Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "RAAKT NIET AAN PROGRAMMA'S" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Dat de voorstelling niet eindeloos verveelt, is in ruime mate te danken aan het scenografisch werk van Jan Versweyveld...Botho Strauss beperkt zich in Kalldewey, farce echter niet tot het louter invullen van het bekende schema van de absurdisten, maar voegt aan de lege beelden een belangrijke factor toe: hun...Goede bedoelingen verhullen natuurlijk niet dat de Mannen geen Minetti's in huis hebben, maar de theaterganger vandaag heeft weinig of geen boodschap aan steracteurs, evenmin als aan ideologisch

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het is een produktie geworden die 3 tot 4 miljoen aan uitgaven in het budget van het Atelier Théâtral vertegenwoordigt, al werd ze niet helemaal gedekt door dat budget...Dit niet-reflecteren trekt me aan en stoot me af...Flor Peeters heeft me dat eens uitgelegd (het ging dus over organiseren): hoort men een groot muzikant aan het werk, en is men het niet eens met zijn visie, of slaat hij er even naast, dan tilt men

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Mishalle, Paul De Bruyne • Brulin 1982: Van Londen... naar Antwerpen
Stelde ik een of andere beweging voor, zei Cairo, 'dat doe ik niet, dat is tegen mijn neger zijn'. (Lacht). Op zich vond ik dat niet erg, maar alle mensen uit die produktie, de twee muzikanten en de...Tijdens de toernee past het collectief de toneelstukken nog aan de plaatselijke opvoeringsomstandigheden aan...Na een bezoek van één week aan een workshop van acteurs in Matagalpa, in het noorden van het land, varen Tone en Siti naar Bluefields aan de oostkust van Nicaragua

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Op zichzelf trekken zulke initiatieven mij niet bijzonder aan, omdat toneel toch minimaal een dialoog is, maar in de afgelopen maanden waren er in Vlaanderen toch erg interessante dingen te zien...Alleen Oedipous is blind, en in zijn blinde razernij schopt hij tegen alles aan: een nukkig kind dat zijn zin niet krijgt en dan maar gaat chanteren, smeken, dreigen, slaan, wegkruipen desnoods, De...Het is de kracht van deze produktie dat ze vertrekt van een intelligente tekstanalyse waarvan de rijkdom niet wordt opgedrongen in vette symboliek, maar aangegeven wordt met een minimum aan tekens

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
En het zijn niet alleen gezichten of namen van acteurs die veranderd zijn; de werkelijkheid van 1972 is niet die van 1983...Niet in werkelijkheid en niet op theater...Dit soort theater zet niet aan tot beschouwing, het dwingt tot meeleven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
het vijfde deel wordt niet meer 'gedanst': er wordt nog wat nerveus aan kleren getrokken, er is een hand die naast een stoel glijdt... In stilte: 4 dansers aan het einde van een voorstelling...Je gaat naar buiten en je denkt er niet meer aan terug... ofschoon : met dia's is er toch wel een en ander te doen...Tweemaal zit ik een uur lang met uitgestrekte arm, smekend om enig contact met wat er op de scène aan het gebeuren is. Waar Steve Paxton mee bezig is, bij God, ik kan er maar niet achterkomen

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
intrinsiek onrechtvaardig omdat hij, door wat hij deed evenzeer als door wat hij niet vermocht te brengen (evenmin als de overige tijdgenoten), kleur en vorm en zin en richting heeft gegeven aan wat zonder...Hij poogt alvast aan het zoeterige vroomheidstheater (al dan niet in het spoor van de Henri Ghéon-hysterie) te ontkomen door christelijkheid niet als programma voorop te plaatsen maar als sluitstuk en...Aan deze geloofsversie van Van de Velde is niets schokkend of modern; de dramatische spanning bestaat niet in de belijdenisdaad van inzicht in en onderwerping aan God maar in de langzame bewustwording

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De acteurs zijn het niet alleen aan het publiek verschuldigd, maar in de eerste plaats aan zichzelf...No puedo mas (ik kan niet méér), ook Witte dans genoemd, laboreert aan hetzelfde euvel...De vorm is zo boeiend (het opzetten en weer afbreken van een speelruimte) dat de inhoud (de woorden die Muller geschreven heeft) deze blijheid aan het proces van theatermaken niet kan vernietigen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Waarom komt dit enige stuk van de Amerikaanse schrijfster Jane Bowles (1917-1973) --eerste opvoering in 1951 en niet zo goed onthaald -- nù en hier op het programma ? Waarom ook komt de hele figuur...Molly wil niet weten dat haar moeder eigenlijk niet van haar houdt; mevrouw Constable wil niet weten dat haar dochter, die midden in het stuk de dood vindt, misschien niét van de rots viel maar er...Als er niet over gepraat wordt, is het ook niet gebeurd" (Alice Miller). De frustraties stapelen zich op in de personages omdat ze over hun pijn niet willen, kunnen of mogen praten

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Daar hoef ik niet aan te twijfelen...Maar hoe het er nu aan toe gaat in de culturele sector... Het is toch niet moeilijk om een gezelschap op te richten dat in Vlaanderen honderd voorstellingen geeft, of er nu volk komt of niet: je huurt...REPLIEK Jan Fabre Ik hoop dat jullie deze maal geen aandacht besteden aan het nieuwe teatergedrocht van de "internationale wonderboy" (laat me niet lachen) Jan Fabre, Wat ik op

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Aan de rand van het kamp komt een jonge zwarte het lijk van zijn 'broer' opeisen, maar omdat die werd neergeschoten, kunnen de werfleiders het lichaam niet vrijgeven...De Afrikaanse nacht gaat ten onder aan de combinatie van tegengestelden: enerzijds een dramaturgie gericht op stilstand en inertie, anderzijds een stereotype mise-en-scène en acteerwijze die niet...Janusgroep Aalst Orlando Je hebt niets met theater te maken, bent zonder beroepskaart en niet verbonden aan een gesubsidieerd gezelschap, en toch wil je kost wat kost aan theater

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Toegegeven dat de decors niet overal overtuigend zijn (ontwerp Andreas Reinhardt), toegegeven dat in de uittekening van Sachs weinig aandacht wordt geschonken aan diens donkere kanten, maar dat alles...Sedertdien is de produktie niet meer van het programma verdwenen: ze gingen er mee op tournee, en toonden het op het festival te Edinburgh...Dat moeten we dus in onze woordenschat even inpassen, want, net zoals iedere Vlaming die aan het programma deelnam, hadden we dat zo nog niet gezien

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
belangrijk auteur, Het Gezin van Paemel is groot theater; Walter Van den Broeck schrijft vlotte dialogen, maar dat volstaat niet... Sterke herinneringen heb ik aan Vrijdag van Claus, Mistero Buffo, Maat voor...Daar deed ik niet aan mee en zo raakt men geïsoleerd; maar dat was een bewuste houding om buiten de roddel te blijven...Ook als ik het niet begreep of niet wist wat ze nu eigenlijk aan het doen waren

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Ik weet het niet, maar de vonk slaat zeker niet over-ook niet echt naar de rest van het publiek krijg ik de indruk bij een wel gul, maar zeker niet ovationeel applaus op het eind...Nauwelijks is hij gearriveerd, of de liefdesmachine wordt weer in gang gezet: de nicht wil wel met de vriend, alles aan haar schreeuwt om liefde, maar ze krijgt het niet over haar lippen; tegelijk...Het kan niet de bedoeling zijn hen aan te passen aan een theatercode die hun vreemd is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts gedurende een beperkte periode die concentratie kon opgebracht

Nr. 17, Maart 1987 • Mark Deputter • Claus Peymann in Wenen
Niet zozeer in de Burgtheaterschouwburg, waar vooral de grote klassieken aan bod komen: driemaal Shakespeare (Peymann: "Ik ga ook naar het Burgtheater omdat ik altijd al Shakespeares koningsdrama...Aan de tekst kan het hier alleszins niet liggen, want Büchners werk is een pareltje...Met verbetenheid zet Ludwig zich aan het werk: haalt de portretten van de wand, hangt ze omgekeerd, verschuift de kast - grootmoeders Boheemse porselein moet er daarbij aan geloven-, maakt plannen

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Uit eigen ervaring weet ik hoe gevaarlijk het is om exclusieve aandacht aan de stembanden te besteden, hoe snel men soms gecomplexeerd raakt over een zogenaamd verkeerd stemtimbre...Ik vind drie jaar ook te kort: er is om te beginnen al zo'n teleurstellend gebrek aan bagage, aan maturiteit...Dat je ook op zoek bent, dat je hun een weg toont die niet op een kaart uitgestippeld staat: (je ne connais pas Vitinéraire'. Samen met de studenten boks je aan de weg, wat dikwijls ook aanleiding

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Andere programma's kunnen allemaal op een of andere manier meegemaakt worden, maar hoorspel is zo inherent aan de radio dat het eigenlijk krankzinnig is dat men dat niet begrijpt...De programma's als dusdanig, daar wordt niet meer over gesproken, die worden niet meer beoordeeld...Men onderwerpt zich in alle opzichten aan de kijk- en luistercijfers, men denkt te veel dat programma's met veel luisteraars beter zijn dan wanneer je d'er minder hebt

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Motieven Uit deze uitspraken blijkt duidelijk dat deze Vlaamse theatermakers niet naar Nederland trokken vanuit een aan-de-overkant-is-het-gras-groener-mentaliteit...Tegen alle verwachtingen in ontvingen zij voor het seizoen 1987-88 een subsidie van 6 miljoen van de Vlaamse Gemeenschap, terwijl het Terra-project aan Nederlandse zijde niet aangehouden werd...En heeft het theater, precies omdat zijn "materiaal" uit levende mensen bestaat, niet méér dan andere kunsten, nood aan wortels, aan een effectieve verankering in een eigen gemeenschap

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
aansteker niet aan, Alan is gewoon zielig, Monica ziek...Kritiek De repertoirecontext (het feit dat een produktie thuis hoort in het beleid van een gezelschap, in de ontwikkeling van een groep) komt in de geschreven pers niet aan bod...De dieptepsychologie en het relatiegewroet zijn inmiddels tot vermaak geworden, het is niet meer aan het theater om het probleem van de identiteit in al zijn serieusheid aan ons voor te schotelen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Machteloos navelstaren, zegt de oppervlakkige waarnemer, die niet ziet dat er meer aan de hand is. Zelden immers heeft Peyskens zo'n sterk effect kunnen puren uit precies de relatie tussen...Men kan het de samenstellers van dit 21ste Vlaams theaterjaarboek daarom niet euvel nemen dat het niet helemaal volledig is: de historische zin ontbreekt bij enkelen; aan de andere kantis het...Wij mogen ons daar niet bij neerleggen, en aan de Vlaamse autonomie een inhoud verschaffen die niet ophoudt bij het zakelijke


Toon volgende resultaten