Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Radicale Joodse Cultuur"Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
zijn lezing in de Muntschouwburg over culturele minderheden in Europa verwijst de Franse filosoof Alain Finkielkraut naar een discussie tussen de Joodse filosofe Hannah Arendt en de Joodse geleerde...Hannah Arendt antwoordt daarop dat zij inderdaad nooit liefde gevoeld heeft voor de Joodse staat, noch voor enige andere staat, of volk, of collectiviteit, of groep...Neem bijvoorbeeld de misverstanden rond het begrip integratie, dat voor de enen (en ik heb het hier niet alleen over Marokkaans-Turkse maar ook Joodse milieus) een eufemisme is voor totale assimilatie

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
De failliete Reichshauptstadt (over het miljardentekort is dit jaar de stadsregering gevallen) geeft jaarlijks 950 miljoen DM uit aan cultuur, de rijksregering stort daar jaarlijks (in het kader van...Het stuk speelt in 1808, nagespeeld in het toneelstuk-binnen-een-toneelstuk worden de gebeurtenissen uit het Franse Revolutie-jaar 1793, toen de meest rabiate en radicale onder de jacobijnen, Marat...de actualiteit - de op handen zijnde zaligverklaring van Paus Pius XII en de ruzies daarover tussen joodse en katholieke historici - ook een rol speelde

Nr. 81, Februari 2002 • Barbara Baert • Woord, huid, sluier: Omtrent beeld en monotheïsme
Het Arabische iconoclasme is de rechtstreekse vrucht van een monotheïsme dat zich heeft gevormd in de polytheïstische, Perzisch-Sassanidische cultuur die het beeld als magisch beschouwde...De lezer zal de bedenking zelf al gemaakt hebben: de radicale grens tussen figuratieve en niet-figuratieve kunst heeft niet standgehouden...uw geest zijn wellicht al de tegenvoorbeelden in joodse synagogen of op oosterse tapijten verschenen, niet zelden in gebieden die contamineus waren met de christelijke cultuur

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Aldus het Antwerpse weekblad De Joodse Pers in 1935...Isabel Verdurme over de joodse identiteit tijdens het interbellum...Reflections in J Anthony Coleman over de ambivalentie van de Radicale Joodse Cultuur

Nr. 81, Februari 2002 • Anthony Coleman • Reflections in J
Het is zeer begrijpelijk dat discussies over Radicale Joodse Cultuur impliciete vragen bevatten naar de relatie tot 'identiteitspolitiek' (bijvoorbeeld zionisme). Maar ik denk dat het onmogelijk is om...Sommigen noemen dit een uitgesproken 'joodse' houding...) Maar hier wordt ook de valstrik van de 'nieuwe joodse cultuur' duidelijk: de notie van 'er zijn' of'horen tot'... Mijn Radicale Joodse Cultuur...Waarschijnlijk moet ik eindelijk toegeven dat mijn kostbare subjectiviteit een flinke deuk kreeg door de perceptie van Radicale Joodse Cultuur als een 'beweging'. Het is één aspect van het genie van

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
En tegelijk de vraag die al niet meer te beantwoorden is? Volgens de filosoof Henk Oosterling worden we –en dat ‘we’ moet nog duidelijker omschreven worden– gekenmerkt door een ‘radicale...Profeet sprak en hem de soera’s leerde). In het begin van de jaren negentig verscheen een boek van de Franse onderzoeker Gilles Kepel over de opkomst van de islamitische, christelijke en joodse...Dit taalgebruik is voor Derrida nog een voorbeeld van een wereldwijde mediatisering en verspreiding van een bepaald soort interpretatieschema.19 Zonder digitale cultuur, straalvliegtuig of tv is er

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
Voor de Vietnam-oorlog is er in verhouding minder aandacht, en al helemaal geen voor het tijdperk van Reagan en Bush, terwijl precies die decennia onder conservatief bewind de cultuur erg gemarkeerd...De omstandige schets van de joodse Oost-Europese roots van Halprin tot betovergrootouders toe is bijvoorbeeld typisch voor de Amerikaanse preoccupatie met Anna Halprin en dansers in de jaren...Een belangrijk motief in het boek zijn de vele culturele verschillen: tussen joodse en Afro-Amerikaanse identiteiten, tussen rijk en arm, ziek en gezond, jong en oud, en – niet onbelangrijk – tussen