Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


7 document(en) met "Red Rubber"Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Het wordt een opera over Belgisch Congo, Red Rubber getiteld

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Statement Van 7 tot 30 mei 1993 werden door de-Singel in samenwerking met Antwerpen 93 onder het motto 'De opera, een maand hedendaagse creatie' vier nieuwe opera's opgevoerd: Red Rubber...Koloniaal verleden In Red Rubber en Orfeo slagen de componisten erin een veel persoonlijkere taal te ontwikkelen...menig opzicht was Red Rubber echter ook het meest stoutmoedige werk: een opera over de rubberproduktie in Kongo-Vrijstaat

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Voor Red Rubber — omdat het een opera was — was er wel samenwerking met de Munt...Red Rubber onder haar vleugels moest nemen...Van Goethem: Het feit dat wij Jacob Lenz en Red Rubber hebben geproduceerd was een moment in een bepaalde evolutie

Nr. 68, Juni 1999 • (advertentie)
Vaakstraat 81 • 1000 Brussel EIGEN PRODUCTIES EN COPRODUCTIES ► Thierry Smits/Peter Verhelst, Red Rubber Balls • Jan Decorte/De Onderneming, Bêt Noir Raimund Hoghe, Lettere amorose

Nr. 71, Maart 2000 • Personalia
Maria Salome, Red Rubber Balls en Romeo en Julia (studie van een verdrinkend lichaam). Roel Verniers recenseert voor De Standaard en De Kunstberg (Radio 3). Loek Zonneveld

Nr. 75, Maart 2001 • Clara Van den Broek • Een Waaslandwolf in Toneelland
Red Rubber Balls: ‘tot ook die zee van bloemen in die zee van vlees verdrinkt en ook die zee van vlees weer in die zee van vlees verdrinkt en ook die zee van vlees weer in de zee van vlees verdrinkt...Maar in Red Rubber Balls, door Verhelst zelf gedefinieerd als een ‘binnenlichamelijk stuk’, wordt gesteld dat het lichaam een leugen is: ‘Het licht na de dood is een even grote leugen als het lichaam...Het verlangen, de drift, domineert in Romeo en Julia, Red Rubber Balls, en in het tweede deel van Aars!. De tekst van Red Rubber Balls valt zelfs samen met dat verlangen via een metafoor: ‘JULIA: Mijn

Nr. 75, Maart 2001 • Colofon
Stefan Loeckx Druk Arte-Print 3 voorstellingen op teksten van Peter Verhelst: 1. Red Rubber Balls (Cie Thor/ Kaaitheater) Marie-François Plissart 2. COUPe ROYALe