Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Roland B��er" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Merkwaardig in dit verband is dat AKT in zijn analyse Roland Barthes citeert: 'Een tekst interpreteren is niet er een min of meer gefundeerde, min of meer vrije betekenis aan toekennen, het is veeleer...Wie het programmaboek aandachtig leest, merkt dat er meer in deze voorstelling zat dan er uitgekomen is. Het wordt dus met spanning uitkijken naar de volgende Van Hove-Versweyveld-samenwerking: India...Het stuk handelt niet over mensen, al lijkt het er in het begin wel even op dat het zal gaan over een depressief schrijver en diens hypochondrie

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De dames worden zo aangekleed dat hun luxe stoelt op valse waarden: het eerste beeld liegt er niet om, wanneer we Portia ontdekken terwijl ze modieus bezig is met een instrument om fit te blijven...Strauss gaat te keer tegen het veelver-spreide geloof dat er leermeesters, goeroes en therapeuten zijn die het uit zijn haak gezakte leven weer kunnen rechttrekken en zin geven...woont er niet... Johan Thielemans Cymbeline (KMC) Foto Jan Decorte (1) Over de 'strijd' die verschillende generaties voeren, als impuls tot eigen creativiteit, leze men Agon

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Alleen 'De Vereenigde Tael- en Kunstminnaers' gingen er met De rechtvaardigen onderdoor...Daarom stond ook Marijnen voor de keuze of hij, nu er o.a...Als er al een lijn te trekken valt (er kan geen sprake zijn van psychologie) is het die van een steeds groeiende verbittering

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
de afspraak dat de acteurs niet naar elkaar kijken tijdens de schaarse dialogen), ontstaat er een onmiskenbaar geladen sfeer: de sfeer van een ritueel...Ik moet bekennen dat er nog elementen zijn, die zich niet laten vatten...Luigi Pirandello had voor zijn stuk een interessant uitgangspunt bedacht: in een theateropvoering zijn er steeds verschillende grootheden met elkaar in conflict: aan de ene kant zijn er de personages

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
Er komt alleen geen volk naar toe en de afwezigen hebben in dit geval meestal gelijk...Tenslotte is er die ongehoorde groei van het 'nieuwe volkstheater', het theater voor de Antwerpenaar, dat hem terugplaatst in die gezellige sfeer van zijn eigen problemen, meestal uitgedrukt in zijn...Over de acteurs zegt hij: "Bij de toneelspelers is er die officialisering van het ambt gekomen; ze spelen niet meer omwille van de roeping, maar in functie van het ambt

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Ook Superman leek mij weliswaar professioneel, maar toch fantazieloos maakwerk, uitdrukking van die bijna chronische malaise die er op artistiek vlak binnen jeugd- en kindertheater heerst...Het 'anti-autoritaire' werd er tot leidraad in een nieuwe ontwikkelingsfase van de marxistische theorie...Grips heeft dus voor het KJT wel een bron aan teksten opgeleverd: nederlandstalige jeugd-probleem-stukken bestaan er haast niet en sinds 1974 is het KJT toch wel gewonnen voor fantasiestukken die niet

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Er werd ook een raad van advies benoemd, die de choreografische projecten moet onderzoeken en pedagogie, animatie en creatie van elkaar moet onderscheiden...het er niet in slaagde om het gebrek aan een ernstige opleiding voor hedendaagse dans weg te werken, ook al werd te Angers een, hoofdzakelijk door Amerikanen geleid, nationaal danscentrum opgericht...Stilaan gaat men in de goede richting, alhoewel men er hier en daar alweer toe neigt, om Franse creaties te bevoorrechten t.o.v

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Er is namelijk een steeds grotere divergentie tussen de Amerikaanse en de Europese stijlen merkbaar...Er is wel een zekere verschuiving merkbaar in het cultuurpessimisme van Marin, dat in Hymen obsessionele vormen begint aan te nemen...Voor een 'pure' choreografie zit er te weinig onderzoek in naar beweging, zit er te weinig lijn in. Het bewust bouwen op gratuite bewegingen wordt op de duur soms vervelend omdat niets daarvan verder

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
Er is nog een orkestbak, met verlichte lessenaars, maar geen orkest meer...Mi-chèle Marquais en Roland Bertin zijn resp

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Voor die periode was er nog gereedschap blijven liggen, omdat ik niet wist wat ik er kon mee doen...Hij heeft nog honderd verhalen te vertellen: over de weerstand die er tussen acteur en regisseur moet zijn en over hoe een acteur toch zeer goed moet kunnen luisteren; over zijn bewondering voor...Wat mank loopt is vooral de organisatie van dit talent; er is gebrek aan een visie en een overtuigingskracht om dit talent te verzamelen en optimaal te laten renderen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Op die manier is er te weinig spanning, want de achtergrond - de oorlog-blij ft een vreemd abstract iets, dat nauwelijks zichtbaar de gedragingen bepaalt...Krauel, Mathias Gnädiger, Jochen Tovote, Werner Rehm, Peter Roggisch, Branko Sa-marovski, Roland Schäfer, David Bennent, Urs Bihler, e.v.a...te zijn). Maar ook de andere acteurs slaagden er niet in om iets van de emotionerende intensiteit van de initiële dramatische tekst met gevoel weer te geven

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Gerard Mortier zegt: wij moeten deze tijd terug met mythes 'beplakken'. In de tekst van Heiner Müller staat er bv...Men vraagt zich af wat er met de passionele liefde gebeurt, indien sociale barrières - zoals in Romeo and Julia - niet meer bestaan...Er zijn in de voorstellingen wel dingen die terugkomen, maar niet in de teksten als je die er los van bekijkt

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
Toch zijn er heel wat dingen die als een soort aanwas aan het werk blijven kleven: commentaren van de toeschouwers, intentieverklaringen van de choreograaf, recensies, manifesten, enz...Er is geen breekpunt...Er is Graz, 'The London Dance Umbrella', Balder (Colorado),... Ik vind het fijn dat er zoveel mensen komen kijken, zo nieuwsgierig, zo geduldig wachtend,... Ze vinden het niet erg als de

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Kijk, er zijn op dit ogenblik drie grote gezelschappen en als je nu in vogelvlucht analyseert wat er gebeurd is, dan stel je vast dat er een heel rare microbe heeft toegeslagen, wat ook weer iets te...Ik ben er echt van overtuigd dat de ziekte daar zit...Frank Aendenboom en Herbert Flack bewijzen in de respectieve rollen dat er meer steekt in het KNS-gezel-schap dan er meestal wordt uitgehaald

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Antwerpen (de Singel) zijn er voor de drie jaren toneel slechts twee lokalen; de studenten moeten er oefenen op de trappen, in de kelder en bij mekaar thuis...Gent waren er twee lokalen, daarvan is er één tot toiletten verbouwd; voorts wordt er gewerkt met het gedrum en het geschetter van de muziekafdeling...Eén acteerschool (waar de Studio naar streeft) vindt men alleszins te weinig: er moet artistieke concurrentie zijn, er moet keuze zijn

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Op de valreep is er voor dit eerste festival 300 000 BF toegezegd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap...Hij heeft van verscheidene acteurs uitstekende vertolkingen gekregen (Nolle Versyp, Eric Van Herreweghe, Peter Bulckaen en Els Olaerts moeten hierbij worden vermeld), zodat het NTG er een waardevolle...Er zitten er nu drie in. Men kan de namen veranderen maar ik betwijfel of dat iets zal veranderen aan de zindelijkheid van de gesprekken

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Haar vader is bijna altijd op reis, en dus vertelt ze zichzelf maar het verhaal van Goudlokje en de drie beren - bij Dora zijn het er maar twee, evenveel als ze er zelf ter beschikking heeft...de jaren '60 en '70 ging er haast geen seizoen voorbij of er was op zijn minst één theater in Vlaanderen (vaak drie tegelijk) dat een Anouilh geprogrammeerd had...Als ik er dan van uitga dat er niets is, dan moet ik het zeker niet proberen te verbeelden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Dat verhindert niet dat er met bepaalde minimale bewegingen en stembuigingen aan de personages een zekere komische visie gegeven wordt...Het is mijn boom". Precies omdat er op het toneel geen boom is en er geen handeling getoond wordt, wordt de scène ontdaan van iedere anekdotiek of al te gemakkelijke psychoanalytische duiding en...Niet dat er in deze Scribe/Claus echt gaten vallen, maar de voorstelling maakt toch niet helemaal duidelijk waartoe de confrontatie van de drie teksten moet leiden

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Jack Lang was er al in 1963 bij om een festival in Nancy op te zetten, aanvankelijk van universitair theater (Peymann was onder de geïnviteerden; Grotowski, nog volslagen onbekend, stond er al in 1964...Voordien was er ook een sterke Müllerinbreng (1978, 1983) en werden coproduktiemogelijkheden (Woostergroup-Globe) geboden...de eerste, grootste en duurste editie van 1958 wordt die allure een feit: Het Piccolo Teatro voert er de beroemde Arlecchino Servitore di due Padroni in een regie van Strehler op; de Old Vic staat er

Nr. 29, Maart 1990 • Mieke Kolk • MOZART
Over het oedipale karakter van vele verhalen, wat Roland Barthes deed filosoferen over het oedipale van het narratieve, is inmiddels al veel geschreven binnen de tekstwetenschap...Zijn dames en heren zingen en bewegen zich aldus door de voorstelling heen als was er veel te doen en niets te tonen...Een man die weet wat er in de wereld te koop is maar er niet mee om weet te gaan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK