Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Raad van Advies voor Toneelspeelkunst"Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Nog voor de verdicten van de Raad van Advies bekend werden, stelden de gezelschappen hun repertoire voor het komende seizoen samen...Op een moment dat elk verstandig plannend theatergezelschap zijn repertoire voor het nieuwe seizoen '84-'85 heeft opgesteld, deelt de overheid, die het advies van de Raad van Advies voor de...Volgend jaar creëren de Mannen van den Dam Het Park, Botho Strauss' recentste toneeltekst, en geven ze Lucas Van-dervost carte blanche voor een cabaretprogramma -- misschien is dat laatste de

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Er niet voor gezorgd te hebben een Raad van Advies voor Toneelspeelkunst samen te stellen die boven elke verdenking verheven is. Deze RAT bestaat voor een groot deel uit belanghebbenden...Zich te laten adviseren door een Tartuffe-figuur, die ondanks deze handicap, toch lid is van 's ministers partij, redacteur bij een groot Vlaams dagblad, ondervoorzitter van de Raad van Advies voor...Toneelspeelkunst en lid van de Raad van Beheer van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Dit geldt zeker voor de NTG-produkties met Corso, de volksspektakels van de grote schouwburgen, maar ook voor de jonglerieën van Decleir en het INS...Een eerste vereiste voor de RAT (Raad van Advies voor de Toneelkunst) is dat je mensen vindt die deskundig zijn, die het veld kennen, die voorstellingen zien en dus een breed referentiekader hebben...Alhoewel het objectief en historisch te controleren gegeven van het bestaan van een claque - een groepje ingehuurde toeschouwers die met hun applaus voor deze of gene acteur de rest van de zaal

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
1988 "Uit de pers mochten wij vernemen dat de Vlaamse Executieve de samenstelling van de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst heeft goedgekeurd...Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984, 1985, 1986 en 1987). Diezelfde dag werd de nieuwe Raad van Advies voor de Toneelkunst door minister...Dit zegt de vorige Raad van Advies voor Toneelspeelkunst in haar eindverslag

Nr. 24, December 1988 • Klaas Tindemans • Chris Lomme: "Ik heb een tweede adem...
Chris Lomme is sinds juni dit jaar ook lid van de uiterst controversieel samengestelde Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst...Je gaat voor anderen werken, voor ons Vlaams theater, niet meer voor je eigen 'kleine theatertje'. Kan je daaraan iets bijdragen als lid van de Raad van Advies...hebben natuurlijk alleen maar te advizeren en van elders -- van hogerhand -- krijgt de minister nog ander advies

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Een Raad van Advies, die haast niet verschilt van de huidige, hier vaak aangeklaagde R.A.T...januari). Het eeuwige probleem van de te late uitbetalingen wil de SP oplossen door de oprichting van een Fonds voor de Betoelaging van de Toneelspeelkunst, zoals dat al bestaat voor o.a...Klaas Tindemans (1) Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984-1987, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1988

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
1985 kwam aan het verhaal van het Nieuw Vlaams Teater abrupt een einde toen de toenmalige Raad van Advies voor de Toneelkunst (rat) voorstelde om het gezelschap niet langer te erkennen en te...De Raad van Advies voor de Toneelspeelkunst (rat) motiveerde zijn beslissing in enkele summiere lijntjes als volgt (Etcetera 11/83): 'De rat adviseert om het nvt voor 85-86 niet meer te erkennen en te...De raad van advies bestond voor een groot deel uit belanghebbenden