Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Project Open Culturele Centra" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Hij regisseerde bij Vertikaal en de vrije produktie "Help, ik win een miljoen". Rond werkloosheid deed hij een project en jaarlijks regisseert hij een stuk bij het Speeltheater...Vernieuwend theater komt voorlopig eerder van de eigen Gentse gezelschappen dan van het inspirerend werk van culturele centra of receptieve theaters...De bouw van culturele infrastructuur voor de bewoners van de stad laat echter op zich wachten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Nederland bestaat zoiets al jaren). Op gemeenschappelijk initiatief van de commissie Jeugdprogrammatie van de FeVeCC (Federatie van Vlaamse en erkende Culturele Centra), het Vlaams Theater Circuit, de...bij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek een project ingediend om een aanvang te maken met het schrijven van een uitgebreide geschiedenis van het professionele theater in Vlaanderen...Op tal van plaatsen in het Vlaamse land (theaters, culturele centra) werden promotiefolders gedeponeerd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Spelen in open lucht bracht ook nog andere negatieve consequenties mee: als de zon 's ochtends vroeg opkomt, en de lichtintensiteit van de Provencehemel al gauw die van de theaterspots wegdrukt...Initiatiefnemer van dit project was Joël Joeanneau, een nog jong regisseur die gefascineerd geraakte door het werk van Pinget en die zijn enthousiasme voor deze zowat vergeten toneelauteur overdroeg...Zwarte Komedie, Antwerpen 5.500.000 7.000.000 Tiedrie, Berchem 5.330.000 6.000.000 Limburgs Project Teater, Beringen 5.500.000 7.000.000 Teater Poëzien, Gent - 3.000.000

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
De bedoelingen waren nogal paternalistisch: participatie van de volkslagen in de theatercanon van de elite en sociaal-culturele controle van dezelfde groepen...Deze zouden binnen een welomschreven periode een project (een vijfjarenplan b.v...Het systeem hoeft niet beperkt te bijven tot de grote stadsschouwburgen met gezelschap, het zou ook uitgebreid kunnen worden tot de grote dynamische culturele centra

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
administratie, documentatie, decor, kostuumatelier) maar met inachtneming van het eigen karakter van de bestaande entiteiten". (H. Meert in Open Doek). Een plan dat vandaag weer actueel klinkt...beginnen bij het 'Kamertoneel'. Een project van Jan Walravens, Bert Parioor en Staf Knop...De Beursschouwburg werd het 'Vlaamse onthaaltheater'. Dries Wieme verhuist met een oud project, 'Jeugd en Theater', naar het Centre Catholique du spectacle, en doopt de zaal om tot Brialmonttheater

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
De bouw van de talrijke culturele centra in de randgebieden heeft dit verschijnsel nog meer in de hand gewerkt...Dit maakt dat sommige culturele centra vandaag beter uitgerust zijn dan de professionele gezelschappen...Een tweede project ligt klaar voor de verbouwing van een pand dat men bespeelt aan het Martelarenplein in het hartje van Brussel, nl

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Ten eerste is er de vereiste van een rijke culturele en/of danstradi-tie, meestal gekoppeld aan een goede scholingscapaciteit...en aan een aantal belangrijke geïsoleerde centra (Angers te Frankrijk, Essen in Duitsland...). Vrijheidsdrang Een ietwat aparte 'conditieis diegene die ik gemakkelijkheidshalve die van de...Maar ook op middenlange termijn zal de jonge dansscène waarschijnlijk kunnen rekenen op dergelijke eenmalige initiatieven: in 1992 is er 'Portugal 600', een manifestatie die met behulp van culturele

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
De meeste culturele centra hebben nooit keuzes gemaakt...De overheid doet in dit land niet aan een spreidingsbeleid en de artiesten, de kunstencentra, de culturele centra al evenmin...De culturele centra zijn opgericht door lokale besturen en kunnen een duidelijk gerichte taak krijgen

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
De sluizen van het decreet gaan dan even open en iedereen schuift een aantal vakjes op om plaats te maken voor nieuwkomers, terwijl vroegere gezelschappen uit de boot vallen...Guy Cassiers: In de periode dat ik mijn eerste stappen zette in de theaterwereld, stonden de receptieve centra, zoals 't Stuc of de Monty, ook in hun kinderschoenen...Al die 'jonge theatermakers' van toen en de receptieve centra steunden in zekere zin op elkaar, ze moesten samen groot worden

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
Na de culturele centra en schouwburgen kregen ook de kunstencentra vaste vorm...Kritiek spitst zich hier te zeer toe op één produkt en niet op een artistiek project...wachten met ongeduld op een kritische openheid of een open kritiek

Nr. 51, Augustus 1995 • Christien Boer • De eigen leefwereld teruggeven als kunst
Voor Victoria was het project een waagstuk, omdat Cafmeyer hier zijn café-formule overplantte naar een kunstmatige ruimte...er zijn culturele centra in Vlaanderen die daar zeer goed in slagen...van Jan Hietala (persoonlijke reflecties op aids), meer indirect in het project Teksten vanuit een gevangenis, en niet te vergeten Victoria's Moeder en Kind en Het Ovalium

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Ik ben daarom zeer boos dat het laatste decreet voor de culturele centra volledig onbewaakt tot stand is gekomen, zonder enig overleg met de kunstensector...Het is een schande dat er een decreet voor de culturele centra gekomen is zonder enige vorm van inspraak vanuit de artistieke sector...Culturele centra staan dus vaak onder druk van de plaatselijke politici, terwijl het theater- en dansbeleid een nationale materie is en ook nationaal gefinancierd wordt

Nr. 54, Februari 1996 • Freddy Decreus • Bij open doek
natuurlijke lichaam snel ziet als een constructie van bepaalde culturele regels en je dus beseft dat je als toeschouwer al je culturele kennis dient in te zetten (cultuur als volledig open systeem) om...De hierboven beschreven spanningsrelatie tussen een meer gesloten en een open wetenschapsvisie diende zich dadelijk aan bij het definiëren van het begrip 'vormingstheater' zelf: welke voorstellingen...02/201.04.04 Verkooppunten Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
als een grote verworvenheid werd beschouwd dat de zaal helder verlicht kon worden, als was het een ruimte in de open lucht (met alle mogelijke connotaties van het Griekse publieke theater). Het...Daar is niets tegen, integendeel, maar het blijft wel een open vraag hoe sterk dit soort voorstellingen verankerd zit in de Brusselse realiteit...Artefact Een verklaring, specifiek voor Brussel, is de volgende: wanneer de stad leegloopt, wanneer er bovendien rond die stad een 'cordon sanitaire' van culturele centra ligt die de

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
Grenzen en barrières moesten overschreden worden, wou men alle maskers afrukken en doordringen tot pure emoties, ontdaan van alle culturele en maatschappelijke ballast...Sla een boek open over circus, en steevast begint het circus in 1772 in London, waar Philip Astley een 'riding school' en 'amphitheatre' opricht, een plek waar het publiek tegen betaling vooraf...Culturele centra openen hun seizoen met een theatervoorstelling in openlucht of in een tent, omdat dat een ruim publiek lokt

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
een Chow Chow x Labrador en is het dus geen 'echte' hond, maar een kruising), draagt de culturele hybride nu eenmaal de 'onzuiverheid' in zich (aangezien men over cultuur nog steeds in termen van...Zo werden in de structurele omkadering instellingen als het Project Open Culturele Centra (Antwerpen), Scarabes (Amsterdam), het Intercultureel Centrum voor Migranten (Brussel), Tiyatrom (Türkisch...En ik ben ook bang dat het project over de allochtonen in Vlaanderen heen is gegaan

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Waar het decreet op de culturele centra het accent legt op cultuurspreiding, hebben de kunstencentra eerder een artistiek innoverende taak...Wanneer je het theateraanbod voor de scholen van de meeste culturele centra overloopt, kan je niet om het grote aantal Nederlandse producties heen...Om nog maar te zwijgen over het niet op mekaar afgestemd zijn van het podiumkunstendecreet en het decreet over de culturele centra

Nr. 64, Juni 1998 • Jef Aerts • Voorbij het tellen van verschillen
De eerste is stafmedewerker bij het Project Open Culturele Centra, Goris is hoofdredacteur van het maandblad Wereldwijd en samen met een aantal bevlogen mensen van het Intercultureel Centrum voor...Centraal in de opzet van het project stond de samenwerking tussen zowel de artistieke sector, de interculturele werking en de ngo's. Het grote voordeel hiervan is dat het denken over kunst - en dan...Decennia lang werd getracht om het bewustzijn aan te dikken dat het verschil geen reden tot verzet of angst hoefde te zijn, maar wel een vraag om aandacht voor personen en culturele uitingen die zich

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Bovendien verschilt het profiel van de receptieve werking van een aantal culturele centra niet zoveel van dat van een aantal kunstencentra...De laatste jaren zijn er in de culturele centra heel wat jonge mensen aan de slag gegaan, die weten waar ze de mosterd vandaan moeten halen...Als de democratie naïef wordt, heb je honderd culturele centra in Vlaanderen

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
Zo werd onder het beleid van cultuurminister Van Mechelen en daarna De Backer zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van hoofdzakelijk infrastructuur: de culturele centra, verspreid over heel Vlaanderen...Op die manier onderscheidden ze zich van de meeste culturele centra...Zo hadden enkele culturele centra, waaronder de Warande in Turnhout, eveneens oog voor het jonge theater


Toon volgende resultaten