Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Selectie Theaterfestival" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Na vier Kaaitheaters maakt Theo Van Rompay de balans van Vlaandrens enige theaterfestival...Wat is uiteindelijk de relevantie van zo'n theaterfestival...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Wat is uiteindelijk de relevantie van zo'n theaterfestival...Hiermee zijn de belangrijkste invalshoeken om de relevantie van dit theaterfestival te toetsen, aangegeven...Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Festivalimpressies Theaterfestival Rotterdam (Holland Festival) Een eerder dubbelzinnig gebeuren, deze eerste editie van een nieuw Holland-sub-festival...Toby Cole "Uit de zeer uitgebreide verzameling teksten van moderne toneelauteurs over het schrijversmétier, heeft Toby Cole een selectie gemaakt

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
56 In de Kroniek de selectie van het eerste Theaterfestival voor Nederland en Vlaanderen in Amsterdam, terugblik op Station Service (NTG), Wanja, Wanja

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Festivals zijn een noodzakelijke affiche voor de kunst (zie Etce tera 23:34-38). Een theaterfestival bestond er eigenlijk niet meer in Vlaanderen, sinds het Kaaitheater de tweejaarlijkse...Uiteindelijk werd een compromis bereikt, en kon de selectie van belangrijkste produkties toch in Rotterdam getoond worden: dat zijn Oorlog (De Trust), De laatsten der onverstandigen (Art en Pro...Nachtwake (Zuidelijk Toneel/BMC), De Meeuw (BMC), Wittgenstein Incorporated (Kaai), Gesprekken over Goethe en Vrijdag (Toneelgroep Amsterdam), Kras en Bouwmeester Solness (Discordia). Het Theaterfestival gaat

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
Jaarlijks wordt de Müllheimer Dramatikerpreis aan een Duitstalige creatie toegekend: een selectie-commissie kiest uit het grote Duitse creatie-aanbod een zevental produkties die in Mülheim uitgenodigd...Gelukkig ontfermen onze buren zich ook over de beklagenswaardige Vlaamse auteurs zodat, in analogie met de Ako-prijs en het Theaterfestival, ook Koeck, Christiaens, De Volder, De Pauw e.a

Nr. 35, September 1991 • Inhoudstafel
16 ETCETERA Driemaandelijks, nummer 35, jaargang 9, september 1991 IN DIT NUMMER Voor het eerst is de selectie van het Theaterfestival ook in Vlaanderen te zien

Nr. 35, September 1991 • Theo Van Rompay • Het Theaterfestival 1991
Het Theaterfestival is het geesteskind van de Nederlander Arthur Sonnen, die zich bij de conceptie ervan liet leiden door het befaamde (West-)Ber-lijnse Theatertreffen...respectievelijk directeur Kaaitheater en voorzitter Bruzzle), ervoor gepleit hebben gastheer te kunnen zijn voor Het Theaterfestival in Vlaanderen, wordt het belang van dit festival niet meer in twijfel getrokken...Kijk naar Duitsland, zo wordt gezegd, waar het Theatertreffen ook steevast in Berlijn gebleven is. Ik heb geen enkele twijfel over het feit dat Het Theaterfestival in Antwerpen in goede handen

Nr. 38, Mei 1992 • PERSBERICHT
Jury Het Theaterfestival maakt keuze bekend Het Vlaams-Nederlandse Theaterfestival presenteert jaarlijks een selectie van Nederlandse en Vlaamse toneelprodukties, die volgens de festivaljury...De jury van Het Theaterfestival bestaat dit jaar uit: Paul Binnerts (voorzitter) Pol Arias (BRT) Luk Van den Dries (Etcetera) Pol Eggermont (Toneel Theatraal...Hans Oranje (Trouw) Fred Six (De Standaard) Johan Thielemans (publicist) Karen Welling (Haarlems Dagblad) Het Theaterfestival 1992 wordt evenals vorig jaar in twee steden

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Ik denk dat de funktie van de kritiek, sociologisch gezien, veel autonomer is dan het voorgestelde thema van vanmiddag suggereert, ook veel autonomer dan het repertoiretheater en het theaterfestival...De dag nadien probeert een van de juryleden van het Theaterfestival 92 me te overtuigen van het achterhaalde van die aanpak, en schrijft een jurylid van een vorig Theaterfestival een harde...de folder over de Kritiek-dag tijdens het Theaterfestival staat zoiets over: "...helaas niet gepaard met een professionalisering van de theaterkritiek", die later wort gelijkgesteld met 'mondige

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
bewijzen van artistieke competentie) blijkt ten overvloede uit een studie die Daan Bauwens maakte in opdracht van het Theaterfestival...De programmatoren zouden zich opwerpen als kunstenaars en het publiek alleen maar hun zeer persoonlijke selectie aanbieden

Nr. 39, December 1992 • Johan Thielemans • Rieks Swarte
Rijnders wilde onderzoeken welke stukken optimaal in een théâtre-a-l' italienne staan en daarom heeft hij Andromaque van Racine gedaan (was te zien op het Theaterfestival 1991). "Toen hij mij vroeg om...Maar dat heb ik zo gelaten, omdat de première toch een soort ijkpunt is. Nu we het opnieuw opnemen voor Het Theaterfestival, zal ik weer aan de monoloog werken, want ik weet precies wat weg moet...Daarna kwam de selectie voor Het Theaterfestival en enkele tijd later kreeg Swarte het goede nieuws te horen, dat zijn voorstellen aanvaard werden en dat hij in de komende vier jaar met een eigen

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
Omdat dan iets verschrikkelijks is gebeurd, want toen belde Arthur Sonnen me op en vroeg of ik voor drie jaar in de selectiejury van het Theaterfestival wilde zetelen...Ik heb dat toen aanvaard en sedertdien is opvoering na opvoering, discussie na discussie, selectie na selectie mijn naïviteit pijnlijk verdwenen: neen, eenduidig is er niets meer, en alleen met alerte...Het gaat daarbij niet alleen over opvattingen over acteren, maar ook over de inhoud van de stukken en bij de selectie van 1993 hebben we er twee uitstekende voorbeelden van

Nr. 43, November 1993 • Klaas Tindemans • De kleine dood
De monoloog met Bob De Moor was goed voor een selectie in het Theaterfestival

Nr. 51, Augustus 1995 • Een festival van persoonlijkheden
Welk idee lag - nu bijna tien jaar geleden -aan de basis van het Theaterfestival...Johan Thielemans: 'Geen selectie van de jury valt samen met de selectie van elk individueel jurylid...Ik heb begrepen dat ze het programma voor dit kleine en boeiende festival (waarmee de Nestheaters al in 1994 zijn begonnen) nogal hebben moeten bijstellen, toen de selectie van de Theaterfestival-jury

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Robin Steins • Een duik onder het oppervlak
Vlaanderen januari 1997 in Nederland Selectie Theaterfestival 1996 Toerneeplanning en promotionele begeleiding voor Vlaanderen Verenigde Werkhuizen Thassos vzw tel 03 / 235 04 90 fax 03 / 235 11

Nr. 62, December 1997 • Hendrik Tratsaert • De weg van het misverstand
De weg van het gezond verstand (Etcetera 61, oktober 97) stelt Peter Anthonissen dat het parallelprogramma van het Theaterfestival 'het punt zou moeten zijn waarop een voorlopige en tussentijdse...de prominente vertegenwoordiging van jonge Nederlandse groepen in de selectie, zou 'een opportunistische oorsprong' kennen; 'hoe zou de keuze van een bepaalde, subjectieve jury het bestaan van een...Nog meer plaats voor creatie en participatie in de rand van de selectie kan de dynamiek van dit festival enkel ten goede komen

Nr. 68, Juni 1999 • Clara Van den Broek, Marleen Baeten • Het wilde Westen
Wij hebben bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan Het Theaterfestival toen dat in deSingel doorging, terwijl wij toen al geen sponsor meer waren van deSingel...Etcetera: Daar zijn al problemen mee geweest, in Gent, rond Het Theaterfestival...Ik herinner mij dat ik tijdens het vorige Theaterfestival op zaterdag in het café van de Vooruit zat (gesponsord door De Morgen, nvdr). Plots kreeg ik met de woorden 'dit is de Theaterfestivalkrant

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Kunstenaars moeten in de eerste plaats goed zijn om de internationale concurrentie en selectie te doorstaan...Hugo De Greef leidde in het begin van de jaren '80 zowel Schaamte als het internationaal theaterfestival Kaaitheater...Nota in opdracht van het Theaterfestival 92

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Hetzelfde geldt overigens voor de VTi-studiedag die ter gelegenheid van het jongste Theaterfestival onder meer aan het Monstertje Brussel gewijd werd...De tweetalige voorstelling Ja ja maar nee nee werd zo uniek, ja zelfs exotisch bevonden dat ze meteen een selectie voor het (vorige) Theaterfestival opleverde


Toon volgende resultaten