Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


84 document(en) met "Ring voor" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 30, Juni 1990 • Elvis Peeters • Het Uur van de Aap
Zo beschouwd is het niet alleen een mooi gegeven voor dichters, maar eerder voor filosofen...Wat de geur voor het lichaam is, is de liefde voor de ziel, zei de dichter...De historicus stak mij een handdoek toe, maar de zon was hem voor en had mijn rug al gedroogd voor ik ging zitten

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
een ring zonder haar gezien ? EMMA die ring met het haar van mijn man erin TIEN zat er haar in je ring EMMA nee niet in de ring op de ring TIEN o in de ring...meer TIEN wat ? o ja de ring o kind wat erg hoe kan dat nou EMMA dat weet ik niet maar hij is weg en ik vertrek hier niet voor ik die ring...voor mijn moeder zorgen eerst kon ze voor mij zorgen en toen het met mij beter ging, kon ik voor haar zorgen en mijn moeder kon voor me zorgen, hoor, laat ik je dat wel vertellen, die kon goed voor

Nr. 34, Juni 1991 • Sigrid Bousset • René Eljon Moeders
René Eljon, tot voor kort acteur bij de Nederlandse Maatschappij Discordia, heeft met Moeders, zijn debuuttekst, een onbetwistbare, echte komedie geschreven...Ik stel me vijf Nederlandse pensioengerechtigde dames op de scène voor, in een huiselijk grootmoerderinterieur...Maar globaal gezien blijft alles tekst : het nemen van een zetpil, een rok tussen de spaken van een fiets, een telefoongesprek, een zoektocht naar een ring; het wordt niet getoond, het is tekst

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
16 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 35, jaargang 9, september 1991 IN DIT NUMMER Voor het eerst is de selectie van het Theaterfestival ook in Vlaanderen te zien...Later werd een kleine bijdrage gevraagd, maar een publiek fonds droeg er zorg voor dat iedereen aan de festiviteiten kon deelnemen...Na meer dan vijftien jaar ligt er in Vlaanderen een nieuw decreet voor

Nr. 35, September 1991 • Gunther Sergooris • Wagners magnum opus in De Munt
Als Entwurf zu einem Drama-. In 1874 voltooide hij de compositie van Götterdämmerungin 1876 werd de Ring voor de eerste maal opgevoerd in het speciaal daartoe gebouwde 'Bayreuther Festspielhaus...Ook de oppergod Wotan aast op het goud, want hij moet de reuzen voor bewezen diensten belonen, de ring wil hij echter voor zich houden...Siegfried". Tijdens datzelfde jaar rijpt ook het plan voor een vierdelige cyclus: Der Ring des Nibelungen neemt definitief gestalte aan

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Koen en Frank Theys realiseerden met Lied van mijn land twee delen van hun project om de Ring, aangevuld met de Parsifal-opera voor televisie te adapteren: Rijngoud (1986) en De Walkure (1989). Eén...Siegfried en het Festspielhaus zijn de laatste offers voor de bewustwording van de mensheid (het pubhek). Deze wordt verlost uit haar historische determinatie omdat de Ring op metaforische wijze de...Voor Wagner zijn deze twee eigenschappen de kenmerken van decadentie: het mimetisme, de huichelarij van de Tarnhelm en het nihilistisch materialisme van de ring

Nr. 36, December 1991 • Gunther Sergooris • Den seligen Göttern, wie geht's?
Gerard Mortier zorgde voor een waardig afscheidsgeschenk als directeur van De Munt: een integrale uitvoering van Wagners magnum opus Der Ring des Nibelungen...Een waardig einde vol theatereffect voor de dochter van Wotan die (eindelijk) het doel van haar bestaan inziet, en door haar dood de goden en de mensen verlost van de vloek van de ring...Misschien was dit laatste wel wat teveel van het goede, maar het is typerend voor de demystificatie die deze Ring-produktie beoogt

Nr. 36, December 1991 • Inhoudstafel
135; te storten op KB -rekeningnummer 433-1069951-66 van Etcetera, abonnementendienst, Anspachlaan 141-143 1000 Brussel; voor Nederland: AMRO-bank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 250 BF of fl...Lied van mijn land omvat de twee delen die klaarraakten van hun project om Wagners Ring voor de televisie te bewerken...Het betekent ook: werken in een context die een geheugen heeft voor de geschiedenis van de kunstenaar en voor de geschiedenis die de individuele kunstenaar overstijgt

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Een verstikkende mantel van Cultuur
Het thema kan moeilijk anders geduid worden dan als de triomf van de conventie, een pleidooi voor de status quo (waarvan de ontoereikendheid af en toe blijkt uit een zucht en een ach, die verwijst...naar het andere, dat verdrongen blijft). Daar Grüber voor de esthetiek van een theatraal strijkkwartet heeft gekozen, verdwijnt de menselijke dimensie en wordt over het thema, dat geheel ouderwets is, geen...Cultuur, als wapen voor de ongrijpbare superstaat die onder onze ogen gevormd wordt

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Voorontwerpen De Ring, Richard Wagner/ 1924 Voor de Grieken was de 'skenographia' de kunst van het versieren van de scène met beschilderde decors...De ruimte is niet langer voorspelbaar vanuit de tekst of het milieu waarin het verhaal zich afspeelt: de kleine woonkamer van een schippersgezin voor Op hoop van zegen of een burgerlijk interieur voor...ruimtelijke potentie van de tekst geëxploreerd, maar worden ook de eerste stappen gezet voor een dramaturgie die niet uitsluitend door de dramatekst wordt gegenereerd

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
tussen de vermomde koning en een nietsvermoedende soldaat waarin de verantwoordelijkheid voor het oorlogsgeweld ter sprake komt...Aan de hand van gewone, dagelijkse daden en reacties van de protagonisten wordt het verhaal verteld en de thematiek aangebracht, verstaanbaar en herkenbaar voor kinderen...Inderdaad, Isabella wordt erin verkracht, maar dat is ze blijkbaar snel vergeten want wat zien we daarna en zonder overgang: trotse prinses smelt weg voor bruut die zich nogal onhandig gedraagt op het

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Als jury, op zoek naar wat voor een waaier van redenen betekenisvol kan zijn, sta je dan voor een probleem...En u hoort het: ik vertolk een standpunt dat met zijn nadruk op het geworteld zijn tegenover de wens staat voor een vlotte internationalisering...De acteur bereidt iets verrassends voor de toeschouwers voor

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Als hij geld gaf voor cultuur — naast het cultuurbudget dus —, dan mocht hij daar toch iets voor terug vragen...De vroegere Nederlandse minister van cultuur Eelco Brinkman had daar een gepaste uitdrukking voor: 'cultuur als glijmiddel voor de economie', kunst als de vaseline waarmee de Vlaamse export een...Die had daar niet alleen ideologische redenen voor, het was voor de overheid ook een middel om haar verantwoordelijkheid, met name in de financiering van het culturele leven, te kunnen afschuiven op

Nr. 45, April 1994 • Marleen Baeten • Twee meisjes met een baard en kinderbrieven...
Zelf leest hij zijn kinderen graag sprookjes voor 'omdat ze gruwelijk en grappig zijn'. Omdat hij de voorstelling toegankelijk wou maken voor mensen vanaf vijf jaar, hield Kamagurka de...Meestal worden ze gewoon uitgesproken door één van de jongeren die voor die gelegenheid achter een microfoon op het hoopje karton gaat staan...Alexander Kluge noemt dit 'cirkelvormig vertellen' (zie Theaterschrift 5-6). Achter glas is een 'ring van vertelling' rond een kern die je zou kunnen beschrijven als een wonde of een kwetsuur

Nr. 46, Januari 1994 • 
Willy Decker is erin geslaagd door een sobere regie in een gedepouilleerd decor het publiek de essentie van het werk voor ogen te voeren...hun natuurlijke expressie in de geïnspireerde ambachtelijkheid van de componist, die laat horen dat hij schreef niet voor de eeuwigheid, maar voor hen die in het theater plaatsnemen...Men kan volhouden dat er eigenlijk niets gebeurd is. Deze abstrahering die het mogelijk maakt tot de essentie van het gegeven door te dringen, is voor een belangrijk deel het werk van scenograaf John

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
Zijn positie is deze tussen licht (Budd) en duisternis (John Claggart) In deze oncomfortabele positie heeft hij het niet voor niets vaak over de mist waarvan hij hoopt dat deze optrekt...Op die manier wordt hij ook de door Budd afgewezen minnaar, die al zijn bewondering en liefde reserveert voor de kapitein "starry Vere". In deze mannenopera, in dit opzicht...hun natuurlijke expressie in de geïnspireerde ambachtelijkheid van de componist, die laat horen dat hij schreef niet voor de eeuwigheid, maar voor hen die in het theater plaatsnemen

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Op zoek naar Patrice Chéreau
Chéreau heeft een aantal malen voor de opera gewerkt, en de meest opzienbarende regie leverde hij voor het festival van Bayreuth, toen hij daar de opdracht kreeg om de Ring van Wagner te monteren...Die had in de jaren zestig een aantal lichtvoetige rollen gespeeld in een reeks briljante, Italiaanse komedies, en haar keuze voor de rol getuigde van Chéreaus uitzonderlijke flair voor de verborgen...Dat dwingt de regisseur om een hele actie uit te tekenen voor de knaap

Nr. 47, December 1994 • Gunther Sergooris • Don Giovanni in de Vlaamse Opera, Tristan...
Het is duidelijk dat Donna Anna voor hem door de knieën is gegaan en haar brave Don Ottavio, al was het maar voor een nacht, vergeten is. Slechts als haar vader opduikt, komt zij tot bezinning en...duet tussen beide protagonisten (tweede bedrijf). Voor vele operagangers, maar ook voor vele critici, is dit teveel van het goede...Tristan buigt voor de maatschappelijke regels, voor de politieke noodwendigheden

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Rijkemanshuis
de regie van Ivo van Hove voor het Zuidelijk Toneel blijkt de tekst van O'Neill interessanter te zijn dan zijn reputatie laat vermoeden...Van Hove heeft niet voor het Amerikaans psychologisch realisme gekozen, maar wel voor de theatraliteit...het spreken bepalend zijn voor de spanningsboog

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
De jeugdwereld contrasteerde dan heel fel met de wereld der volwassenen: jong-zijn stond voor vrijheid, los, gek, seks en alles tenminste één keer proberen voor je in het vaste keurslijf terechtkomt...Daarenboven heeft ook voor hen 'jeugdigheid' zo'n aantrekkingskracht dat én jong én oud er veel voor veil hebben om tot de jeugdigen gerekend te worden...Opvallend voor onze vraagstelling is de spontane motivatie van veel jongeren voor popmuziek


Toon volgende resultaten