Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Russische Revolutie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Russische edellieden, zeg maar, die zich na de revolutie Parijswaarts spoedden om er balletlerares of buitenwipper te worden, of om er de jongste dochter van de Tsaar uit te hangen...Je wordt alleen herinnerd aan de manier waarop een aantal filmmakers in het verleden tegen het wereldje van Russische emigrés aankeek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Hij studeerde ook Russisch : zijn geestesverwantschap met een soort Russische ziel, met auteurs als Dostojevski en Gogol moet reeds vroeg aanwezig geweest zijn...Het enige Vlaamse toneelwerk waarmee Verminnens stukken enige gelijkenis of verwantschap vertonen is Revolutie van Marcel Van Maele

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
het volk tot de revolutie...En de revolutie brengt het tot ellende...Als die man niet het recht heeft om Russische fregatten tot zinken te brengen, dan is wraak een leeg woord

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
even bij de Russische revolutie of herbront men zich aan de oorsprong van het theater in het Antikenprojekt

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
van het theater en voor de sce-nografische revolutie die zich op dat ogenblik voltrok (Gordon Craig, Meyerhold, Tairov, ...). De Meester kreeg zijn opleiding als acteur van Royaards en Verkade...Zijn theater esthetiek was spectaculair, zijn ruimteconcept drie-dimensioneel en geïnspireerd door wat hij had gelezen over het Russische constructivisme, de door hem gepropageerde speelstijl was

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
van M. Larionow in Chout (Proko-fiew, 1921). Na de Russische revolutie nam Diaghilew noodgedwongen de wijk en belandde bij de Franse avant-garde...Enige verwantschap met het Russische Constructivisme van na de revolutie valt niet te ontkennen...Ongeveer gelijktijdig met de constructivistische revolutie, experimenteerde men in West-Europa, vooral in en om het Bauhaus, met de zgn

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Hoe heeft u de figuur van de Russische Tsaar gezien...Dan blijven er nog twee grote koorscènes over: de scène bij de kathedraal - die zich bij ons in de sneeuw afspeelt - en dan de zogenaamde revolutie-scène...De Tsaar is dood en dan ontketent het volk een revolutie

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
De Russische linguïst Vladimir Propp heeft de studie naar het structurele verloop van volkssprookjes in de jaren '20 op gang gebracht met zijn Morphologie du conté, een eerste onderzoek over deze...Waarmee zowel psychologisch als structureel - want madame de Beaumonts versie consacreert braaf de '' mannenmoraal'' - een ''Copernicaanse revolutie'' ontstaat: de Vrouw staat in het centrum van de...Maar haar "Copernicaanse revolutie", haar structurele ommekeer-het Meisje is Subject, de Vader is een soort "helper" bij haar queeste - slaagt vooral omdat ze er een "theaterprobleem" van maakt: de

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Na de Russische revolutie was de toevoer van Russische dansers voor Diaghilev afgesloten...Prompt gaf hij zijn solisten Russische namen, om het even van waar ter wereld ze vandaan kwamen, om zo zijn ballet nog steeds "Les Ballets Russes" te kunnen noemen...Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stond in de Parijse opera Serge Lifar, de laatste choreograaf van de Russische balletten

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Toch spreken alle theatermensen daar over de krisis in het Russische theater...De uniformiteit van het Russische theater werd een feit...Op de scène onderzoekt een inquisitie-rechtbank in hoeverre geweld toegelaten is om de revolutie levend te houden

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Met de komst van Drouot als nieuwe directeur is dat grondig veranderd: voor het eerst konden ook mensen als Dezoteux en Sirieul er regisseren, dat betekende een kleine revolutie...Engelse, Duitse, Italiaanse, Russische auteurs (onlangs nog Cerceau van Slavkin) meestal in een vrij sobere regie met afgestudeerden van het Brusselse conservatorium

Nr. 26, Juni 1989 • Hildegard De Vuyst, An-Marie Lambrechts • "Eenvouds verlichte waters" spelen
Het is een tegenstelling in zichzelf: de voorstelling gaat over een soort revolutie van kinderen die een democratie gaan ontwikkelen...Dan heb ik dia's laten zien van Balthus en Repin (een Russische schilder van rond de eeuwwisseling met van die verstilde aanwezige portretten). Ik heb ook I Puritani van Bellini laten horen en ook

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
gezelschap los, en na die doffe explosie zie je in dit wijds-Russische landschap enkel flarden onvermogen en stukgeschoten luchtballons...wordt mee uitgespeeld). De personages, inclusief de historische helden van de revolutie, worden in een dergelijk kader gereduceerd tot miniatuurpionnen op het immense schaakbord van de wereldgeschiedenis

Nr. 29, Maart 1990 • (advertentie)
JAKOB BOGOMOLOV (Gorki) 3.4.5.6.7 APRIL 90 Maxim Gorki schreef 'Jakob Bogomolov' op de vooravond van de Russische Revolutie

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Het tijdstip is interessant : het stuk La Mission (Der Auf trag) van H. Muller uit 1979 behandelt de naweeën van de Franse revolutie : de beslissing in 1794 van de Parijse Conventie tot wereldwijde...Maar de mislukking is niet absoluut : de tekst laat nog een sprankel hoop op een andere, zwarte, revolutie...De revolutie is een goedkoop produkt en betekent niets

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Gorki schreef Jakov Bogolomov vlak voor de revolutie van 1917, maar het manuscript werd pas in de jaren '40 gevonden...Aan oppervlakkige beelden van een tanende Russische klasse anno 1916 heeft de toeschouwer vandaag geen boodschap...georganiseerd door het Vlaams Theater Instituut, De Russische Teaterunie en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was naar verluidt erg succesvol

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Maria Jarema (sic) in het officierskostuum van de Russische revolutionairen, die haar manifest over de abstracte kunst projecteert op de exhibitionistische Infante; Vsevolod Meyerhold, de grootste...een circusachtige atmosfeer, onderstreept door tango-muziek, marsen en Russische volksmuziek, defileren zij langsheen en in de kaders...Ze werd overschaduwd door puristische ideeën, de revolutie van het constructivisme, surrealistische manifestaties, de metafysica van het abstracte, happenings, environments, open theater, conceptueel

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
De mise-en-scène van Alexander Orlov gaat voorbij aan dit poëtische mysterie en verwijdert zich van de historische ontwikkeling van dit zo belangrijke werk uit het Russische repertoire...Dat is het geval met Theater Krasnaya Presnya, genoemd naar de naam van de wijk waar in 1905 de revolutie in Moskou van start ging...Het Russische theater gaat fundamentele veranderingen tegemoet

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Het drie-dimensionele decor dat Moulaert ontwerpt naar het voorbeeld van het Russische theaterconstructivisme, is een modernistisch antwoord op de verruimde beweeglijkheid en lichamelijkheid van de...Net als bij Piscator en Meyerhold ziet men bij het Volkstooneel de sociale underdogs opklimmen naar de hoogste regionen van de scenische ruimte, waar ze gestalte geven aan hun 'revolutie

Nr. 42, Juni 1993 • Tuur Devens • De grote infernale oerkont
Deze naam is geïnspireerd op de Russische groep Oberioe (1928-1930). Is het trio oberioeaans...De Russische schrijver Daniil Charms (1905 -1942) richtte in 1928 OBERIOE op...De laatste klank 'oe' betekent niets en was er alleen aan toegevoegd om de draak te steken met de vele 'ismen' in die tijd, Naast de politieke revolutie moest er volgens de vereniging ook een


Toon volgende resultaten