Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


16 document(en) met "Schlemmer de vorm van"Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Daarin onderscheidde hij vier culturen: de algemene cultuur, de cultuur van het lichaam, de cultuur van de stem en de cultuur van het spel...De woorden van Teirlinck waren nog niet droog, of precies op de fictie van de onverdeelde identiteit en op de identificatie ervan door de speler kwamen de ontwikkelingen in de psychologie en de...navolging van Oscar de Gruyter en Herman Teirlinck ziet hij deze nog omvattender: met een verwijzing naar de Japanse traditie laat hij de opleiding beginnen van de leeftijd van 5-6 jaar en ziet hij de

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Globaal is de ruimtelijke integratie het grote probleem: de overgangen tussen de drie delen, van de ene zaal naar de andere, breken de moeizaam opgebouwde sfeer van elk van de korte fragmenten...Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten...De ontwerpen van O. Schlemmer, maar ook die van W. Kandinsky, E. Lissitzky en L. Moholy-Nagy, roepen een beeld op van een ontmenselijkt theater waarin de scène, de acteurs, de belichting en

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alexander Baervoets • Oskar Schlemmer: Das Triadische Ballett
Het theater, de wereld van de schijn, graaft zijn eigen graf wanneer het zich met de werkelijkheid inlaat," schrijft Schlemmer in het programmaboekje van de première...Zoals zijn vriend Paul Klee de realiteit terugbracht tot kleurvakken en de kleuren tot drie basiskleuren, wilde Schlemmer de vorm van de mens sterk vereenvoudigen, terugbrengen tot een kombinatie van...Het sluitstuk of de apotheose van het derde deel was de solo van de meest ontmenselijkte -- gedematerialiseerde, zei Schlemmer -- de meest abstracte figuur van het hele ballet

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
andere kant van de taal, voor de eerste man en de eerste vrouw die wonderlijk in mekaar passen, voor Stanley uit de schooltijd, voor de mythe van de primitieve mens, voor de...De naar elkaar overhellende zijwanden van de grauwe kamer versterken nog de indruk van een gekerkerd bestaan, een benauwende verstikking, waarin de dochters na het afleggen van de rouw een witte...Helemaal vanuit de rand van het gebeuren, van onder het gezag, duwt de code van de burgerij die van de adel opzij

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
er bij de expressionisten nog sprake van de pop als een symbool, als een teken dat staat voor iets anders, bij theatermakers als Oskar Schlemmer en een Wsewolod Meyerhold, om de twee grootste namen...Hij is de 'Tänzer-mensch' in de ruimte: 'Hij gehoorzaamt zowel de wet van het lichaam als de wet van de ruimte; hij gehoorzaamt zowel zijn eigen gevoel als het gevoel van de ruimte'. De geometrische...Bob Wilson exploreert, in de lijn van Craigs opvattingen, de dialectiek die er tussen de scenische ruimte en het lichaam is. De beweging, de tijd die die beweging duurt en de manipulatie van reële

Nr. 48, Februari 1995 • Tuur Devens • Twee boeken over beeldend theater in Nederland
De ene is een volkstraditie, de ander is de traditie van de moderne kunst, en de derde zit tussen de twee in. Eindredacteur Nico van Rossen zegt dat die drie lijnen in drie artikels worden behandeld...Ook Hinderik de Groot wijkt van de traditionelen af: hij was volgens Alkema een van de eersten die uit de kast gingen en ook de eerste niet-marionettenspeler die van beelden vertrok, en niet van het...De emotie van de beweging Hinderik de Groot (1942) is de uitvinder van de term 'beeldend theater', en is ook de man die dat in Nederland heel sterk ontwikkeld heeft

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Dat deze theoretische grondlegger van de mime nog voortleeft, mocht op het voorbije festival van De Beweeging weer eens blijken tijdens de debatten, video's, workshops van Jan Ruts en Luc De Smet...Deze attitude van onderzoek en analyse doet me fel denken aan het toenmalige Bauhaus, waar Kandinsky, Klee, Itten of Schlemmer werkten aan de soms niet ongevaarlijke bewustwording van een taal...Elke les verliep volgens een vast patroon: de bel, de handdruk, de ontvangst van de koord, de opwarming waarin deze koord gebruikt werd, la remise de la corde (stijloefening), les gammes, les dessins

Nr. 52, Januari 1995 • Jürgen Pieters • Voor een kritiek van onbegrip en ironie
Ook Laermans signaleert de factoren die hebben bijgedragen tot de teloorgang van de theaterkritiek - de politiek die wordt gevoerd door de cultuurredacties van de Vlaamse kranten, de socio-economische...Alleen op die manier kunnen we komen tot een vorm van kritiek die wordt geschreven door sterk kritische persoonlijkheden die over de nodige bagage beschikken om voorbij de grenzen van die ene...De criticus als slimste jongetje van de cursus theatersemiotiek, dat alles kan verklaren en alles kan duiden, van het bos witte bloemen op het salontafeltje tot de zangerige intonatie van de acteur

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
De door hem ontwikkelde methoden om vorm en verloop van een beweging en het gebruik van tijd en gewicht daarin te analyseren - Labannotatie en effortnotatie - worden nog steeds toegepast in de...Immers: zelf fervent liefhebber van de abstracte dans, roep ik luid: lang leve de steelse humor, lang leve de meerduidigheid van het bewegen, de afstandelijk-ironiserende commentaren, de ambivalentie...van de vorm naar de zwaarte (mechanica) naar de botten (anatomie) en ademhaling (fysiologie) naar de werking en kwaliteiten van organen, spieren en weefsels (meer fysiologie). 3. Een aantal van

Nr. 55, April 1996 • Tuur Deevens • Kleine verkenning van een tussengebied
Kleine verkenning van een tussengebied 'Het lichaam als een sculptuur die zijn vorm beweegt' Deze uitspraak van de Amerikaans-Vlaamse choreografe Meg Stuart in Ziggurat had het motto kunnen...Naast de dansante uitschieter Dansé donsé dan dan van de drie jonge mannen van Latri-nit, en de wellicht goed bedoelde, maar (nog...Bohner maakte in de jaren, tachtig een reconstructie van het Triadische Ballet van Oskar Schlemmer

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
De hiërarchie onder de spelers bepaalt wie de bewegingen van de kop en zijn mimiek alsook de bewegingen van de handen en de voeten mag dirigeren...Bij Schlemmer is de activiteit van de dansende persoon erop gericht levendige menselijke bewegingen door de lichamelijke dwang van de geometrische kostuums artificieel te maken...Niet de banale handelingen van deze marionettenpantomime, noch de perfectie van de schijnbaar oneindige spelmogelijkheden van de marionet fascineren de toeschouwer, maar wel de bezetenheid van deze

Nr. 71, Maart 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Aantekeningen omtrent geheugen en lichaam, traditie en...
De keuze van het juiste materiaal, het gevoel van de stof en de vormen, de gewaarwording van het kostuum als geheel wanneer ermee bewogen werd, enz...De autonomie én de emancipatie van de performer zijn voor hen te koesteren waarden; in de 'traditie' van de moderne dans kan elke danser een choreograaf zijn; in een publieke improvisatie wordt elke...Het zich overgeven aan het toeval veronderstelt een loslaten van de controle op het werk vanwege de choreograaf; het ondergraaft daardoor de soevereiniteit van de creator over de creatie; zijn

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter T'Jonck • Ongerijmde harstocht: Rizzo in Wonderland
Misschien vergissen we ons wel, behept als we zijn met het geloof in de waarheid van de kunst, als we denken dat we deze vorm van kunst maken niet ernstig moeten nemen omwille van haar retoriek...Aan elk aspect van de voorstelling is op een absurde manier – niets lijkt immers noodzakelijk in dit spel – zorg besteed, van de hoogte van de puntmutsen, die exact gelijk is aan die van het witte...podium, tot de keuze van de objecten, de kleur van de kostuums, de afwerking van het podium, de schikking van de lichamen op het vlak

Nr. 107, Juni 2007 • Daniëlle de Regt • Zeg het met kinderen
Na een afgebakende periode van gretig graaien in de ter be- schikking gestelde hoofdjes en hartjes, niet in de laatste plaats die van de betrokken theatermevrouw of –meneer zelf, klon- tert alles zich...ik nu een spannend, grappig, mooi, lelijk, saai of braaf uurtje heb beleefd, wanneer ik de resultaten zie van deze gerespecteerde vorm van kinderarbeid, kriebelt bij mij soms de twijfel over hetgene...De dagen dat wij Neil Postman moesten napapegaaien over de ver- derfelijke invloed van de flikkerkast op kind en gezin (de boektitels The Disappearance of Childhood en Amusing Our- selves to Death

Nr. 109, December 2007 • Maarten Soete • Profeet of paljas
rauschenberg (1925) ................................................. De taak van de kunstenaar bestaat erin te getuigen van zijn tijd binnen de geschiedenis...Dat zal het allerbeste gebruik van de hele werktijd opleveren (...). Dit is volledig van toepassing op de acteur van een toekomstig theater...De overgang van het anachronistische theater van vandaag naar het theater van de toekomst, is een geleidelijke metamorfose van de opvoering – waarvan de functie van ‘show’ (acteurs tonen een actie aan

Nr. 112, Juni 2008 • Daniëlle de Regt • Esthetica voor te ver gevorderden
De pop als metafoor om de performer te herdenken zou je kunnen zien als een embleem dat doorheen de theatergeschiedenis onder impuls van regisseurs zoals Gordon Craig en Oskar Schlemmer een verdere...De esthetiek van het kapotte die spreekt uit de disfunctionele, asymmetrische lichamen op scène, gekoppeld aan de ingeprente idee dat schoonheid juist schuilt in de pervertering van de perfecte vorm...De rode draden van gratie, het gevecht tussen mens en machine en het uithollen van de menselijke vorm, samengebonden in een dramaturgie van ontsluiering, wikkelen zich rond een worsteling die de