Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "Ruis en Be" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
En ook de thematische ongevoeligheid van Goris en zijn kinderen herhaalt zich niet bij KNS, Fakkel, TIL en de anderen...Vandervost en co hebben, bijvoorbeeld, 'de ruis' aan het spelarsenaal toegevoegd...Wat tussen de woorden gebeurt, wordt dank zij 'de ruis' beter zichtbaar en evidenter vol betekenis

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Opvallend, en ongehoord naar Belgische normen, is dat de aanstelling correct verlopen is, zonder politieke ruis...het werk van G. Gorer, Edgard Morin, Simone de Beauvoir en vooral Philip-pe Ariès over ouderdom en dood) hebben stap voor stap getracht ons denken over de dood in een historisch en maatschappelijk...Ook de uitstippeling van de emoties tussen de personages onderling, geboetseerd door licht-en-schaduw; de trillende afstanden en verhoudingen die er tussen mensen kunnen bestaan, en in de ruimte

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Thalia Theater), Ulrich Wildgruber - Foto E. Henrichs Ruis Dit wordt verder doorgetrokken in de vorm van de maskers: Oidipoes en Jokaste moeten een trap aflopen, maar voor elke trede moeten...Ze fungeren als tegendraadse ruis, waartegen de informatie (inhoud en emoties) op moet boksen...Wat in Gosch' Oedipoes ontbreekt, is die intense intimiteit, dat strelen en ademhalen, dat aanraken en geraakt worden in dat oude verhaal over het sa-menslapen van moeders en hun zonen

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Dat ze aan de verleidingen kan weerstaan heeft ze destijds bewezen door in Elena's Aria te breken met de minimale mecha- niek van Rosas danst Rosas en de "ruis", het...En jawel, ik lees stukken uit het buitenland en ga af en toe wat kijken en dat word ik jaloers...Je zou het al te optimistisch kunnen bekijken als een vervulling van de Zen: alles is gelijk en in evenwicht en dat alles evenveel aandacht en devotie verdient of anders dat niets dat nog verdient en

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Het gevecht tussen verleden en toekomst, de woekering tussen stijlen en tradities, de afwisseling van banaliteit en uniciteit, lelijkheid en schoonheid, verpaupering en rijkdom, maakt van Brussel een...Een metropool waar verschillende culturen met mekaar botsen: de marollien en de Franstalige bourgeois, zuiderse immigrés en westerse EG-ambtenaren, ringbaarddavidsfondsers en new look-stedelingen...Toch zijn er projecten en dromen: de Beurs wacht op de realisatie van de verbouwingsplannen die een tweede zaal en een foyer voorzien waardoor er een groter contact met het publiek en een sterkere

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Als fotograaf weet hij niets aan te vangen met de grens tussen scène en zaal, tussen acteur en toeschouwer...De fotograaf draait 'rond' en 'naast' de voorstelling; hij kan ons niet laten zien dat ze werkt; hij onttrekt zich, en ons, aan het verlangen om gemanipuleerd te worden...zien rijmen en contrasten, associaties en verschuivingen

Nr. 29, Maart 1990 • Johan Callens • Samuel Beckett, 1906-89
Horten en stoten Van de woordspelingen en erudiete allusies in Whoroscope en Murphy ging het naar de mathematische en intellectuele spelletjes in Watt, via de uitgesponnen aftakeling van...Net zoals in "33", het stuk voor piano van John Cage waarin geen noot weerklinkt, zit ervoor Beckett muziek en betekenis in ruis...Tijd en ruimte, plot en personage, tempo en toon, geluid en stilte, stilstand en beweging, licht en donker worden naar hun existentiële en artistieke waarde geschat in wat sommigen zien als een nieuw

Nr. 33, Maart 1991 • Marijn van der Jagt • Let's dance : dit is Belgisch
Bestaat er zoiets als de Belgische dans ? En binnen de Belgische dans een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling ? Vragen die er uiteindelijk weinig toe doen, gezien de kwaliteit van hetgeen...Maar hoe langer het meisje doorging met steeds diezelfde bewegingen, en naarmate de vermoeidheid zich meer en meer in haar lichaam toonde, hoe meer die bewegingen haar verhaal gingen vertellen...En geen gedoe met objecten en decors, want zijn theater blijft een acteurstheater, en het centrum van de verbeelding is nog altijd het lichaam van de acteur

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
De monoloog is zangerig, gebonden, één van toon en stijl, wat allemaal radikaal haaks staat op de tekst, die vol breuken en opstoten zit...Delcuvellerie is hier intelligent omgegaan met een traditionele stof en het is verbazend dat langs deze oude tekst bij hem en zijn medewerkers zoveel fantasie vrijkomt, terwijl de hedendaagse tekst...Met belangstelling keek je uit naar deze regie, omdat Delcuvellerie behoort tot de overtuigde marxisten in dit land en omdat de aftandse schrijfwijze en de achterhaalde leefwereld van Claudel moeilijk

Nr. 41, April 1993 • Patrick Jordens • Tussen literatuur en theater
Ruis De diversiteit van wat er in en rond de Karaoke is gebeurd, is bijzonder groot...de tweede plaats in het feit dat er te snel en te drastisch werd getracht om de noodzakelijke intieme sfeer van creatief schrijven te transponeren naar een 'theatrale' situatie, door er een actrice en...En tenslotte zijn er de schrijnende tekortkomingen van het bestaande schrijfonderwijs en de absolute overmacht van een ontzettend invloedrijke massacultuur, waar ook kinderen hoegenaamd niet aan

Nr. 45, April 1994 • Hugo Durieux • Het zachtjes breken van een takkenbos
Drie voor de hand liggende combinaties hebben inmiddels een behoorlijke geschiedenis in het Westen; tekst en muziek, beweging en muziek, tekst en enscenering...Ik vermoed dat de partituur op bepaalde ogenblikken noise (ruis) voorschrijft, en die wordt dan door de muzikanten uitgevoerd door het omvertrappen van een blikken afvalemmer, het kapotslaan van een...Het is onzin vandaag te denken over de integratie van klank, beeld en ratio als een eenheid, zoals die eventueel in de romantische opera zou te realiseren zijn: muziek, tekst en enscenering sturen en

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
En het stuk doet dat niet door groteske symboliek of gratuite vondsten maar door in een zeer uitgekiend samenspel van stem, beeld en woord de textuur zelf van de taal en de listen van het theater aan...Niet verwonderlijk dat Brook dan ook Beckett, en wel diens Happy Days naar voor schuift als een stuk waar dit verlies tastbaar, aanwezig wordt (en dus niet: uitgelegd, voorgesteld...gespeeld door Elsie de Brauw sterk af te vlakken, en het naturalistische decor te vervangen door een staalkonstruktie en een hoepelrok, brengt hij echter een abstractiegraad in het stuk die het concrete

Nr. 61, Januari 1997 • Carine Meulders • Kunst versus Terreur
Kleding, haarsnit, gezichten, brillen en de tijdgeest, zelfs het kleurenpalet van de televisiebeelden en de gehanteerde mediacodes: ze zijn veranderd en komen hier en nu even vreemd aan als de...Grimonprez put hierbij uit het werk van de Amerikaanse schrijver Don DeLillo, en meer bepaald uit Mao II en Witte ruis...Eigentijds Amerika heeft de cowboy en de sheriff ingeruild tegen andere helden: de gevierde filmster en de rockmuzikant, de sportman en de president, de seriemoordenaar en de terrorist

Nr. 62, December 1997 • Fransien van der Putt • Hoe iets ontstaat uit niets
De voorstelling begint met het wonderlijke heen en weer tussen de twee geluidsstromen - de dunne lijn en het gerommel van mensen in het publiek - en zet zich dan voort op het podium in een niet...Als toeschouwer verlies je je in details en momenten, vergeet te vragen naar het doel en de betekenis van het bewegen en de voorstelling als geheel...Greco's open houding en opperste concentratie werken aanstekelijk, en zijn bewegende lichaam wordt steeds meer een onmetelijke verzameling mogelijkheden, voorvallen, verrassingen en wetenswaardigheden

Nr. 68, Juni 1999 • Hildegard De Vuyst • Een dramaturgie van het gebrek
Pas dan werd me duidelijk dat dramaturgen weliswaar aangesproken worden om te zorgen voor verdieping en verbreding, voor onder- en bovenbouw, maar verder hun mond moeten houden en geen impact hebben...Waarom dient de communicatie over het gevoerde beleid naar buitenaf als gladgestreken, beredeneerd en continu gepresenteerd te worden, terwijl het juist impulsen en intuïties, breuken en...verschuivingen, ruis en discontinuïteit zijn die er de voedingsbodem van uitmaken

Nr. 71, Maart 2000 • Myriam Van Imschoot • De zien-tuiglijkheid van de herinnering
Het herstelt bij uitstek iedere onderbreking en zuivert om die reden elk ongeval en interval weg, opdat het voorstellingsbeeld opnieuw heel en constant wordt...Nu eens zijn in de ruis nagenoeg onhoorbaar bruitage, geschreeuw en stemmen te vernemen...Het is de inzet van Eventsfor Television (again) om er misschien wat meer gehoor aan te geven en het bestaan ervan te valoriseren in een grotere aandacht voor het interval, de ruis, de lapsus

Nr. 73, Januari 2000 • Marleen Baeten • Het gedachtenisgehalte van ruis
Daarnet was de ruimte binnen de omheining nog helder en egaal verlicht; nu wordt de danser gedeeltelijk aan het oog onttrokken door het omheiningsgaas en de lange schaduwen die bomen en toeschouwers...De ruis die de bewegingen en ademhaling van de zwoegende danser door de microfoons stuwen, kenmerkt zich door onregelmatige uithalen...Ce qui m'importe c'est de le chanter et la translation vocale de ce que l'on ne comprend pas en "son", en phonétique, en phonèmes de voix "humaine" et qui a pourtant une signification

Nr. 73, Januari 2000 • Loek Zonneveld • Een voorstel in plaats van iets definitiefs
De toneelspeler is een leugenaar en de toeschouwer is ook een leugenaar en dat alles tezamen is een unieke absurditeit...natuurlijk: het is er altijd goed van eten en drinken, en je kan er altijd blijven slapen (als verwant toneelmaker dan, de toeschouwers moeten uiteindelijk toch echt naar huis). Maar het is toch in de...En dat alles gebeurt zó persoonlijk, zó intiem en zó dichtbij dat althans deze toeschouwer er afwisselend warm en ijskoud van werd en na afloop met een glimlachende ontroering en een onbestemd

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Pieter T'Jonck over de publiciteit van het Nieuwpoorttheater, de architectuur van theaters en musea, hoge en lage cultuur, pop art en voorstellingen van Vincent Dunoyer en Meg Stuart...Op een elementair niveau zijn theaterhuizen en producenten vooral begaan met de productie en de verkoop van kant-en-klare voorstellingen, en voorts met de continuering van hun werking...Dat er een kortsluiting ontstaan is tussen het 'objectieve' beeld en onze eigen voorstellingen van en verwachtingen over lichamen, die het reële beeld ogenblikkelijk overschreven, ordenden en

Nr. 75, Maart 2001 • Rudi Laermans • Verflensend rood
Rood, rood en nog eens rood: een rode achterwand in de vorm van een lichtjes krommend muurtje en daarvoor een rode tafel en twee stoelen...Lichte ruis, af en toe hondengeblaf, niemand te zien...En toen begon het mis te lopen en ging het in snel tempo van kwaad naar erger


Toon volgende resultaten