Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Satirisch Theater"Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
De vanzelfsprekendheid waarmee Marivaux de laatste 20 jaar in het repertoire van het Franse theater herleeft, geeft aan dat het niet alleen om een modeverschijnsel gaat...Zo schreef Caraccioli, eerder satirisch, over 'Ie jeu mondain': "Het is een kunst om het ceremonieel van de wereld goed te onderscheiden en deze kunst is noodzakelijk ; anders maakt men zich...Het procédé is stilaan gemeengoed geworden in het theater-- het zgn

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
paradepaard en verplichte schoollectuur: Antigone, in de loop van de seizoenen nog opnieuw gebracht door het Nederlands Ka-merToneel, Toneelstudio '50, Jeugd en Theater...de jaren '60 en '70 ging er haast geen seizoen voorbij of er was op zijn minst één theater in Vlaanderen (vaak drie tegelijk) dat een Anouilh geprogrammeerd had...en vooral niet moeilijk te doen lieve mensen, wat ondermeer inhoudt: wel moraliserend, cassant en satirisch uithalen naar de ondeugden die dus des mensen zijn, zonder te raken aan de onderliggende

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Het Vlaamse theater is niet geïnteresseerd in eigen schrijftalent : men wil liever geen risico's lopen en pluist in de verzamelde kritieken van Theatre Records, Theater Heute en co...resonanties van de ingezonden stukken te oordelen, worden de groten uit de toneelliteratuur niet zoveel minder frequent gehanteerd in amateurtoneelmiddens als in het professionele theater...er überhaupt behoefte is bij deze auteurs of bij de amateurtoneelkringen om de scheiding die nu gehanteerd wordt tussen amateur- en professioneel theater te verwerpen of te bestendigen, moet ik hier

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Het theater als ziekenhuis, het ziekenhuis als theater...Het theater van Brook is meer en meer een theater van de acteur geworden...Bovendien deed hij in 1977 (!) een regie van Molières Tartuffe in het Russisch bij het Satirisch Theater in Moskou en speelde hij een stimulerende rol bij het in gang zetten en intensifiëren van de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Melens • Los Cojones del Toro & Cie orkestreert...
En voor ze het wisten werd de eerste produktie, Het Vieruurtje, in De Standaard gezien als 'een mooi staaltje van onversneden politiek-satirisch teater'. Slangekop, een hertaling van Tête de Méduse...Maar de artistieke keuze om satirisch theater met een zo laag mogelijke drempel te brengen, krijgt veel minder aandacht

Nr. 68, Juni 1999 • Jean-Marc Adolphe • De uitzondering en de regel
Versailles is dan zijn permanent theater en in het klassieke ballet staat de Zonnekoning zijn plaats af aan de 'sterdanser'. De kunstenaar bevindt zich op dat moment zeer dicht bij de macht...Bepaalde 'faciliteiten', onlangs aan het licht gebracht door het satirisch weekblad Le Canard Enchaîné stemmen tot nadenken...Wat Robert Ahirached, voormalig theaterdirecteur van het ministerie van Cultuur, toelaat simpelweg te stellen: 'De ware subsidiënt van het theater in Frankrijk is niet het ministerie van Cultuur maar

Nr. 75, Maart 2001 • Jan Bosteels • De Nachten durven niet mere te durven
Ook Humo-columnist Patrick De Witte heeft hopelijk vastgesteld dat een scherp satirisch pennetje nog geen garantie vormt voor een geslaagd optreden...Burroughs te zien), vernieuwende muziek (buiten het geschifte Add N to (X)) en theater (behalve de alomtegenwoordige Roovers). Toch was het niet allemaal kommer en kwel

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
dit opzicht is Pablo in der Plusfiliale niet meer dan een satirisch en onbarmhartig doordenken van de marketing-strategieën die ketens als LIDL er in hun personeelsbeleid op nahouden...Het is theater dat politiek is zonder naïef te zijn, en zich niet beperkt tot de spectaculaire uitwassen van terrorisme, oorlogvoering en Derde Wereld-pro-blematiek, maar deze thema's aansnijdt vanuit

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • Comme tout le monde
Door de verschuiving in medium, van televisie naar theater, valt de vanzelfsprekendheid van de ‘realiteitsclaim’ van het format weg...De constructie van de zogenaamde ‘spontane’ werkelijkheid wordt in het theater opnieuw zichtbaar...Waar het televisieformat pretendeert het te hebben over ‘echte’ mensen, en ‘echte’ emoties, en dus over een werkelijkheid die niet is gemedieerd, geïnterpreteerd of gemanipuleerd, geeft het theater

Nr. 109, December 2007 • Christophe Van Gerrewey • Zeit: Gegenwart
De afstand die hij kan nemen van het ‘oude’ theater is beperkt, maar de domeinen waarop die verwijdering zich realiseert, zijn tekenend, omdat het alleszins ook die domeinen zijn waarop het theater...Programm-Spaß, voert Scheerbart ‘het verouderde theater’ als ‘komisch personage’ ten tonele...landhuis in het dorp en De Jongen, Den Haag, 1973, 3 Verzameld in twee banden Gesammelte Arbeiten für das Theater: Revolutionäre Theater-Bibliothek en Regierungsfreundliche Schauspiele, Edition Text

Nr. 112, Juni 2008 • Elke Decoker, Geert Sels, Elke Van Campenhout • Boek
Dit gegeven wordt nog versterkt in het intercultureel theater, waar je wordt geconfronteerd met de ‘ander’ bij uitstek, of juist zelf in je anders-zijn wordt bevestigd of ontkend...Theater was een haast familiale aangelegenheid tussen hem en zijn publiek in Tel Aviv, waar hij huisschrijver was en zelf veel stukken regisseerde...Wat hij op zijn regiestoel leert over de kracht van het theater, gebruikt hij nadien achter zijn schrijftafel