Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


17 document(en) met "Schillers"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
Festival van Avignon: Schroeter zorgde daar voor verwarring met het door mekaar halen van Schillers Don Carlos en Pirandello's Ce soir on improvise

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
lonescos Lorcas Behans O'Caseys Manets Vilsens De Prinsen en Van Morckhovens Schnitzlers O'Neills Solokiessen Plautussen Molières Schillers

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Als dramatisch auteur 'sentimenteel' in Schillers trant, blijft zijn vorm onecht, gedraaid, gekunsteld, een tijdelijke uitkomst die geen organische verbinding tot stand bracht omdat elk Gestalt

Nr. 16, Januari 1987 • Inhoudstafel
De boodschap uit Schillers ode An die Freude-" Alle Menschen werden Brüder" - klinkt op het einde van Beethovens Negende niet als ij dele romantiek

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
KNS opende met Woyzeck van Georg Büchner; NTG met Marat/Sade van Peter Weiss; De Tijd speelde Schillers Don Carlos; Arca begon het seizoen met Gorki's Nachtasiel en BMC zette De Meeuw van Tsjechow op de...De Tijd koos voor een integrale versie van Schillers moeilijke werk Don Carlos

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Schillers esthetische opvoeding De wijze waarop Syberberg teruggrijpt naar de esthetica van Schiller -zoals verwoord in diens beroemde traktaat-in-brieven Uber die ästhetische Erziehung des...Maar er is nog een reden om voorzichtig te zijn bij de toepassing van Schillers afkeer voor de ontspoorde Franse Revolutie op de ondergang van het Derde Rijk

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
Beethovens Negende Thomas Mann laat in Dokter Faustus zijn Adrian Leverkuhn uiteindelijk vooral dit pakt met de duivel sluiten: Beethovens Negende moet eraan, met haar Schillers humanisme en

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Adelaar Op de ironisch klinkende tonen van het Slotkoor van Beethovens Negende — Schillers Ode an die Freude ('Alle Menschen werden Brüder') — en tegen de achtergrond van de 'ruk, de schreeuw

Nr. 46, Januari 1994 • Konny Hoeben • Het universum van Karst Woudstra
Na Hofscènes, dat gebaseerd is op Schillers Don Carlos, heeft Woudstra nog een indrukwekkend aantal stukken het licht laten zien, waarvan De Stille Grijzen van een Winterse Dag in Oostende het

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
esthetische voorbehouden die er op neer komen dat er te veel seksuele afwijkingen (iedereen uit de broek) in deze "herschrijving" van Schillers Don Carlos (Thalia-fragment) voorkomen: "Deze...Schillers pathetische verzoek om "gedachtenvrijheid" wordt opzij gezet voor een actueel pleidooi voor seksuele vrijheid, voor werkelijke liefde en erkenning van een vader voor zijn zoon

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Van den Dries • De Vere: theater zonder veel cinema
Negenentwintig avonden lang, vier stukken van Shakespeare en vijf Schillers, in het Duits gespeeld voor een nokvolle Bourlaschouwburg

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Op deze manier geformuleerd klinkt Schillers humanisme nogal wereldvreemd, in politiek opzicht akelig simplistisch...relatieve populariteit van de huidige overheden in België, die gebaseerd is op een onmiskenbaar dramaturgisch en retorisch vermogen om discussie én consensus te ensceneren, Schillers analyse goed te illustreren...Diversiteit die, nogmaals, de schijnbare eensgezindheid omtrent artistieke kwaliteit doorbreekt, diversiteit die Schillers uitgangspunt, nl

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Franz, de ‘slechterik’ in Schillers Die Räuber – die rol veertig jaar lang bleef vertolken en kon doorontwikkelen

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
klassieke teksten (Schillers Don Carlos en Shakespeares Coriolanus), en hij verrijkte het Nederlandse repertoire met een meesterlijk, maar in die dagen zwaar onderschat stuk: Het neerstorten van de Hindenburg

Nr. 95, Februari 2005 • Jacques Rancière, Tom Hannes • De politiek van de esthetiek
Schillers Brieven belooft het beeld van de Griekse godin een toekomst van ontvoogding, omdat de godin 'ledig' en 'eenzelvig' is. Het beeld belooft dit door zijn afgescheidenheid zelf, zijn...Vanzelfsprekend ligt de 'extreem nutteloze, fragiele en nonproductieve' plaats van Urban Encampment helemaal in het verlengde van de ledigheid en onverschilligheid die Schillers Griekse godheid

Nr. 112, Juni 2008 • Carlos Tindemans • De sociale rol van het theater
Internationaal kennen we de interpretatie van Schillers Wilhelm Tell, die volgens generatie en politiek doel telkens andere – voor het actuele ogenblik algemeen geldige – facetten meekreeg...Ik kan hier eveneens naar de moraal van Schillers Räuber verwijzen

Nr. 113, September 2008 • Jeroen Peeters, Christophe Van Gerrewey, Anoek Nuyens,... • Kroniek
poging om toch Schillers stelling naar het podium te transponeren...die zin vormt Schillers visie op gratie – de mens in de kunstenaar als generator van gratie – een uitstekend raster voor Wachet auf