Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


12 document(en) met "Rijk der Duisternis"Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Duisternis ('s Namiddags...Afdalend van de heuvel der zeven sneeuwvlagen zal hij het dorp ineens innemen...En de anderen zijn slechts stille getuigen van mijn rijk

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Een leidraad vond Kirchner bij H. Heine: "Das Wesen der Shakespeareschen Komödie be-steht in der bunten Schmetterlings-laune, womit sie von Blume zu Blu-me dahingaukelt, selten den Boden der...Maar in realiteit gaat het in het Theater in der Josefstadt om conventionele ensceneringen van vooral klassieken en-in het bij-huis, de Kammerspiele - boulevard...De duisternis voorbij, keert eindelijk Lobkowitz terug: "Iß, Sönchen, nicht aus Hunger, sondern in der Hoffnung, eine Kraft in dich aufzunehmen, die du (...) brauchen wirst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Waar zit de secretaris toch?... Meester Ge moet niet bang zijn voor uw varken, Maurice, der zal niks mee gebeuren...Omdat alles... Hij is... Pan, Een nieuw rijk ontstaat op deze aarde, het rijk van Pan...enerzijds en de raad der wijzen van deze gemeenschap anderzijds, te aanvaarden: artikel 1: De genaamde PAN, verbindt zich te verbinden... ja, nee... enfin... in ieder geval, zonder uitstel tot een rechtmatig

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Wonderen der Mensheid bij voorbeeld werd gekenmerkt door uiterlijk mooie mensen, toch was Bacon met zijn misvormde personages, geplaatst in een heel afgebakende ruimtes, hier de stimulans...Daar had ik een laboratoriumachtige duidelijkheid op de gezichten van de acteurs nodig, terwijl het stuk vereist dat het zich afspeelt in de nachtelijke duisternis...Al komt het basisidee voor een belichting meestal samen met dat van het decor, het lichtplan tekenen moet Ontwerp voor de figuur van Duncan in Macbeth Wonderen der

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Wie stout wil zijn, kan meteen de vraag stellen of Vlaanderen dan zóveel goeie actrices rijk is. Immers, deze tragedie van Federico Garcia Lorca vraagt om een keure van een tiental uitgelezen...Pas wanneer de catastrofe voltooid is, ontwaakt de scène uit haar duisternis, alsof de schellen van de ogen vallen: er is weer het uitzicht op buiten, waar Adela zich aan de dorre boom verhangen heeft...Blank On Blank (1987) van na de pauze bedek ik liefst met de mantel der liefde

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Hij rekent erop dat m'n vrienden, de hervormden, van de veilige hoogten der Alpen afdalen en de katholieken onder de voet lopen...Stem Ik heet Bibi... Maar in het rijk der schimmen hebben namen geen belang meer...Ga scheep in de haven van Sukkeldam en vaar over de zee der leugens, en wie dan aankomt, is de koning der uilskuikens, Laroche Zoetelaars, kroegbazen, hoteliers en marketentsters

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Daaronder komen dan -zoals ik al zei- een hoop interessante en/of mooie voorstellingen die niet echt wereldschokkend zijn of revelerend als 'Theater der Welt' van vandaag...De drie stukken, Das Interview das stirbt.., Der Palast am vier Uhr morgens...a.g...Uiteindelijk werd een compromis bereikt, en kon de selectie van belangrijkste produkties toch in Rotterdam getoond worden: dat zijn Oorlog (De Trust), De laatsten der onverstandigen (Art en Pro

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
bijdrage over regisseur Jürgen Gosch, op dat moment te gast op het Brussels Kaaitheaterfestival met de produk-tie Der Menschenfeind (Molière). Zij besprak niet alleen Der Menschenfeind, maar had het o.a...Hier zal een tragedie opgevoerd worden, de tragedie der tragedies, de oerscène van het westers bewustzijn : Sophocles' Koning Oedipoes, de man die op de vlucht voor zijn noodlot precies zijn noodlot...Arca Gent Krankheit Der Jugend Krankheit der Jugend speelt in een doos, een soort container

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Maar er is nog een reden om voorzichtig te zijn bij de toepassing van Schillers afkeer voor de ontspoorde Franse Revolutie op de ondergang van het Derde Rijk...De logica van het Derde Rijk is niet op één lijn te stellen met de logica van de Franse Revolutie, die immers niet door natuur en 'Blut und Boden' bepaald werd, maar door het sociaal-contract-denken...Rijk, en, tengevolge daarvan de tweedeling van Duitsland èn Europa, ten tweede, Auschwitz en de emigratie van de Europese joden naar Amerika en Israël, en, ten derde, de verdrijving van miljoenen Duitsers

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
de film, zo bleek, kan de logische, chronologische volgorde der gebeurtenissen overhoop worden gehaald...tijd, laten zich meenemen op zijn traject (de Butoh-dansers van de tweede helft van de eeuw gaan zelfs mee in dat traject tot voorbij de grenzen van het leven, tot in het 'Rijk der Duisternis', op zoek naar

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Samen roepen zij de herinnering op aan de jaren vijftig en zestig, het Duitsland waarin Hoghe opgroeide, het Wirtschaftswunder dat het debacle van het Derde Rijk moest uitwissen...Acteurs als Heinz Rühmann en Hans Albers boerden vrolijk verder op het tijdens het Derde Rijk verworven elan...Meinwärts begint met een in bijna volledige duisternis gehulde Hoghe, die, met de rug naar het publiek gekeerd, zit te luisteren naar een uiterst langzame versie van Claude Debussy's L'après-midi d'un

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Een plek die zich tussen hier en daar, tussen de tijd en het oneindige, tussen het rijk van de levenden en het rijk van de doden bevindt: 'Het belangrijkste personage, de dode, beleeft tegelijk het...zijn boek Het theater van de dood doet Tadeusz Kantor, niet zonder pathos, een poging om dat moment (dat voor de moderne mens in de nacht der tijden ligt) te begrijpen: 'Oog...De zoektocht door het woud wordt een afdaling in de nacht van het geweld, in het hart van de duisternis