee goeie te distilleren dan uit vijf...hebben een keuze moeten maken uit vijf landen: Engeland, Frankrijk en Duitsland omdat ze heel dicht bij Nederland liggen en er toch relatief weinig over bekend is, Italië en New York omdat zowel Guy...Etcetera: Er is de laatste maanden heel wat te doen geweest rond 'kinderkunstencentra'. Heb je vanuit je achtergrond nooit de behoefte gevoeld om zo'n centrum te gaan leiden of uit te bouwen

Nr. 44, Februari 1994 • Marleen Baeten • Doink!
Babel maken lamp, decor, en bandopnemer essentieel deel uit van de voorstelling...Noodzaak Ik heb bij lang niet alle genoemde voorstellingen het gevoel dat ze ontstaan zijn uit een artistieke noodzaak van de makers...Professionalisering Uit de lijst van medewerkers blijkt dat genoemde pro-dukties tot stand zijn gekomen uit een samenwerking van 'specialisten'. In hoeverre deze mensen ook een professionele opleiding

Nr. 46, Januari 1994 • Fred Six • De kaap genomen
beschouwende teksten over theater brengt de essayist-criticus verslag uit van zijn relatie met het werk van de kunstenaar...Grote theatermakers hebben natuurlijk altijd ook zelf over theater nagedacht en geschreven, en het maakt fundamenteel deel uit van hun theaterwerk...vragen naar de identiteit van de theaterkunst, de relatie toneel-literatuur, professionalisering, inbedding in de maatschappelijke context, de invloed van theaterfilosofie op theaterpraktijk

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Professionalisering Kunstproduktie komt in grote mate tot stand in een andere economie...De belangstelling van critici gaat hierbij vooral uit naar de vrijheid van kleine constellaties...Citaten worden al te vaak uit hun context gerukt waardoor ze de voorstelling meer kwaad dan goed doen

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
dachten dat we een beetje uit die discussie uit waren, maar als je de laatste lichting aanvragen ziet, blijkt dat toch weer een groot probleem...Op vaste tijdstippen licht je dan het volledige kunstenlandschap door, analyseer je en stippel je een beleid uit...Etcetera: Een gevolg van die behoedzame strategie is wel dat er nauwelijks rotatie is. Om de vier jaar zullen er twee gezelschappen uit de boot vallen en twee jonge groepen een kans krijgen

Nr. 55, April 1996 • En dan volgt nu een korte pauze
Beste lezer, Anderhalf jaar geleden heeft Etcetera, in navolging van de professionalisering in de theatersector, een noodzakelijke stap gezet om de kwaliteit van het tijdschrift te garanderen...uit naar een aantal bijdragen over theater en stad en over theater, ethiek, ideologie, politiek...Ook de overheid zendt positieve signalen uit

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Het decreet blinkt uit in bepalingen die misschien wel werken in 'normale' hogescholen maar totaal voorbijgaan aan de vereisten van een kunsthogeschool...Hun beleid en programma worden voortaan bepaald door een departementsraad, die samengesteld is uit drie vertegenwoordigers van de studenten, drie representanten van culturele milieus en zes...Sinds de nieuwe golf van 'postmodern' theater uit de jaren '80 wordt dikwijls gewerkt met niet-professionele acteurs en sommige theatermakers hanteren dit zelfs als bewuste strategie

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Ook in de jaren vijftig en zestig werd België door vele groten uit het westen en oosten bezocht, zelfs meer dan Nederland...Evenmin komt de betekenis van de musical serverende afsplitsing uit de verf...Stichting Kunstboek kwam dus bedrogen uit in haar liefde voor kunst en boek

Nr. 58, December 1996 • Pascal Gielen • Off-Side
Eén van de belangrijkste bronnen van het kunstbedrijf lijkt daarmee uit te drogen: de roes van het vertier...Dat is een tragisch randverschijnsel van een uit de hand gelopen professionalisering...En daar zijn gek genoeg een aantal logische conclusies uit gevolgd


Toon volgende resultaten