Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Renaissance" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 34, Juni 1991 • Pieter T'Jonck • Rome / Over theatraliteit
de Renaissance constitueert niet de fictie de theatraliteit, maar de ruimte...Het Renaissance-theater radikalikeert deze positie in de Italiaanse Zaal

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
de 'Wende' ziet Syberberg een soort Pruisische Renaissance, dé kans om terug te keren naar de oorspronkelijke onverdeeldheid...Schiller stelt vast - een oude Renaissance-idee eigenlijk - dat de bloei van de 'schone kunsten' een positieve invloed heeft op het beschavingspeil van de hele samenleving: dat toont het Griekse

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
Sinds de Renaissance zijn denkers en schrijvers aandacht gaan besteden aan de bijzondere kenmerken, de 'hartstochten' van territoriaal afgebakende groepen: in Engeland ging dit, om duidelijke...Europa haar Renaissance aan te danken heeft) precies haar 'verlichte waarden' heeft ontwikkeld door de absolute zekerheid omtrent haar identiteit op te geven

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
Beeldende kunst Zoals het frontale perspectief van de renaissance lange tijd gold als de enige manier om de werkelijkheid correct weer te geven, zo stonden de klassieke lichaamstaal en haar

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
staan, zeg maar). Hij steunde op Griekse en Romeinse beelden en op prenten uit de renaissance

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Een opvatting die stand hield in de Renaissance en tot op de rand van de twintigste eeuw

Nr. 41, April 1993 • (advertentie)
Middeleeuwen en Renaissance, gefascineerd door zijn afwezige personages, zijn bevreemdende vrouwelijke naakten, zijn hallucinante beelden

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
insprong van renaissance-scènes, die vaak met een gordijn werd afgesloten

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Er lijkt inderdaad sprake van een soort Britten-renaissance

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
De welving in het midden van de symmetrische neo-renaissance-gevel werd uitgewerkt als een aparte 'descente à couvert' voor koetsen met een indrukwekkend peristylium...Deze middelmatige neo-renaissance constructie van De Vigne kon trouwens ook bij de oprichting niet op laaiend enthousiasme rekenen...Het lijkt ook wel logisch, omdat aan de wieg van het theater, als culturele uitdrukkingsvorm, de uitvinding in renaissance en barok van een zeer bijzondere architectuurvorm staat

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
De tweede reden heeft met gevoelsgebieden van de tekst zelf te maken: net zoals de jood in het Europa van de Renaissance wordt de zwarte in het Amerika van vandaag gediscrimineerd

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
de Italiaanse renaissance, bijvoorbeeld bij Dante, leidde die tegenstelling tussen licht en duister nog naar een samenhangend wereldbeeld, er ontstond loutering uit die tegenstelling

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Il fait commencer son histoire à la Grèce, il fait un bond, niant l'Islam, jusqu'a la renaissance...De Europese Renaissance is fundamenteel schatplichtig aan die contacten met het Oosten

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Het was - om het in renaissance-termen ze zeggen - niet meer imitatio maar emulatio, overtreffing

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
van middeleeuwen naar renaissance was nog bezig

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Het eerste is een perspectieftekening met een lijk van de renaissance-kunstenaar Vredeman De Vries

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Het renaissance-theater in Ferrara ving aan door een plein voor het gewone publiek en dus de stad af te grendelen...Want de hele geschiedenis van het renaissance- en baroktheater in Italië is zonder meer te interpreteren als een experimentele voorafbeelding, een onderzoek naar mogelijkheden om het gelaat van de

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Het is de opkomst en de uitbreiding van de islam die de brug slaat tussen de val van het Romeinse Rijk (en de daaropvolgende periode die we als de Middeleeuwen omschrijven) en de Renaissance

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
de grond en voor de rest niets; en bij een tentoonstelling van Jan Hoet - zo'n drie jaar geleden - sprak ik met één van de kunstenaars en die zei me dat hij probeerde om de Renaissance te liquideren...Onze hele kunst is vergeven van de Renaissance,' zei hij, 'ik probeer die hele historie te liquideren, opzij te zetten, te vergeten

Nr. 60, Juni 1997 • Clara Van den Broek • Pleidooi voor de tweede e
treffend wordt geïllustreerd door een verwijzing naar de Dode Christus van Holbein, op de drempel van de Middeleeuwen naar de Renaissance


Toon volgende resultaten