Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


3 document(en) met "Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen"Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Het uitgangspunt van deze lijst met centrumgemeenten is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat de huidige stand van zaken op vlak van ruimtelijke ordening, infrastructuur, stedelijke...Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (hierna RSV) - in de terminologie van de staatshervorming - een gewestmaterie...Vlaanderen, er zijn nu kleine culturele centra die zeer goed – en méér dan locaal – werk leveren en grote die dat niet doen, een co-ördinator van het cultuurbeleid kan op de ene plek uitstekend werk

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Etcetera: Van het gegeven van de stedelijke inbedding van cultuur naar het huidige strakke 'masterplan' op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is toch een grote sprong...Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is mee tot stand gekomen op basis van een vooronderzoek van professor Van Hecke, sociaal geograaf aan de KU Leuven, die een stedelijke hiërarchie opgesteld...Er zijn heel wat van die interferenties, en die samenhang van stedelijkheid en culturele ontwikkeling heeft ons doen besluiten het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als grondslag te gebruiken

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
Dat is een heel verhaal, omdat alles door het nieuwe decreet werd herschikt op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen...Dat merk je al aan de spreiding van de Nederlandse gezelschappen: die geraken bijna niet meer gespreid in Vlaanderen - en vice versa...van hedendaagse dans in Vlaanderen