Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


2 document(en) met "Raymond Queneau"Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
Naar teksten van Rudi Bekaert, Bernard Breuse, Guy Dermui, Guido Gezelle, Abdelmalek Kadi, R.D .Laing, Stéphane Olivier, Raymond Queneau, Pierre Sartenaer, Willy Thomas, Mieke Verdin...jamais détruit le sourd balaye les débris le soleil: ô monstre, ô Gorgone, ô Méduse ô soleil' (citaat van Queneau). G: oui W: oui M: oui S: oui M: mmmmmmmmmmmmmmmmm...Camille Claudel, G: dood K: mort P: hip hip W: hoera M: Fernandel, Goebbels, Che Guevara, Huston, Personne, Cobain, Queneau, Decorte, Lacan, Stein B: dood S: mort W: hip hip

Nr. 70, December 1999 • Wim Van Gansbeke • Een fin du monde van het fin...
Rudi Bekaert, Guido Gezelle, R.D.Laing en Raymond Queneau, stond o.m