Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Raad en de Uitvoerende"Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
internationaal secretariaat in Parijs probeerden toezicht te houden op de inbreuken op de arbeidsvrijheid en de vrijheid van mening onder de theatermensen in de wereld...De Unesco bestaat hoofdzakelijk ten behoeve van de ontwikkeling in de arme landen, ook op het stuk van theater, en het ITI heeft slechts de steun en de medewerking van de Unesco in de mate dat het de...Het was het eerste consultatief organisme van de Unesco; de internationale raad voor de muziek, die voor de plastische kunsten, de monumentenzorg, enz

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
De personages die opduiken in de gedachtenwereld van de Jongen zijn herkenbaar door maskers (de volwassenen) en signalen in de kostuums (opgetrokken broekspijpen, een pet-de kinderen). Naast een...personages en personen, en de overvloed van de enen (de meelopers) tegenover de schaarsheid van de anderen (de compromislozen) in het Vlaamse toneelleven...Hij onderstreepte vooral de overlevingsdrang en de wil om de menselijke waardigheid te behouden, die de vervolgden in het aanschijn van de dood bezielden, en ook de complexiteit van de situatie waarin

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Tegenover de toestand van de wereld en de maatschappij (de ene hoek van de driehoek), en tegenover de toestand van het theater (de tweede hoek), beide gefragmentariseerd, disparaat en in hun...Onlangs mochten we de dames Ritter en Dene en de heer Voss nog eens in Antwerpen meemaken in het naar hen genoemde stuk; en ook toen kon iedereen zien en horen hoe zij de tekst dienden...Zou de tekst dan toch bepalend zijn in de 'zoektocht naar het stuk'? Wat de theaterillusie betreft, raad ik u als lectuur de besprekingen van O'Neill, Rohmer, Platonov en Man Ray aan

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
1977 ging de communautarisering van start die in 1980 zou leiden tot het installeren van de Raad en de Uitvoerende Macht van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen...Maar laten we eens de Franstalige theaters onder de loep nemen en nagaan hoe kunstenaars uit de twee taalgebieden elkaar waardeerden, ontmoetten en verrijkten...1976-1977 en 1979-1980 bracht Martine Wijckaert twee stukken van Hugo Claus, Pas de deux en Leopold II op de trappen van het Mausolée des Grenadiers, op de Cour d'Honneur van de oude kazerne Prins

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
Wanneer de platenmaatschappij dat niet op dezelfde manier ziet, is het ook de taak van de manager om die twee visies - de commerciële en de artistieke - proberen samen te brengen...De bvba houdt zich bij- gevolg bezig met de commerciële activiteiten en de vzw behartigt de lonen...De industrie betaalt de cd's, de opnames en de marketing

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Daarenboven kan de artistiekeling in de façade een tamelijk onbevlekt imago rechthouden, terwijl in de coulissen het een en ander 'geregeld wordt'. (Het is de lezer wel duidelijk dat het hier niet...Deze tegenstelling tussen tactiek en strategie loopt volgens de Franse cultuursocioloog Michel de Certeau in de pas met het onderscheid tussen onmacht en macht...Een tactvolle selectie luidt dan de boodschap en de nuntius kan dit voor de geloofwaardigheid van de Kunst best discreet blijven doen

Nr. 83, Januari 2002 • Nikol Wellens • Opdracht volbracht?: Meer sociale bescherming voor alle...
Gezien de toenemende praktijk van interen multidisciplinair werk is de gelijke behandeling van uitvoerende en scheppende kunstenaars een goede zaak...België de opdrachtgever gevestigd is. Een belangrijke administratieve vereenvoudiging waarvoor alle betrokkenen in de sector vragende partij waren, is dat de kinderbijslag, het vakantiegeld en de...De centralisering van liet vakantiegeld geeft jaarlijks in de maand mei de betaling van vakantiegeld in verhouding tot de lonen en arbeidsdagen van het jaar voordien in plaats van een versnipperd

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Deze maatschappij zal zich - liever vroeg dan laat - moeten uitspreken over de plek die zij nog aan de creatie en aan de vitaliteit van die creatie via de uitwisseling met een publiek wil toekennen...Vaak speelt bij hen de angst mee dat ze niet genoeg publiek zullen bereiken en dat hun Raad van Bestuur - déze druk blijkt veel sterker aanwezig dan die van de overheid - hen daarvoor ter...De Warande werkt reeds jaar en dag met een sterke autonome raad van bestuur en er zijn weinig gemeentebesturen in Vlaanderen waar de verhouding met de politiek (over de partijen heen) zo goed

Nr. 111, April 2008 • Eric Corijn, Stefaan de Ruyck • De kunst, de politiek en de markt
Een blik achter de spiegel de kunst, de politiek en de markt Op 9 januari hield Ivo Van Hove, regisseur en directeur van Toneelgroep Amsterdam, in Den Haag de jaarlijkse...Natuurlijk waren voorheen kunst en politiek, kunst en maatschappij met elkaar vervlochten, ter meerdere glorie van God (en de goden) en vooral van de wereldlijke machten die hun legitimiteit betrokken...Ook daar zit de verwording: het politieke bedrijf concentreert zich op de uitvoerende macht en niet langer op de vormgeving van de polis

Nr. 114, December 2008 • Delphine Hesters • De mythen en sagen uit Kunstenrijk
Politieke mandatarissen behoren tot de uitvoerende macht en zorgen er dus voor dat wat in wetten en decreten staat ook uitgevoerd wordt...Dit is écht terug naar de tijd van sagen en legenden, waarin de koning bedisselt, de hovelingen knikken en het volk hooguit eventjes opkijkt en daarna verder ploegt...En sinds kort hebben we er nog een derde exemplaar bij, binnen de container ‘individuele kunstenaar’: de uitvoerende acteur of danser