Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1 document(en) met "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid"Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Een kaderwet die administratieve, sociale, begrotingstechnische en andere niet-artistieke elementen regelt, en een soort programmawet (in Nederland is dat het vijfjaarlijkse 'kunstenplan') die voor...En dat de ziekenfondsen meebeslissen over hun administratieve vergoedingen via het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat vindt toch ook iedereen schandalig...Deze enkele zinnen bevatten in een notedop de poëtica van Brooks huidige theaterwerk : zijn interesse in en respect voor niet-westerse culturen, zijn aanklacht tegen sociale onrechtvaardigheid, zijn