Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "Romeinse Rijk"Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Vermits vele zalen toch geen publiek trekken, en vermits vele gezelschappen zeer behoorlijke subsidies van het Rijk ontvangen, schijnt niemand hieraan belang te hechten...Nero wordt 'geboren'; drie jaar lang heeft hij als een voorbeeldig vorst over Rome geheerst, onmondig onder het toeziend oog van zijn 'vaders' -- Seneca, Burrhus, Agrippin, het Romeinse volk...laten vermoorden omdat men anders zal zeggen: "Nero is niet voor het rijk geboren/Hij doet en zegt wat men hem voorleest/Burrhus leidt zijn hart en Seneca zijn geest

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Caroline doemt op) Vader, vergeef het haar, want zij weet niet wat zij doet... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken, rijk versierd met goud, edelgesteenten en paarlen ... En zij had in haar hand een...Ik zag iets, bitterder dan de dood: de vrouw, die een valstrik is, wier hart een net is en wier handen boeien zijn ... En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud...En daar stond de echtgenoot» vervolgens trok de familie voorbij, even plechtig als Romeinse senatoren en het orgel ontketende zijn donderend geweid

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Het moeilijkste element om te 'psychologiseren' zijn de coloraturen, maar ook hier heeft Chéreau een rijk gamma aan mogelijkheden voorzien: soms drukken de vocalises op één klank wanhoop uit (bij...De tekst van Mozart wordt dus voorzien van een rijk gevarieerd gebarenspel, maar dat was voor Chéreau nog niet genoeg...Het wegvallen van de dictator wordt niet op gejuich onthaald: het Romeinse volk loopt er verslagen bij, de andere personages, Silla's tegenstanders, zijn door zijn verdwijnen volledig ontredderd: de

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Het is duidelijk een herinnering aan het illustere Romeinse bouwwerk waar in 25 v.c...Frankfurt, Max Freiherr, het vertrouwen kreeg van Gerard Mortier en het Rijk...Ik ben als het oude Romeinse Pantheon, een eeuwig symbool met een neutraal bo-venvolume dat zich vandaag hoger en volumineuzer opstelt

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Stem Ik heet Bibi... Maar in het rijk der schimmen hebben namen geen belang meer...er niet, iedereen is rijk, ieder heeft wat z'n hart begeert, want de tafels staan boordevol spijzen...Pain Blanc Het volk wíl niet rijk worden op jullie manier

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
rijk is uit...van gelukkige schijn... Rest mij... - want ergens is de arme rijk - als hij het maar wil weten De grote onverschilligheid die bij mij blijft... Ik schrijf het op om het...HIJ Kom vertroostende, Voetje voor voetje, aloude verpleegster Gij die troost brengt, Griekse godin gedacht als standbeeld maar dan levend Romeinse matrone, onvoorstelbaar

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
Het is de opkomst en de uitbreiding van de islam die de brug slaat tussen de val van het Romeinse Rijk (en de daaropvolgende periode die we als de Middeleeuwen omschrijven) en de Renaissance

Nr. 59, Maart 1997 • Tuur Devens • In de piste van verbeelding
circus uit de Romeinse tijd...Daarin verschillen de boven beschreven producties allemaal van het Cirque du Soleil met zijn pompeuze en perfect geoliede kitsch, een rijk circus dat ver van het sobere theater afstaat...Circustheater brengt een synthese van verschillende creatieve disciplines en is in die synthese 'rijk theater', theater waarin de acteurs ons een ervaring bezorgen die boven het alledaagse uitstijgt

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Pascal hield daarin de jonge hertog van Chevreuse voor wat het is om rijk, machtig en van adel te zijn...Maar omdat hij zijn ware aard niet kan verloochenen, vergeet hij nooit dat hij niet de koning is die het volk zoekt en dat het rijk hem in feite niet toebehoort...Het rijk van de theatermaker, het rijk van Fabre, duurt langer dan al zijn voorstellingen samen

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Niet alleen de taal werd dus voor een radicale voorhoede een criterium, ook de etnische herkomst in een ver en grijs verleden, op de overgang tussen Romeinse Rijk en middeleeuwen...Op die manier kon Vlaanderen uitgroeien tot, wat hij noemde, een 'vooruitgeschoven bolwerk van 't Germaans bloed'. Dat kon door heel het oude Frankenland - het rijk van Clovis - weer Germaans te maken

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
barbaarse wordt die ze eens was: 'Medea nunc sum', zegt zij in de versie van de Romeinse dichter en filosoof Seneca, 'Nu ben ik Medea'. Maar zowel Lady etcetera 79...Wanneer de echtgenoot, de broer, de zoon sterft, verlaat hij het rijk van de polis om terug te keren naar het rijk van de oikos, het rijk van de familie...Antigone weet dat ze zich schuldig moet maken opdat het rijk van de levenden en het rijk van de doden zich zouden verzoenen

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
De Duitse filosoof Peter Sloterdijk omschrijft die klassieke (of traditionele) theorie als 'gelukkig' en 'joviaal'. 'Joviaal' wijst etymologisch naar Jovis, Jupiter, de Romeinse oppergod, Zeus bij de...wordt dat de kloof tussen rijk en arm steeds dieper wordt, dat de groene zones op de planeet zienderogen afnemen,... Nee, overzichten maken ons niet meer gelukkig

Nr. 103, September 2006 • Luigi de Angelis, Chiara Lagani • Mythomanie, erotiek en terreur
onder de romeinse keizers waren er heel wat controversiële figuren...De cultus van Heliogabalus, die louter een valstrik was voor de Romeinse soldaten in Syrië, werd een gevaarlijk gif in het Rome van de derde eeuw na Christus...Voor ons is het theaterpubliek het Rome dat Heliogabalus adresseert, of nog: de theaterzaal is ons Romeinse volk

Nr. 114, December 2008 • Bart Philipsen • Fuga van het onvoorstelbare
waarbij drie Romeinse legioenen door de Germanen onder leiding van Arminius werden vernietigd...Een gigantisch monument herinnert er aan de mythische Hermannschlacht, waarbij het Romeinse leger van Varus door de Germanen onder leiding van Arminius werd gedecimeerd...projecten als De Habsburgers (2005-2008, een cyclus over de teloorgang van het Habsburgse rijk en tegelijk over de geboortepijnen van het hedendaagse Europa) of De Emigrés (2004, naar de