Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "Project Open Culturele Centra" • Resultaten 21 tot 32 worden getoondNr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Peter De Graef: Je hebt drie actoren: de producenten, de overheid en de instituten, vooral de receptieve schouwburgen in Nederland en de culturele centra in Vlaanderen...Als hij naast die Vondel ook nog daar en ginder een project heeft en daar en ginder een stage gaat doen...En toch, een open doekje doet er niet toe, het is niet onze job om open doekjes te halen

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
voorstelling "Het Aards Paradijs" van Tennessee Williams door Het Gevolg (regie: Ignace Cornelissen) organiseren 6 culturele centra een omkade-ringsproject met workshops...Dit project kreeg als titel mee "Onderdompeling in Het Aards Paradijs" en loopt van september 1999 tot januari 2000 in de culturele centra van Berchem, Dilbeek, Hasselt, Heist-o/d-Berg, Heusden-Zolder...VOLKSONTWIKKELING & CULTUURSPREIDING & BIBLIOTHEKEN CULTURELE CENTRA WORKSHOPS drama-atelier decorontwerp toneelschrijven

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
De nieuwe raad van beheer van het kjt stelde een nieuwe directie aan: Barbara Wyckmans, die eerder al baanbrekend werk verricht had op het vlak van jeugdtheaterprogrammering in de culturele centra...de jarenlange beroepservaring van directeur Barbara Wyckmans in culturele centra en het feit dat geen enkele kunstenaar deel uitmaakt van de artistieke ploeg...Theater Zuidpool op reis in januari en februari in de culturele centra van Roeselare,Tongeren, Diksmuide, leper, Herent, Gullegem, Oude-naarde, Ternat, Sint-Niklaas (Museumtheater), Mol, Gans-horen, Torhout

Nr. 74, December 2000 • Marleen Baeten • De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Om haar project te realiseren selecteerde Inés Sauer vier Vlaamse meisjes van 16 en 17 jaar: Ruth Bastiaensen, Ellen Mariman, Maren Merckx en Maaike Neuville...Ruth, Ellen, Maren en Maaike doen de rest: hun geconcentreerde aanwezigheid op de scène, hun onnadrukkelijk spel, hun open blik richting zaal en hun ontwapenende nuchterheid scheppen een tintelende...van Jeugd en Stad en in samenwerking met de Vlaams-Brabantse jeugddiensten, jeugdhuizen, culturele centra en kunstencentrum Stuc) vertaalden en bewerkten Peter Missotten en Bram Smeyers het toneelstuk

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
En als antwoord op de vraag van scholen, sociale instellingen en culturele centra werkt men aan een multifunctionele mobiele studio voor klaslokalen en aan de transformatie van de inhoud van de...Zo pleiten we er bijvoorbeeld voor dat architecten die een school (ver)bouwen zouden betaald worden om een educatief project met de kinderen te begeleiden...Het culturele veld engageert zich veel te weinig in dit debat, dat niet beperkt mag blijven tot specialisten en mensen die al erg betrokken zijn, of tot de kerken en vakbonden

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Een "kunstenhuis" gaat uit van de artistieke visie van de artistiek leider, die een tijdlang een inhoudelijk project uitzet...Ik heb dat twee jaar geleden ook tegen Anciaux opgeworpen toen hij tijdens een open debat in Sint-Niklaas het nieuwe decreet kwam toelichten: 'Mijnheer de Minister, denkt u nu werkelijk dat het...Vroeger had je de Bijzondere Circuits van de FE-VECC (Federatie van Vlaamse Erkende Culturele Centra), maar die formule is verdwenen

Nr. 94, December 2004 • Brian Holmes • Reverse Imagineering
En die worden op hun beurt het felbegeerde object van stedelijk bestuur: het tienjarenplan voor de Barcelonese culturele sector mikt expliciet op 'de versterking van Barcelona als een fabriek die...de culturele polsslag van een bepaald territorium (de evolutie van culturele praktijken, de economische dimensie van culturele activiteit, de analyse van de impact van cultuur in de economische en...de coöperatieve culturele productie inzetten om actief de sites en symbolen van de greep van de bedrijven op het intiem bewustzijn en de publieke expressie onder vuur te nemen.25 Het feit dat Seattle dit

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Maar ik zou mijn project eerder als ‘humanistisch’ omschrijven...Hun ambitie: het creëren van een stuk dat, aangepast aan de beschikbare middelen, het midden houdt tussen een sensibiliseringsactie en een project met de bewoners waarin die samen met de acteurs op de...De repetities voor de voorstelling waren trouwens open; Wanson hoopte dat de mensen die door zijn acteurs waren aangesproken zich daardoor nog meer bij de voorstelling zouden betrokken voelen

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • 'Ne Vlaming, ça vend, quoi!'
Zo rond de laatste jaarovergang toerde L’opéra bègue / Stotteropera langs culturele centra in Luik, Doornik, Brugge, Gent, Kortrijk en Rennes...Roodthooft ontmoette De Buysser via het Brusselse, tweetalige netwerk rond de theatergroepen Dito’Dito en Transquiquennal, en vroeg hem een tekst te schrijven voor een project rond schizofrenie en...Opera’s worden traditioneel in het Italiaans gezongen, dat leent zich door de vele open klanken veel beter tot zingen en het klinkt ook veel mooier

Nr. 105, Februari 2007 • Jo Huybrechts, Elke Van Campenhout, David Berge • Potentie in plaats van polyvalentie
De culturele centra die in deze periode gebouwd worden, zijn dan ook de perfecte socioculturele ontmoetingsplekken waar een brede waaier aan activiteiten kan worden aangeboden...De culturele centra richtten zich bijgevolg eerder op het lokale verenigingsleven en een receptieve voorstellingswerking, en de beschikbare ruimtes werden zo polyvalent en flexibel mogelijk...Jaren ‘70 De zaal fungeert als cultureel animatiecentrum, een soort ontmoetingsplaats voor Vlaamse jongeren in Brussel, aangezien er toen nog geen culturele centra in en rond Brussel bestonden

Nr. 107, Juni 2007 • Elke Van Campenhout • De drie heksen van het kindertheater
Kindertheater in oorlogstijden Ik herinner mij een project uit 1994: ik was aanwezig op een congres over de rechten van het kind, en op hetzelfde moment woedde de oorlog in Bosnië en Kroatie...Dat is ook één van de redenen waarom enkele culturele centra afgehaakt hebben: omdat het te ge- welddadig zou zijn...een Glazen Huis Het nieuwe huis van Bronks moet dus ook expliciet een open huis zijn

Nr. 113, September 2008 • Rudi Laermans • Hedendaagse dans tussen eigenheid en beleid
Vaak wordt trouwens diezelfde groep, eventueel aangevuld met specifieke deskundigen, al tijdens de initiële fase van een zich uitkristalliserend project geconsulteerd...Ze is immers programmerings- noch publieksvriendelijk, en staat niet te zwaaien met virtuele beloftes of nog een project méér...Kunstencentra of culturele centra malen doorgaans ook niet om de ‘papieren’ van een gecoproduceerde dansmaker of de leden van een gecontracteerd gezelschap