Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "ROY Conceptuele"Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Verflensend rood
Zowat vijf minuten waren verstreken vooraleer een in het rood geklede Roy Peters plots van achter het rode muurtje tevoorschijn kwam...Van Rijn en Peters deden alsof ze in een conceptuele voorstelling stonden, ze spéélden voor conceptkunstenaar...Rudi Laermans laten we flink zijn regie Sanne van Rijn met Roy Peters & Sanne van Rijn lichtontwerp Coen Jongsma decorontwerp Sanne van Rijn & Roy

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Opvallend is de communicatiestoornis tussen Le Roy-vragensteller en Le Roy-geïnterviewde: halverwege draaien ze de rollen om, de interviewer houdt koppig vol dat de antivoorden verwarrend en...onbegrijpelijk zijn, en de geïnterviewde begint elke repliek met 'Ik weet het niet, maar...'. Het verst gaat de implosie in Xavier Le Roy (2000), een voorstelling waarin hij morft met het personage 'Jérôme Bel'. Het...massaverkoopproduct werd (Warhol) of enkel bestond uit de reproduceerbare documentatie van het scheppingsproces (conceptuele kunst). Andy Warhols Factory geldt nog steeds als het icoon van deze productiewijze, en dook

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
Werkrelaties en constructiemethoden vormen dan weer de rode draad in het portret van Meg Stuart, en ook in dat van Xavier Le Roy - maar gepresenteerd in het portret van een individu...ook Le Roy werd hier maar kort geleden geïntroduceerd, al was dat wel met een extensief programma...Ook in zijn andere voorstellingen, niet het minst The show must go on, die van hem een 'ster' maakte, en zijn identiteitsverwisseling met Le Roy in Xavier Le Roy, bespeelt Bel de productlogica, door

Nr. 85, Februari 2003 • Helmut Ploebst • De kleren van de keizer
Ook Xavier Le Roy, een gepromoveerd moleculair bioloog, die van de wetenschap naar de dansperformance overgestapt en begin jaren negentig van Parijs naar Berlijn verhuisd is, verzaakte in zijn solo...Vaak duikt de dans nu als een illustratief voorbeeld op, onder andere in Jérôme Bels stuk Le Dernier Spectacle (1998) in de vorm van Susanne Linkes Wandlung (1978), bij Le Roy in Product...Het openbreken van deze stereotypen en de nieuwe positionering van het lichamelijk discours door de zelfbevragingsstrategieën van de nieuwe conceptuele choreografie is de belangrijkste stap naar een

Nr. 87, Juni 2003 • Jeroen Peeters • You are already doing all of it:...
Hoewel Sehgal bekend is door podi-umwerk met onder meer Jérôme Bel, Alice Chauchat, Christine de Smedt en Xavier Le Roy, begeeft zijn parcours zich in toenemende mate binnen de beeldende kunst, met...Wat te denken van zo'n doortrapt staaltje conceptuele kunst dat alles en iedereen te snel af is? Krijgt daarin de medeplichtigheid van de toeschouwer geen wrange bijsmaak

Nr. 95, Februari 2005 • 5
Omdat geen enkele van de choreografen die onder het label 'conceptuele dans' worden gebundeld die term gebruiken om hun werkwijze te verklaren (J. Bel, X. Le Roy, T. Sehgal, M. Spangberg, T. Plischke...Jonck stelt 'conceptueel' voor als één van die gonzende termen we love to hate, en laat er een hele schare veelgebruikte uitdrukkingen op volgen (de zogenaamde conceptuele dans staat voor...Vermits de term 'conceptuele dans' niet gebruikt wordt door de makers zelf, noch in de theoretische beschouwingen errond, maar door een reeks gepikeerde critici, programmatoren, toeschouwers, dansers

Nr. 96, April 2005 • Pieter T'Jonck • Reactie van Pieter T'Jonck
Na alle scheldtirades tegen deze vorm van dans noteer ik bovendien op het einde van de eerste paragraaf dat er een positievere benadering denkbaar is van waar het in 'conceptuele dans' om gaat...Wat je zegt is niet onjuist, maar zoals je je dan wellicht ook herinnert is conceptuele kunst ook begaan geweest met het onderzoeken van de plaats van de toeschouwer tegenover het kunstwerk, of met...Bij al mijn waardering voor wat Bel, Le Roy, Charmatz, en in het verleden Paxton, Rainer en noem maar op gedaan hebben, heb ik af en toe een zure oprisping bij voorstellingen die al te licht

Nr. 96, April 2005 • Bruno Pocheron • Reactive(s)
Als medewerker aan grote en kleine hedendaagse producties, heb ik verschillende functies vervuld: ik was de technisch productieleider en lichtontwerper voor Project (Xavier Le Roy), 9x9 (Christine De...Waar is je veeleisendheid wanneer je systematisch weigert na te denken over voorstellingen die het publiek op een andere dan louter conceptuele manier aanspreken, om dan toch af te sluiten met de...uitspraak dat de heibel omtrent conceptuele dans 'thus becomes superfluous and obsolete as is the Cartesian body-mind split and the reductive division between the "dancing" dance and the "thinking" dance

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
LE ROY Conceptuele dans: we kunnen niet meer om de term heen...Onze angst voor de akelige woorden ‘tautologie’ en ‘zelf-referentieel’ -woorden die geassocieerd worden met conceptuele kunst en gebruikt worden tegen de zogenaamde conceptuele dans- is het resultaat...LE ROY Toen de terminologie ‘conceptuele dans’, ‘non-danse’, ‘anti-dans’, enzovoort ontstond, zagen we ook een focus op andere termen als ‘proces’, ‘laboratorium’ en ‘onderzoek’. Hoe en waarom

Nr. 101, April 2006 • OVER ANDRÉ LEPECKI'S BOEK
Exhausting Dance bevat doorwrochte analyses van recent werk van Bruce Nauman, Juan Dominguez, Xavier Le Roy, Jérôme Bel, La Ribot, Trisha Brown, William Pope L. en Vera Mantero, waarvan het gros al...overstijgt zo ruimschoots de polemieken en definitiekwesties omtrent 'conceptuele dans' die bij ons nog altijd en vogue zijn

Nr. 112, Juni 2008 • Johan Reyniers, Stef Franck, Anna van der... • Kroniek
Zijn imitatie van een robot vond ik teleurstellend, maar dat is vooral, denk ik, omdat ik dit Xavier Le Roy in de (in performancekringen wereldberoemde) voorstelling Self Unfinished al véél beter heb...tot en met de meest gecompliceerde vormen van “conceptuele beweging” (oftewel montage van (...) plastische of abstracte combinaties).’ Eisenstein illustreert dit aan de hand van een portret van de

Nr. 112, Juni 2008 • Jeroen Peeters • Hoe zichzelf een houding geven, hoe zichzelf...
cureerde op uitnodiging van Tanzquartier Wien (14 tot 21 maart). Stillness mag intussen een vertrouwd motief zijn, het debat over ‘conceptuele dans’ eindelijk uitgeraasd, daarmee is de kous voor Gehmacher...Xavier Le Roy een veelgebruikt format in dans