Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


36 document(en) met "Rudi Van Vlaenderen" • Resultaten 21 tot 36 worden getoondNr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
De consequenties voor het theatergebeuren De heel eigen positie van de Brusselse Vlamingen heeft ook op het vlak van de geschiedenis van de Brusselse theaterprodukie zijn sporen nagelaten...Consequentie in de vraagstelling heeft Rudi Van Vlaenderen er in de voorbije jaren aan gegeven door aandacht te besteden aan de mensenrechten...Het Brusselse dansgezelschap Rosas (Anne Teresa De Keersmaeker) krijgt van de Vlaamse Gemeenschap nog steeds slechts 3% van de middelen waarmee het Ballet van Vlaanderen kan werken

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Rudi Van Vlaenderen richt, aanvankelijk met Bert Struys, en onder impuls van Vic De Ruyter, het 'Hedendaags Toneel' op...Afgestudeerden van het RITCS (opgericht in 1962 met Rudi Van Vlaenderen als directeur), krijgen er hun eerste werk-kansen...Dirk Buyse en Ronnie Commissaris, daarna Luc De Smet en tenslotte Rudi Van Vlaenderen zelf worden artistiek leider van het gezelschap

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het failliet van het collectivisme en van de revolutie dan nog eens in de tweede productie van het Maly Teatr en van regisseur Dodin: Sterren aan de ochtendhemel van Alexander Galin over vier hoertjes...De produktie Marche funèbre pour chat van het trio Van Dijck, Turbiasz en Dehollander gaat gebukt onder het niet ingedijkte talent van Van Dijck: de acteerkwaliteit t.o.v...Nadat eerst Mark De Wit als opvolger voor Rudi Van Vlaenderen aangezocht was, verkoos het BKT een samensmelting met het produktieplatform van Kaai

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
Eind 1979 werd Rudi Van Vlaenderen gevraagd mee te werken met AIDA, een initiatief ter verdediging van onderdrukte kunstenaars, dat werd opgericht in oktober van dat jaar door o.a...Hij werd ook lid van VONS (comité ter verdediging van onrechtmatig vervolgde burgers). De lafheid van zijn collega's die alleen belust zijn op bijval en roem, kloeg hij aan in zijn eenakter Protest...Rudi Van Vlaenderen

Nr. 39, December 1992 • ERwin Jans • "Ben ik dan uit de tijd gevallen?"
Becketts en Pinters teksten behoren tot de oerteksten van de naoorlogse dramaturgie: een dramaturgie van de vertwijfeling, de onzekerheid, de eenzaamheid, de onvatbaarheid en de kwetsbaarheid van de...De teksten van Botho Strauss zijn de rechtstreekse erfgenamen van die dramaturgie (een van de personages uit De Hypochonders heet niet toevallig Vladimir). Beckett omschrijft die condition humaine...Ook bij De Hypochonders duikt dezelfde metafoor op in de lange monoloog die de 'zakenman' Spaak 2 (Rudi Van Vlaenderen) houdt in een vervormende spiegel: "Ik sta volledig vereenzaamd tegenover een

Nr. 47, December 1994 • (inhoud) • Etc...
THEATER / DANS / OPERA JAARGANG 12 , NR 47, DECEMBER 1994 Afgiftekantoor Gent X Tg Stan De Laatsten Poëtisch terrorisme Rudi Van Vlaenderen In memoriam Jac...Heijer Een hommage Tien jaar Theater Stap Van tableaux vivants naar acteerwerk Jan & Sigrid Bloetwollefduivel Hugo Claus Mama, kijk, zonder mythen

Nr. 47, December 1994 • Jaak van Schoor, Dré Poppe, Hugo Van... • In memoriam: Rudi Van Vlaenderen
Hugo Van den Berghe in gesprek met Marleen Baeten Als Rudi Van Vlaenderen op 2 augustus 1930 in Gent geboren wordt liggen de tekens klaar die de weg aangeven die hij...Als zoon van Michel van Vlaenderen (1894-1965), een van de artistiek meest bewogen regisseurs van het interbellum die ook als eerste Vlaming de geschriften van Gordon Craig had ontdekt, als kleinzoon...Maar de concentratie en de inleving van acteur Rudi Van Vlaenderen toverden die smaakloze café-hoek om tot het schrale bureautje van een Tsjechische bierbrouwer

Nr. 47, December 1994 • Inhoudstafel
Marianne Van Kerkhoven, Aan dit nummer werkten mee Herman Asselberghs, Dirk Buyse, Freddy Decreus, Tuur Devens, Dré Poppe, Pascal Gielen, Inés Sauer, Franz Marijnen, Hugo Van...02/ 767 94 14, fax 02/767 51 15 Etcetera Tweemaandelijks, jaargang 12, nummer 47, december 1994 4 Redactioneel 5 In memoriam Rudi Van Vlaenderen Hugo Van den...Berghe, Jaak van Schoor, Franz Marijnen, Dré Poppe, Dirk Buyse 8 Jac Heijer Een hommage van Marianne Van Kerkhoven 10 Tien jaar Theater Stap Tuur Devens blikt terug 14

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
van Sam Bogaerts; van Frieda Pittoors die als kind in De Wonderdoenster van William Gibson in de kns speelde... Tot diegenen die ons de ogen hebben geopend behoort zeker Tone Brulin...Over Grotowski's Acropolis sprak ik met Rudi Van Vlaenderen; dank zij onze tussenkomst heeft Rudi hen naar Vlaanderen gehaald; we hebben die voorstelling toen volledig geregistreerd...Soms merk je pas na jaren, in de opstapeling van het materiaal, wie echt belangrijk zijn geweest: mensen als Tone Brulin, Rudi Van Vlaenderen, Walter Tillemans... Door dat internationale

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
Verschenen vorig jaar: Senne Rouffaer, Dries Wieme, Jan Walravens, Rudi Van Vlaenderen...Het Vlaams Theaterjaarboek inventariseert de activiteiten van de Vlaamse podiumkunsten tijdens de voorbije twee seizoenen...Met redactionele bijdragen over opvallende feiten en gebeurtenissen van de afgelopen jaren

Nr. 62, December 1997 • Eric De Kuyper • De zin van een anachronisme
Het hedendaagse is afwezig in de Kunst van onze eeuw,' schrijft Rudi Laermans...De tekst van Rudi Laermans die op radicale wijze de kwestie belicht en door haar radicaliteit een deel van de problematiek opruimt, bood mij een geschikte kans...Beschikbare cahiers: deel 1 Senne Rouffaer 2 Dries Wieme 3 Jan Walravens 4 Rudi Van Vlaenderen 5 Tone Brulin 6 Julien Schoenaerts 7 Herman

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Die wordt, naar mijn bescheiden inzicht, vooral veroorzaakt door de mentaliteit van zelfgenoegzaamheid bij allen die er van ver of van dicht mee te maken hebben...De criteria variëren wel een beetje, soms afhankelijk van de geografische inplanting van de organiserende instantie, soms ook van de ideologie...Beschikbare cahiers: deel 1 Senne Rouffaer 2 Dries Wieme 3 Jan Walravens 4 Rudi Van Vlaenderen 5 Tone Brulin 6 Julien Schoenaerts 7 Herman

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Regisseur was de jonge Rudi Van Vlaenderen...Toneel (Brussel) in een regie van Paul Anrieu of bij Fakkeltheater (Antwerpen) in een regie van Rudi Van Vlaenderen...het verlengde van mijn thesis, engageerde ik me in 1986 als regie-assistent en dramaturg voor een enscenering van De Maatregel door het Brusselse Brecht-Eislerkoor in een regie van Rudi Van Vlaenderen

Nr. 67, Maart 1999 • Pol Arias • Ambachtsman in menselijk gedrag
Omdat - voor zover ik weet - niemand anders ter wereld, niemand sinds Stanislavski, de aard, het fenomeen en de betekenis van het acteren en de aard en wetenschap van de mentale-fysieke-emotionele...Een jaar later wisten Annie Declerck en Rudi Van Vlaenderen Akropolis naar Brussel te halen...Zich tussen de toeschouwers bewegend, vertolkten de acteurs op basis van teksten uit het Nieuwe Testament en de Ilias de vernietiging van onze beschaving

Nr. 68, Juni 1999 • Pieter T'Jonck • Portretten
Aan de ene kant heb je een reeks van acht portretten van kunstenaars die fin de carrière zijn, zoals Senne Rouffaer, of overleden, zoals Rudi Van Vlaenderen en Dries Wieme...Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans zijn, elk op hun manier, vrij intensief betrokken geweest bij het werk van Anne Teresa De Keersmaeker...Beschikbare cahiers: 1 Senne Rouffaer, 2 Dries Wieme, 3 Jan Walravens, 4 Rudi Van Vlaenderen, 5 Tone Brulin, 6 Julien Schoenaerts, 7 Herman

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
Via de omweg van de literatuur leerde hij gevoelens herkennen en stak hij veel op van de verstandhouding tussen mensen...zijn daar steeds in gesteund door onze directeur Rudi Van Vlaenderen...Ik kreeg een briefje van Ivo Van Hove, nadat ik een voorstelling van hem afwijzend had besproken