Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


896 document(en) met "publiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Zij doen geen identificaties ontstaan met de personages, zij kwellen evenmin het geweten van het publiek, zij ontroeren nooit...Robbe !). een verbouwereerd publiek en een verneukte voorstelling achterlatend...terecht de weg gaat vragen: call the way ... Botho Strauss laat echter denk- en interpretatieruimte aan zijn publiek en de versie van toneelgroep Baal heeft dat gelukkig gerespecteerd

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Het gevloek is niet van de lucht te krijgen en op het ogenblik dat het publiek moet binnenkomen repeteren we in razend tempo het groetencere-monieel...Als het publiek is verdwenen kraken we een goed dozijn flessen met iets wat voor champagne doorgaat...Halfdronken stappen we naar de receptie voor het publiek

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
verbluffen zij het publiek met hun hoge tempo, hun, energie en uithoudingsvermogen, hun geweldige vitaliteit en perfecte timing...Hun enorme zelfverzekerde en schijnbaar onuitputtelijke en toch uitermate knap beheerste energieuitbarstingen werkten meeslepend en brachten het publiek tot bravogeroep en luid applaus...standpunt willen verheffen en bovendien van het publiek verlangen dat het dat langer dan een uur duldt

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Het is ook het publiek dat die mythe maakt: opkijken naar iemand die op een podium staat...Dan komt het ook niet over bij het publiek

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Regelmatig, als iets hem niet zint, komt hij tussenbeide: hij moeit zich met de spelers of richt zich tot het publiek ter verklaring van enkele al te bruuske verhaalwendingen : "We spotten weer met

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Der Jud Süss en Sharon Marijnen heeft de situatie naar het heden verplaatst, zodat het publiek zich makkelijker kan identificeren met de personages...Het publiek heeft deze laatste scène met ingehouden adem zitten bekijken

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Enerzijds besparen de regisseurs hun publiek reeds een gedeeltelijke interpretatie door de neutraliteit ervan...heilzaam en magisch toevluchtsoord voor al wie van het Hof verdreven werd (het publiek incluis) (zie Die Schaubühne am Halleschen Ufer, 1979). De Storm en Pericles behoren tot de "romances", een genre...het publiek daar blindelings inloopt, is een andere zaak

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Naarmate ETCETERA een forum wordt voor recensenten, theatermakers èn publiek, is de opzet waargemaakt

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Pas afgestudeerd aan de Mudra-school van Béjart, bracht zij haar eerste choreografie uit, Asch (1980), die zowel door de pers als door het publiek zeer positief werd ontvangen...het Ballet van Vlaanderen moest hij zich, omwille van het repertorium en omwille van het publiek, binnen bepaalde perken houden

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Ontmoetingen tussen vrouwen en mannen, contacten tussen individuen en groepen, tussen spelers en publiek...Het Wuppertaler Tanztheater 'speelt' met dans/theater (ook die scheiding doorbreekt het) en met het publiek...Thema's die je op prangende wijze confronteren met je eigen leefwereld (niet alleen de danswereld lijdt onder het produk-tiemechanisme). Het contact met het publiek is zeer groot

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
theateradministratie, van een gedeelte van het publiek tot de plaatselijke kritiek

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
ITI staat voor Internationaal Theater Instituut, een Unesco-organisme dat nauwelijks bekend is bij het publiek

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De moeilijkheid van het gegeven schuilt hierin dat een hedendaags publiek het einde als een sprookje ervaart, ook al is de handeling gebaseerd op historische feiten...Het standpunt van waaruit het publiek het spektakel ziet, behoort tot de totale boodschap ervan...Die afscheiding vervreemdt de acteurs van het publiek

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het blijft me wel om het publiek gaan...Het blijft gokken; het is een denkbeeldig, een verlangd publiek...Maar hun zelfgestelde opdracht bestaat erin erover na te denken of wat er gemaakt wordt, voldoende goed-in-zichzelf is en tegelijk voor het publiek

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hij dwingt het publiek aan zijn lippen...Daarom wilde Tabori misschien met een gehandicapt kind werken, alhoewel deze verklaring het publiek enkele bedenkelijke en wansmakelijke momenten niet heeft kunnen besparen...Maar ongeremd kan het publiek daarvan niet genieten

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Er zijn natuurlijk nog andere factoren die van invloed zijn op het aantal voorstellingen: de grootte van het potentieel publiek, de belangrijkheid van het theaterblok in het geheel van de werking, de...Zij zijn overal vaste klant en dikwijls waren ze dat al lang voordat het grote publiek en dus ook de grote schouwburg hen ontdekt had...Voor de overheid en voor het publiek is het namelijk irrelevant wie het vernieuwende theater programmeert, als het maar geprogrammeerd wordt

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Ook het kapsel, de grime en de kostuums zijn er op gericht het publiek af te stoten...Het publiek wordt er vaak door afgeschrikt omdat het bang is met de ontreddering geconfronteerd te worden...Immers, het publiek gelooft al te graag de oude verhalen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Terwijl de twee spelers en het publiek zich naar hun plaats begeven, is uit de kast de dialoog tussen de ouders te horen

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Vanwaar die interesse en die bijval bij het publiek...weten van een gelouterde, op het publiek los te laten

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
De eerste periode staat in het teken van een droom die Kroetz deelt met heel wat geëngageerde schrijvers : populair theater maken, dat een groot publiek bereikt en dat toch tegelijkertijd zijn ideeën