Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Radicale Joden"Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een...De radicale weigering van enige romantische liefde begint op het cliché van de jaren tachtig te lijken: bij Jean-Pierre Dedecker in zijn Maat voor Maat werd het belachelijk, bij Marijnen dreigt het

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
daarom ziet Drese geen heil in radicale veranderingen of grootscheepse om-functionering...een daklo-zentehuis wonen twee joden, Schlo-mo en Lobkowitz

Nr. 34, Juni 1991 • Ludo Abicht • De blanke, de rode en de mongool
Weisman en zijn Bella zijn geen echt gelovige joden geweest, maar ze hebben wel de traditie van de joodse geschiedenis en de herinnering aan de vervolgingen met zich meegedragen en ze waren in hun...het absurde twistgesprek tussen haar vader en Roodgezicht over het thema : "Wie zijn de grootste Slachtoffers, de joden of de Indianen ?" had ze de objectieve scheidsrechter gespeeld, dat wil zeggen...Het stuk wemelt van pijnlijke en vaak kwetsende verwijzingen naar de positie en het zelfbeeld van joden en Indianen, het tekent een weinig smaakvol beeld van een mentaal gehandicapte en veegt de vloer

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Moge het strijken van de hakenkruisvlag het echte, radicale en onomkeerbare afscheid betekenen van het hele Duitse denken en voelen van de nazistische pulp-filosofie, het afzweren daarvan voor altijd...Rijk, en, tengevolge daarvan de tweedeling van Duitsland èn Europa, ten tweede, Auschwitz en de emigratie van de Europese joden naar Amerika en Israël, en, ten derde, de verdrijving van miljoenen Duitsers...Syberberg beweert dat ze verdrongen zijn, zoals de verdrijving van miljoenen uit de Duitse 'Reichsmark', de geografische vernietiging van Pruisen èn de verdwijning van de joden uit de Duitse cultuur

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Het vertrekpunt is het verhaal van Jozef en zijn broers, een verhaal dat tot de traditie van zowel de Joden, de Christenen als de Islamieten behoort...Dat ethos staat in het teken van een radicale, onsentimentele, a-politieke ethische verantwoordelijkheid voor de ander

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
Maar de oplossing van de dramatische crisis ligt voor hem in een radicale toewending naar het epische, een categorie die niet alleen Brecht, maar ook Piscator, Pirandello en O'Neill omvat...Rondom Georges Bataille, Acco Leuven/Amersfoort, 1997 14 Jean- François Lyotard, Heidegger en 'de joden', Kok Agora, Kampen, 1990, p. 69

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Niet alleen de taal werd dus voor een radicale voorhoede een criterium, ook de etnische herkomst in een ver en grijs verleden, op de overgang tussen Romeinse Rijk en middeleeuwen...De Belgische publieke opinie kende de steeds toenemende agressie tegenover de Duitse joden...De joden en de zigeuners in België zijn wel degelijk het slachtoffer geworden van etnische zuivering met de hulp van en onder applaus van Vlaams-nationalistische collaborateurs

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
De filosoof Jean-François Lyotard analyseert dit mechanisme van de 'Nachträglichkeit' in zijn essay Heidegger en 'de joden', waarin hij het heeft over de breuklijn die Auschwitz heet en die als een...De joden' zijn 'in de westerse voltooiing, als project en als vooruitgang, datgene waardoor de wond van het onvoltooide keer op keer wordt opengereten...De 'joden' leggen getuigenis af van ('herdenken') het feit dat het denken een gemis, een onvoltooidheid in zich bergt, die constitutief is voor het denken zelf

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
1933 woonden in Berlijn meer dan 160.000 joden, twaalf jaar later nog 8000...wereld / de man vervloeken zal, die Europa's / joden als vee afslacht...Het stuk speelt in 1808, nagespeeld in het toneelstuk-binnen-een-toneelstuk worden de gebeurtenissen uit het Franse Revolutie-jaar 1793, toen de meest rabiate en radicale onder de jacobijnen, Marat

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Toch had het beeldverbod voor de christenen niet hetzelfde rigide draagvlak als voor de joden...Het verlangen naar de openbaring van God drukt zich bij joden en christenen verschillend uit in de positie van het'woord' enerzijds, en in de metafoor van de 'sluier' anderzijds...De lezer zal de bedenking zelf al gemaakt hebben: de radicale grens tussen figuratieve en niet-figuratieve kunst heeft niet standgehouden

Nr. 81, Februari 2002 • Anthony Coleman • Reflections in J
Wij, joden (en dan vooral wij, Radicale Joden), zijn een zootje dwarsliggers...Waarschijnlijk moet ik eindelijk toegeven dat mijn kostbare subjectiviteit een flinke deuk kreeg door de perceptie van Radicale Joodse Cultuur als een 'beweging'. Het is één aspect van het genie van...Wij Radicale Joden zijn tot de vaststelling gekomen dat we niet alleen maar 'Amerikanen' zijn - en dat is een goede zaak

Nr. 104, December 2006 • Hito Steyerl, Boris Buden • De kunstenaar als res(iden)t
Denk maar aan de Balkan- en Midden-Oosten-tentoonstellingen die, om het met Paulus’ woorden te zeggen, ‘joden’ en ‘Grieken’ in substantiële hoeveelheden voortbrengen...Maar soms braken kunstenaars uit dit culturele domein, claimden ze (opnieuw) de volledige publieke ruimte en namen ze deel aan de herdefiniëring ervan, mikkend op een radicale verandering van