Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Puur en Absoluut Theater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Centraal staan het gevoelsleven en de morele code van jonge mensen die gebukt gaan onder de sociale en psychologische druk van kerk, school en ouders...En wat je al als gezonde basis hebt, ben je er in geen tijd kwijt'. Jungle Om zijn ongenoegen met het theater en alles wat er rond hing duidelijk te maken besluit Vankerkhove zelf...Zo kan je binnen de context en de lijnen die het stuk afbakenen door gewoon op een stoel te zitten, een kwartier lang, en niets te doen -- ook geen spelletjes spelen en eens eventjes improvise-seren

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Shaw) zal nog moeten blijken, en de Theater Heute-invloed (Reigen, Dantons Tod en vooral Eduardo de Filippos De kunst van de komedie) is een beetje te opvallend...de niet-tekst-sector komen Jan Fabre (waarschijnlijk) en het Epigonen-theater met nieuw werk, maar dit kan natuurlijk geen absoluut alternatief zijn...De kloof tussen Theater en theater is groter dan ooit en per definitie is er niemand die de stukken op dit schaakbord wil of kan verplaatsen: iedereen is immers partijdig

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
En over theater weet hij niet bijzonder veel...Die andere soort kwaliteit is voor de vernieuwing en voor het levendig houden van de theater cultuur natuurlijk van wezenlijk belang, maar kan niet onmiddellijk rekenen op publieke bijval...Onlangs schreef ik in om naar een theater te gaan, en twee dagen voor de première laat men mij weten dat ik daar waarschijnlijk alleen zou zitten

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij ging puur uit van instinct en dynamiek...Ik ben versteld geweest over de snelheid, waarmee mensen die later -- en ik noem bij name Carlos Tindemans-- altijd een grote bek opzetten over "het theater in zijn blootje zetten", toen al voor mij...De acteurs moeten leren cat-chen, de coach is een echte worstelaar (Al Bastian, vier maal Europees kampioen), en die catchmensen zelf spelen theater in de ring

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
andere stukken experimenteerde Deichsel ook nog met clownerieën en met 'possen'. Op een systematische wijze zoekt hij de komische en onderhoudende krachten van het theater te verbinden met zijn...Er zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijlgebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit...Ongetwijfeld als geheel wat geforceerd en in zijn feministische opties nadrukkelijk en opzichtig, maar fris en boeiend genoeg voor een avondje 'ongewoon theater'. In zijn regie van Lanseloet

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
En er zit ook een soort gespletenheid in het stuk: Jane Bowles was absoluut geen toneelschrijfster, maar ze kon wel fantastisch dialogen schrijven...Ik vind het absoluut niets om Elisabeth Andersen in een keurslijf te stoppen en te kneden...Als je geleerd hebt dat de eerste voorwaarde voor theater is dat je zicht- en hoorbaar bent, dan eis ik van mijn acteurs dat ze niet zichtbaar en niet hoorbaar zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
De puur architecturale gegevens 'stoelen', 'grond' en 'rechtop'. Mèt schoenen en zonder...Die spanning bestaat en is een andere dan de puur sentimentele spanning...Ik vind het goed dat de mensen minder kunnen zeggen: het is allemaal zo mathematisch opgebouwd, en wat een kracht, en hoe houden die het toch uit, maar ik ben me er ook van bewust dat het heel veel

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
De Munt heeft onmiskenbaar internationale allure en is op weg een model voor de opera te worden, vergelijkbaar met het belang van de Schaubühne voor het Europese theater...het vergaderzaaltje naast het kantoor van directeur Gerard Mortier praten we over het model, het theater, Europa, en meer en verder...moeten ons absoluut op zulke crisissituaties voorbereiden en nieuwe modellen voorzien

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
kunstenaar), die na performances, live-installaties en zijn theatertrilogie (Theater geschreven met een K is een Kater (1980-81), Het is Theater zoals te verwachten en te voorzien was (1982 - 83), De Macht der...Ik wou opnieuw beginnen, opnieuw gaan onderzoeken en niet opnieuw een 'Fa-briaanse agressie' gebruiken - zoals ik in mijn theater dagboek toen schreef...De man is ook super-katholiek en hoewel ik absoluut niet katholiek ben (ik geloof wel in iets sterkers dan mezelf maar niet in de kerk) zal ik in mijn roots toch wel het katholicisme dragen (mijn

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Ik heb immers het theater net zo lief, en de prenten van het blauwe scherm zijn een uitnodiging om beter te leren kijken...Dit genre heeft mij toegelaten mij het best en het duidelijkst uit te schrijven en alle thema's die mij lief zijn aan bod te laten komen: de sociale communicatie en de onmogelijkheid daarvan; de...Dit is zeer veel in een tijd waarin het Vlaamse Theater zijn heil moet zoeken in de maquis van parochiezalen en experimentele schouwburgjes

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Soms kijkt het kind naar haar en hoewel ze afgewend zit merkt ze het, kijkt terzij en glimlacht...Onze klas heeft nu nog maar vier minuten nodig om de jassen en de schoenen uit te trekken en de pantoffels en schooljasjes aan te trekken...Vijfde scène: Moeder en kind IV Marianne en Stefan zitten in bad

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Bruno Jouw zorgeloosheid... Herinner jij je eigenlijk nog wel dat er tussen ons eens een innigheid heeft bestaan die inging boven het feit dat wij man en vrouw waren en die er toch door werd bepaald...Onze klas heeft nu nog maar vier minuten nodig om de jassen en de schoenen uit te trekken en de pantoffels en de schooljasjes aan te trekken...Marianne staat op, en loopt de rechterkamer in. Ze komt terug terwijl ze haar jas aantrekt, en een enveloppe dicht plakt

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Dit is geen realistisch theater, heeft hij gemeend, en de magere anekdote wordt zo uitgesponnen verteld, dat alleen een vertraagde actie recht kan laten wedervaren aan Wagners muziek...Het gaat hier niet om cultuur, een mijmeren over de context, maar om het wezen zelf, puur, klaar en daarom sterk...Welk elan van begeerte om dit verbijsterend zoete moment bij ons te houden en te koesteren, ontstaat er niet in de toeschouwer, terwijl de wereld van het theater en de droom onverbiddelijk afscheid

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
aan te tonen dat de intenties van dat deel van de burgerij om zich sociaal en politiek te engageren, bleven steken in lege woorden en holle frasen...tussen de eerste en de tweede natuur: hoe ziet het eruit en waar staat het voor ?" In Zomergasten staan zeventien acteurs op de scène...Ik bedoel daarmee het conserveren en beschermen van een aantal mensen die we in de loop der jaren waren tegengekomen en hen ook binnen de materiële en logistieke middelen een zekere rust willen geven

Nr. 30, Juni 1990 • Marcel Otten • Theater voorbij de muur
socialistische paradijs en hadden de overigen de kelders van het theater onder water gezet met de inhoud van het bassin dat eigenlijk bedoeld was voor óp het toneel...De kloof tussen theorie en praktijk bij Muller zelf moest nog wel overbrugd worden, want anders zou voor mij zijn' acht uur theater puur fysiek niet op te brengen zijn...Hij voegt een extra dimensie toe aan het theater die wij normaliter niet kennen; hierdoor ontstaat een andere verhouding met betrekking tot zinnen en zinsbegrip

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Theater wordt verengd tot een netwerk van sociale gebeurtenissen met een conjuncturele, demythologiserende of systemische relevantie : gegevens over acteurs en speelplaatsen, sociogrammen en...Bovendien deed hij in 1977 (!) een regie van Molières Tartuffe in het Russisch bij het Satirisch Theater in Moskou en speelde hij een stimulerende rol bij het in gang zetten en intensifiëren van de...Het soort theater dat TIL brengt is risikoloos en burgerlijk, en mag dus bij het toekennen van de subsidies zeker geen prioritaire positie innemen

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Een gesprek over ouder worden en vergeten, over het vele dat gebeurd is en het vele dat nog moet komen, over het Oosten en het Westen, over Aids en doodgaan, over aftakeling en theatermaken...nieuwsgierigheid op : welke geest heeft dat gemaakt, hoe is het idee kunnen ontstaan ?" Hoe grijpen leven en theater op elkaar in ? Levert dat problemen op ? PH : "We leven niet samen...Ik zei: "Excuseer me, ik dacht dat dit een theater was en ik ben blij dat ik de gay-scene ontdekt heb

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
theater- en dansprodukties, 32 concerten, 9 videoprojecties, 6 conferences en 3 tentoonstellingen aan het publiek prijs te geven en wel op 9 verschillende locaties...De geconcentreerde botsing tussen theater, dans, video, rock-, wereld- en nieuwe muziek, performance en plastische kunst leverde een breed en levend palet op dat alleen al door zijn overaanbod uniek...Het theater stelt zich hier vierkant tegen de politieke scène op en krijgt daardoor een functie in de herdefiniëring van beladen begrippen als Vrijheid en Volk

Nr. 41, April 1993 • An-Marie Lambrechts • Een hoofd vol sneeuw
Zwart en donker is de scène in Limb's Theorem, met af en toe schelle en scherp afgetekende lichtinvallen van buitenaf...creëert een serie constellaties van dansers en objecten; de ordening daarvan is relatief ten aanzien van de positie van de toeschouwer; de ordening die die toeschouwer ziet is toevallig, niet absoluut vooraf...Elke voorstelling (en zeker de meest recente) trekt de toeschouwer heen en weer tussen kijken naar dans-puur en openstaan voor die werveling van associaties die de dans met de wereld verbinden

Nr. 43, November 1993 • Bruno Koninckx • Kartonnen, holle en andere dozen
het persbericht luidde het als volgt: 'Voorstellingen blijven repetities'. Toegegeven, ik ben misschien van slechte wil, maar ik lees hier op en tussen de lijnen toch wel enkele open deuren en een...De twee acteurs (Stany Crets en Peter Van den Begin) en de drie actrices (Gilda De Bal, Els Dottermans en Ilse Uitterlinden) hebben bij bijna elke tekst een relevante manier gevonden om hem te brengen...En of het absoluut telkens met iets 'totaal anders' willen komen op de duur geen verstikkende obsessie wordt


Toon volgende resultaten