Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


44 document(en) met "Regie Jan Ritsema" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
seizoen '83 - '84) en De Kroning van Poppea (begin '85). Naast deze drie produkties was in Vlaanderen nog een vierde Ritsema-regie te zien: bij Maatschappij Discordia regisseerde Ritsema in het voorjaar van...Maar met Jan Ritsema praten groeit onvermijdelijk en vrijwel meteen uit tot veel meer dan een platte promotiebabbel: de kalende regisseur / boekhandelaar met zijn rustige en lichtironische oogopslag...Jan Ritsema zal nooit een tekst van Heiner Müller regisseren, denk ik als ik U zo hoor

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
aantal gemarginaliseerde groepen, die stilaan hun eigen vormentaal ontwikkelden en door hun nadenken over de diverse facetten van een voorstelling (acteerstijl, regie, scenografie, dramaturgie, enz...Gerardjan Rijnders en Jan Ritsema); in de eerbiedwaardige Haagse Comedie wordt grote "kuis" gehouden en binnenkort komen grote gezelschappen als dat van Arnhem (Teater) en Eindhoven (Globe) wellicht...Sinds een klein anderhalf jaar werken zij in Groningen, waar na het financiële débacle met de Jan Cremer-musical en later ook door het verdwijnen van de groep "Werk

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Luk Van den Dries CONGO Auteur: Paul Pourveur; gezelschap: De Tijd; regie: Lucas Vandervost; vormgeving: Jan Verswey-veld; spelers: Mirei Bonte en Bob De Moor...Je vraagt je af of Johan Leysen ook in een monoloog kan overtuigen, en of Jan Ritsema er met zijn regie in zal slagen de tekst/taal tot leven/theater te brengen...auteur: Peter Verburgt; acteur: Johan Leysen; regie: Jan Ritsema; decor: Herman Sorgeloos; produktie; Kaaitheater

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Kaaitheaterproduktie, gespeeld door Johan Leysen in een regie van Jan Ritsema op een tekst van Peter Verburgt...april '89, maar allebei met de nodige reserve: de Kaaitheaterproduktie ça Va door de Needcompany van Jan Lauwers en Platonov van Tsjechow door het Arca-Theater in een regie van Jappe Claes...Nog in april '89, maar met nog groter voorbehoud: De reisleidster van Botho Strauss door De Tijd in een regie van Lucas Vandervost en Eéndagswezens van Lars Norén door het NTG in een regie van Guy

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • GOD OF DE LEDEPOP
camera- en regie-aanwijzingen, opmerkingen over Wittgensteins gedrag, details over het decor, beschrijvingen van toehoorders enz...Zoals Jan Ritsema het uitdrukte, gaat deze voorstelling over 'gesteldheid en afwikkeling'. Het accent wordt gelegd op de situatie/de gesteldheid die Wittgenstein voor zichzelf creëerde om zijn

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Jan Ritsema, van opleiding docent in dramatische vorming, richtte in 1979 de International Theatre Bookshop in Amsterdam op...Maar wat je als toeschouwer ziet, is dat die kinderen zich onder de dictatuur van de regie wezenloos - zonder enig eigen inzicht of verantwoordelijkheid - van hot naar her laten slepen...elke regie roep ik ongeveer diezelfde woorden: 'helder', 'eenvoudig', 'simpel, mag dat

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Charlotte-, regie & tekst Jan Roets; actrice Mieke Verdin...OM TE KIJKEN MOETJE KRABBEN, regie Guy Cassiers & Peter Missot-ten; scenario en dialogen: Guy Cassiers, Peter Missotten, An-Marie Lambrechts & Jan Simoen; camera Jürgen Persyn; montage Peter Missotten...Jan Ritsema is een boks-coach; tijdens de repetities roept hij altijd maar 'Nee

Nr. 28, December 1989 • (advertentie)
02/230 26 60 Drie van RITSEMA Dito Dito speelt "Van Wagner" regie Jan Ritsema van 10 tot 20 januari 90, telkens om 20u30 (niet op zon- en maandag...Shaffy Theater Amsterdam Johan Leysen speelt "Wittgenstein Incorporated" van Peter Verburgt, regie Jan Ritsema van 24 tot 27 januari 90, telkens om 20u30 produktie...Kaaitheater Het Concern speelt "Herinneringen van een valk" regie Jan Ritsema op 29 januari, om 20u30 BEURSSCHOUWBURG August Ortsstraat 22 1000 Brussel 02/513.82.90

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dito'Dito Brussel Van Wagner 'Acteren is gewoon doen terwijl er iemand naar je kijkt': zo formuleerde Jan Ritsema zijn idee over toneelspelen, toen hij spelers zocht voor Het Heengaan...Wat meten wij ons een oordeel aan over hun lafheid of hun moed ? Klaas Tindemans VAN WAGNER Gezelschap Dito'Dito; tekst Dito'Dito en Jan Ritsema, op basis van de Wagner-bibliografie...regie Jan Ritsema; decor Herman Sorgeloos; acteurs Guy Dermui, Els Olaerts, Willy Thomas, Mieke Verdin

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
De voorstelling maakte duidelijk hoe hij, samen met een Jan Decorte, de jaren '80 in Vlaanderen had kunnen beheersen, had hij er voluit kunnen opereren als artistiek leider van een schouwburg...februari 1989 : Jan Ritsema regisseert Johan Leysen in Wittgenstein incorporated, een Kaaitheaterproduktie...Zowel naar schriftuur als naar regie en acteren zowat de ultieme conclusie van wat ik in de vorige paragraaf moeizaam poogde uiteen te zetten

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
1990-1991 stelt voor: JULIUS CAESAR William Shakespeare Needcompany regie : Jan Lauwers HET KIND VAN DE SMID Josse De Pauw en Peter van Kraaij HET TRIO...MI-BEMOL Eric Rohmer regie : Jan Ritsema WITTGENSTEIN INCORPORATED Peter Verburgt Franse versie regie : Jan Ritsema door: Johan Leysen vertaling : Frans De Haes STELLA

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Regie en decorontwerp: Jan Lauwers...Het voorbije seizoen werd het Trio in het Nederlands geënsceneerd door Jan Ritsema...Paul van Ostaijen). Erwin Jans Trio in mi-bémol Produktie: Kaaitheater; tekst: Eric Rohmer; regie:Jan Ritsema; vormgeving: Jan Joris Laraers; met:Lineke Rijxman en Josse De Pauw

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries • De Opdracht theatrale kaalslag
Jan Ritsema maakt van een moeilijke, veelgelaagde Müllertekst een transparante, spannend-speelse voorstelling...Kaalslag Het is die achterliggende eenvoud die Jan Ritsema in zijn regie van dit stuk voor het Kaaitheater opgezocht heeft...Want Ritsema doet toch een aantal ingrepen

Nr. 38, Mei 1992 • PERSBERICHT
De volgende produkties zijn door de jury uitgekozen voor Het Theaterfestival 1992: 'Sweet Temptations' door Jan Fabre 'Stuk zonder titel' door Onafhankelijk Toneel, regie Mirjam Koen...Swarte 'La musica twee' door Theatergroep Hollandia, regie Johan Simons en Paul Koek 'Trio in mi-bémol' door Kaaitheater, regie Jan Ritsema 'Het rad van de geschiedenis' door Maatschappij...Discordia, regie Jan Joris Lamers 'Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser' door Stan 'Het hegeren onder de olmen' door het Zuidelijk Toneel, regie Ivo van Hove

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
opvoering, of het spel, of de regie eigenlijk een onderzoek is. "De hele groep speelt op onderzoekende wijze Tsjechovs Ivanov" p. 7), "De onderzoekende houding waarmee gespeeld wordt..."(p. 16), "Al onderzoekend...recensies of in gesprekken niet theatermakers (Ritsema, Perceval) lees je zo veel over het op zoek gaan naar het persoonlijk geluid van de acteur, of omgekeerd, over "teksten uit een tijd toen spreken...Theaterkritiek zou, als cultuurkritiek, meer moeten reflecteren op de confrontatie van stukken van vandaag met stukken van vroeger, van tekst met tekstbehandeling, tekst als libretto met regie, van

Nr. 42, Juni 1993 • Marleen Baeten • De verbeelding na de revolutie
voltooide Jan Joris Lamers zijn regie-opleiding...Ook Lamers heeft Die Stunde geënsceneerd als een groteske improvisatieoefening, waarbij hij — Discordiagetrouw — de urenlange regie-aanwijzing van Handke luidop voorlas...Toneelspelen is eigenlijk een hele grove kunstvorm, heeft eigenlijk nog steeds de commedia dell'arte-grofheid in middelen', zegt Jan Ritsema n.a.v

Nr. 42, Juni 1993 • (advertentie)
Reële en Universele De Fantasten regie: Lucas Vandervost De f//d Hedda Gabler regie: Karst Woudstra Theater De Korre Exiles regie: Peter van Kraai\ Kaaitheater Dantons Dood STAN Hendrik V regie: Ignace...Cornelissen Theater Zuidpool Hendrik de Vijfde regie: \gnace CorneWssen Het Gevolg 'Et Voila' regie: Luk Nys A/01/a Zembla Verwantschap regie: Luk Nys Nova Zembla De vuurvogel regie: Goeie Derick Het Muziek Lod...Philoktetes regie: Jan Ritsema Kaaitheater

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Er zijn in de appreciatie grote spanningen waar te nemen tussen het omgaan met acteurs bij Jan Joris Lamers / Ritsema / Rijnders tegenover wat Theu Boermans doet bij de Trust, waarbij de eerste drie...Nog tijdens 1993-'94: Tailleur pour Dames (Georges Feydeau, regie Jean-Pierre de Decker), Duif ke Klok (Karst Woudstra, regie : Jan Devos), Nathan de Wijze (G.E...Lessing, regie : Eddy Vereycken), Tante Euthanasie gaat achteruit (Kamagurka, regie : Sam Bogaerts). Vanaf 1 november elke dinsdagavond in NTG-Minnemeers : het Salon van Sam Bogaerts

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
en regie Jan Fabre), Orfeo (muz...Soms komt zelfs een belerend toontje of enige sentimentaliteit opduiken en muzikaal al te direct vertaald, dragen zij bij tot een zekere braafheid, in de hand gewerkt door een te accademische regie...Gunther Sergooris KUNSTENCENTRUM VOORUIT november * december SMAAKMAKENDE REGISSEURS FRANS STRIJARDS : Art & Pro, 'Play Strindberg' 2, 3 NOVEMBER JAN

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
But scrambled eggs and white rice, codfish, bananas and sand'). 6. Philoktetes-Variaties is, zo zegt regisseur Jan Ritsema, 'theater op de rand van de werkelijkheid'. Ritsema heeft...De meest beklijvende spanning tussen tekst en personage enerzijds en acteurslichaam anderzijds creëerde Ritsema misschien wel in zijn regie van Müller's De Opdracht, overigens ook een afscheids...Philoktetes-Variaties beweegt Jan Ritsema zich voor een keer misschien niet 'op de rand van de werkelijkheid'. Want deze voorstelling haalt haar impact niet meteen uit een nauwgezette regie die op een


Toon volgende resultaten