Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Ritsaert ten Cate en Mickery"Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Waarom is zoveel wat een andere honger zou kunnen opwekken, en af en toe bevredigen, blijkbaar controversieel en eigenlijk één van de eerste dingen die mogen verdwijnen...Eindhoven wordt weer alleen lichtstad want Globe gaat aan financiële en bestuurlijke averij ten onder...Mickery in twintig weken evenzovele produkties en andere activiteiten realiseren om te ontdekken hoeveel reliëf theater kan geven aan een citaat dat bij uitstek op deze tijd past: oh brave new world that has

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Acteur Mark Willems, ten slotte, werkte mee van dE demonstratie tot Incident en stapt er nu even uit om scenografie te gaan studeren...Jan Lauwers beschrijft hem als een zeer bescheiden en zeer zuiver muzikant, die een heel goed componist kan worden, maar op dit moment (nog) niet kan kiezen tussen componeren en zijn solistenwerk...Acteren Met Need to know maken jullie eigenlijk een voorstelling "in opdracht"... Jan Lauwers: "De opdracht werd inderdaad gegeven door Ritsaert ten Cate van Mickery; het uitgangspunt

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ten slotte de Childsstudio op 541 Broadway: in een pand dat twintig jaar geleden gezamenlijk aangekocht werd door Lucinda Childs, Trisha Brown, David Gordon en Douglas Dunn...Als ooit de geschiedenis van de Newyorkse avant-garde geschreven wordt, dan kunnen namen als Bénédicte Pesle, Michel Guy, Jack Lang, Ritsaert ten Cate, Val Bour-ne, Faivre d'Arcier, Hugo De Greef en...David White wees erop dat, de inspanningen ten spijt, deze jongeren nooit een voldoende inkomen opstrijken uit de voorstellingen binnen het NPN en voor de keuze staan: ofwel met verlies werken, ofwel

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Dirk Verstockt • Love Theater
Een gesprek over ouder worden en vergeten, over het vele dat gebeurd is en het vele dat nog moet komen, over het Oosten en het Westen, over Aids en doodgaan, over aftakeling en theatermaken...Ik wou geen signalen naar Hongarije zenden om het land op die manier te laten ontvlammen (lacht). Ritsaert ten Cate (Mickery, Amsterdam) bezocht ons vaak in Hongarije en...Terwijl het interview ten einde loopt, de toon meer ontspannen wordt, de bewegingen losser, de blikken minder gefixeerd, veert Seth Tillet plots recht en wijst Peter Halasz en de rest van het

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Dit 'verteltheater' en wat doet dat onrecht aan datgene wat er allemaal te zien is) bedient zich vooral van aanwezigheid van lichaam, stem en bewustzijn en staat pal tegenover en ver van het soort...Daardoor manifesteert Decorte zijn gekozen houding ten opzichte van dit stuk heel precies en kan aan de slag gegaan worden met de essenties van de slordig opgebouwde tekst (veeleer een serie van vier...Van ophouden weten: Mickery Amsterdam, onder bezieling van Ritsaert ten Cate, houdt op te bestaan, en dat vanaf juni 1991

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
ondergaan, hoe minimaal ook; en zo worden de relaties, de verhoudingen en waarden van elk kunstwerk ten opzichte van het geheel opnieuw geijkt'. Met dit soort van ijken en herijken was Jac Heijer constant bezig...beleven, wil ik mensen zien en/of gebeurtenissen, die dan en daar en nooit eerder noch later en nergens anders meer zullen gebeuren...Niet de Actie Tomaat is bepalend geweest voor zijn ontplooiing als criticus, maar wel het werk van Ritsaert ten Cate in Mickery

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Deze actie-voerende acteurs voelden zich eerder verwant met geïsoleerde situaties zoals Kees van Iersels experimentele Studio-groep en vooral met Ritsaert ten Cate's Mickery Theater...Ritsaert ten Cate, die volkomen buiten het bestaande systeem opereerde, haalde avant-garde gezelschappen van over de hele wereld naar Amsterdam: The Living Theatre, The People Show, Pip Simmons, La...De Shaffy Paradox leek geëlimineerd, maar helaas niet ten gunste van de Mickery Methode

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
het debat waarin minister Martens en de sector op 3 september 1996 tijdens het Theaterfestival een openbare confrontatie aangingen, stelde de podiumsector zich echter erg defensief en lang niet...die zin de daad die Ritsaert ten Cate stelde toen hij zijn eigen Mickery-organisatie na 25 jaar opdoekte, niet nog altijd exemplarisch...zijn poging om kunst en management op elkaar af te stemmen voert hij een opsplitsing door in een 'kernproduct en een totaalproduct

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
augustus 1997 was Ritsaert ten Cate te gast in Edinburgh...Erfgoed - de term en het begrip verlenen aan de doden en stervenden een tweede leven en een hiernamaals door middel van tentoonstellingen en opvoeringen, en in die zin zijn deze producties...Nu zou Mickery niet kunnen bestaan en het zou ook niet uit zijn as kunnen herrijzen, maar het had ook niet zo lang kunnen bestaan als ik er niet voor gekozen had om telkens wanneer we een vleugje

Nr. 65, Januari 1998 • Inhoudstafel
Pieter T'Jonck over authenticiteit in het werk van Alain Platel en Arne Sierens en over hun recentste producties: Iets op Bach en De broers Geboers 24 Foto's, teksten, (gesprekken...wereldmuziekfestivals 38 Produceren in een groot huis - 1 en 2 Een dubbelportret als eerste aflevering van een reeks over produceren 38 Luk Perceval en Het Toneelhuis 44 Guy Cassiers en het RO...Marianne Van Kerkhoven sprak met Ritsaert ten Cate over Mickery en DasArts: momentopnamen uit meer dan dertig jaar theaterpraktijk 58 Waarom kijk je omhoog

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
Ik sprak hieromtrent met Ritsaert ten Cate, stichter en artistiek directeur van DasArts, Dirk Pauwels, artistiek leider Victoria, en Moniek Toebosch, beeldend...De zaak ging over 'troost'. Mette van der Sijs zag het materiaal dat ze de avond voor het toonmoment voorstelden aan de mentoren en aan Ritsaert ten Cate door dit trio 'liefdevol neergesabeld...Zo zijn er de gesprekken met de mentoren, die heel concreet gaan over zaken die zich aandienen tijdens 'de Blokken'. Met Ritsaert ten Cate en Marijke Hoogenboom zijn er eveneens gesprekken die de

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Lucht van de stallen
Marianne Van Kerkhoven sprak met Ritsaert ten Cate over Mickery en DasArts...Ritsaert ten Cate gaf van 1965 tot 1990 gestalte aan het ondertussen legendarische Mickery Theater, eerst in Loenersloot, daarna in Amsterdam...Ten Cate: Misschien ben ik volstrekt doorgeslagen naar de andere kant, vanuit mijn allergie voor vastroesten en sleetsheid die ik in Mickery opdeed

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • Theater voorbij het drama?
De materiële tekens van de scène (de lichamen van de acteur, het geluid, het licht en het beeld) zijn deficiënt en oneigenlijk, zij het onontbeerlijk, ten opzichte van de geïntentionaliseerde...Onder de titel Een politiek van de verijdeling schreef Laurens Ten Kate een opstel over gemeenschap en politiek bij Georges Bataille en Jean-Luc Nancy...Jan Fabre, Jan Lauwers, Stan, Dito'Dito, Kaaitheater, Hugo De Greef, Maatschappij Discordia, Dood Paard, Hollandia, Mickery, Ritsaert ten Cate

Nr. 113, September 2008 • Karel Vanhaesebrouck, Ivo Kuyl, Johan Thielemans • Boek, DVD
Ten slotte wilde men ook herinneren aan de belangrijke rol die Ritsaert ten Cate en Mickery in dit vernieuwingsproces gespeeld hebben...Robbrecht, David Weber-Krebs, Ritsaert ten Cate en nog eens Lotte van den Berg...En ten tweede: de mise-en-scène