Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Roland Barthes" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Merkwaardig in dit verband is dat AKT in zijn analyse Roland Barthes citeert: 'Een tekst interpreteren is niet er een min of meer gefundeerde, min of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
636-642) JDR Mannen van den Dam Antwerpen Britannicus "Cependant, le mythe Racine, c'est là l'ennemi' (Roland Barthes, Sur Racine). Tijdens de pauze van...Blijkbaar is die 'mythe Racine' voor Vlaamse theatermakers een nog veel grotere vijand, maar dan niet in de betekenis die Barthes eraan gaf

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
ImitatieS Sinds Roland Barthes met Fragments dsun discours amoureux een eigenzinnige fenomenologie van de verliefdheid uitwerkte, is de (post-) moderne cultuur zich meer en meer gaan...Barthes' geschriften zijn zowat de meest geciteerde literatuur geworden in programmabrochures voor theater, opera en aanverwanten...ImitatieS (Akt-Vertikaal), Peter Van Asbroeck - Foto Keoon staat dus ook een citaat van Roland Barthes, niet uit de Fragments, maar van gelijke strekking

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Muzikale ervaring kan volgens Roland Barthes enkel in metaforen uitgedrukt worden...Ik ben het eens met Barthes dat metaforen een onschatbare waarde hebben, maar een schriftuur met alleen maar metaforen zou moeilijk te lezen zijn

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De verliefde beleeft elke ontmoeting met de geliefde als een feest Roland Barthes Het theaterfeest...Het feest nestelt zich in de blik van de toeschouwer, die zoals in het citaat van Barthes hierboven de toneelwereld inkleurt

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Over het oedipale karakter van vele verhalen, wat Roland Barthes deed filosoferen over het oedipale van het narratieve, is inmiddels al veel geschreven binnen de tekstwetenschap

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Om al die redenen noemde Roland Barthes de waarheid van de fotografie waanzinnig, tenminste wanneer men het absolute realisme van de foto niet tempert door "haar schouwspel onderdanig te maken aan de...Men kan de waarheid van de foto niet lezen, zegt Barthes

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
plaats van een 'utopie' zou men Handkes Achterland met een term van Roland Barthes een 'a-topie' kunnen noemen...Roland Barthes, geciteerd in J.F

Nr. 33, Maart 1991 • Sigrid Bousset • Wim Vandekeybus : Lichamen in vrije val
Roland Barthes) Een ruimte, niet al te groot, warme kleuren, een stoel

Nr. 35, September 1991 • Sigrid Bousset • Gecanoniseerd experiment
Roland Barthes: "... c'est étoiler Ie texte au lieu de Ie ramasser" (2). Hier pretendeert de acteur niet te kunnen binnendringen in het psychologisch labyrint van het personage, iets wat hem dus ook...Roland Barthes, in: S/Z, Paris, Seuil, 1970

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Parsifal en Oedipus In een artikel waarin hij film met televisie vergelijkt, zegt Marc Holthof: "Roland Barthes schreef, na het bekijken van City Girl van Murnau: "Tout récit ne se ramène-t-il

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
representeer-bare, 'sublieme' naaktheid — en haar 'per vergissing' vinden: 'het gelaat van haar lichaam'. Net zoals Roland Barthes in De lichtende kamer het gelaat van zijn moeder terugvindt of 'herkent' op een...het toevallig geschonken moment van herkenning ziet Barthes het andere, ware gelaat van de Geschiedenis, die zich aan elke anamnese onttrekt...Zoals voor Barthes is ook voor Strauss de eigenlijke tijd van de geschiedenis een mythische tijd, een tijd van het toeval

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
En dat het oedipale model in bijna ieder geschreven verhaal aanwezig is, dat constateerde Roland Barthes al in het kielzog van Freuds explicateur Jacques Lacan

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
1975:), uiteindelijk zijn dit allemaal reacties, zeggen Jean-Paul Sartre en Roland Barthes, die eigen zijn aan de gegoede middenklasse, het zijn frustraties van een vereenzaamde en innerlijk leeg gebleken

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Roland Barthes wordt door Paul Demets in zijn essay Ogen in het achterhoofd, over jongeren en beeldende kunst geciteerd: 'Barthes deelt daarom het publiek op in vijf categorieën van "subjecten". Het...Demets, Barthes volgend, stelt dat bij kinderen en jongeren plezier, het onbevooroordeelde en meestal onervaren kijken, essentieel is bij het omgaan met kunst...Demets: 'ze hebben ogen in het achterhoofd'. Interessant is dat Barthes in zijn teksten de term 'kunst' niet gebruikt, maar hij duikt wel op achter het begrip 'het nieuwe'. Het 'nieuwe' staat

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Beethoven wordt, zoals Roland Barthes beweert, de eerste componist met een ontwikkeling

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
Forsythe: Roland Barthes zei het al: 'ook het natuurlijke is een culturele categorie'. Dat moet je erkennen

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
Wat kunnen benjispringers leren van Roland Barthes...Hoeveel duurzamer is niet de ervaring van historiografen, mythologen of chroniqueurs als Foucault, Roland Barthes e.a

Nr. 65, Januari 1998 • Bart Verschaffel • Foto's, teksten, (gesprekken)
Mythologisering, schrijft Roland Barthes, is het proces waarbij het geconstrueerde zich voordoet als het spontane, waarbij cultuur of betekenis als 'natuurlijk' wordt voorgesteld

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
feite blijft dat ik of subject de gehele tekst lang geobsedeerd door het verplichtende van elke taal - door wat Roland Barthes ooit 'het fascisme van de taal' noemde...Daardoor krijgt 'le grain de la voix' (Barthes) of het altijd particuliere 'stem-onbewuste' volop kansen


Toon volgende resultaten