Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "Shakespeare bij de Schaubühne" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Volgens Ruby Cohn (in Modern Shakespeare Offshoots, 1976) willen de bewerkers soms minder goede stukken verbeteren, vooral diegene waarvan ze vermoeden dat ze niet volledig van de hand van Shakespeare...publiek aan den lijve de wreedheid en beperkingen van de mens; Pericles barst in de slotscène los tegen de schrijver (Shakespeare/ Gower) die hem teveel onrechtmatig leed aandeed; Richard wil zijn koninkrijk...Theatraliteit neemt bij melodrama een centrale plaats in. De omvang van de set in De Storm en Prospero's plechtstatige regie-aanwijzingen ; Richards expliciterende rol bij het publiek; Shakespeare

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
hebben er bij het begin op gewezen dat de waardeoordelen over de opera bij de specialisten nogal uiteen lopen...filmstudio). Hij wordt ook de vaste decorateur van Botho Strauss bij de Bühne: hij is verantwoordelijk voor de kunstgalerij in Trilogie des Wiedersehens, voor de acht appartementen boven elkaar in Gross und Klein...De ernst waarmee de tweede montering gebeurde moge hieruit blijken dat hij samen met Stuart Burrows, die de rol in juni had vertolkt, een half uur repeteerde om de juiste gebaren te vinden bij het

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Als we het even bij de literatuur houden, zien we dat in de laatste twintig jaar deze ambitie van de kunstenaar om de realiteit in haar totaliteit te kunnen grijpen, sterk aan kritiek onderhevig...Elke poging om dat licht bij te kleuren is vals en dus oerkomisch (4). Maar de opvoering, in een schitterende regie van Luc Bondy, heeft binnen het kader van de Schaubühne zelf nog andere verrassende...Als Decorte de strijd met de traditie rechtstreeeks aangaat, zoals dat het geval was bij de confrontatie met Senne Rouffaer in Maria Magdalena, levert de spanning tussen de wil van de regisseur en de

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Bij de oefeningen 's morgens rook je de vodka die uit hun poriën kwam...Zadek is al lang weer met andere dingen bezig en hier zitten we nog met de epigonen van de Zadek-Shakespeare...Ik heb een beeld van de Koningin van de Nacht: tijdens haar aria draagt ze een grote mantel en zoals bij Bosch of de Ghelderode komt daar dan alles uitrollen, maar ik kan dat nog niet integreren

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Hij creëerde bij het LVT de éénakter cyclus De Magiër, waarin dezelfde personages onder verschillende gedaantes drie keer terugkeren...Deze indruk werd wel versterkt door de vuilnisbelt-scène bij de enscenering van Wil Beckers, die verdacht veel lijkt op de Karge-Langhoff-versie van Verkommenes Ufer...Die klassieke inspiratie is, zowel aan de oppervlakte als bij een structurele lezing, opvallend aanwezig bij Luk Van Brussel

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Bij een meester in de leer "Bij de Studio gingen we erg pragmatisch te werk: vanaf de eerste weken zaten we aan de Grieken te werken, aan Bredero, Vondel, etc...Bij de KNS kreeg ik eerst de regie van De Wonderdoenster...Cruciale ontmoeting Je activiteiten bij de KNS werden zeker getekend door de ontmoeting met de schrijver Pavel Kohout

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • BERLIN BRUSSEL 84
Sinds 1970 is een theateravond beter gespendeerd in het Westen, en meer bepaald in de Schaubühne am Halleschen Ufer, sinds de verhuis naar de prestigieuze Kurfurstendamm officieel Schaubühne am...De Schaubühne is in de eerste plaats een werkplaats waarin alle mogelijkheden van het lichaam, de stem, het spel, de ruimte, enz...Ruïnes "Toen de Schaubühne bij de voorbereiding van het Antikenprojekt Griekenland bezocht, deed men o.a

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
de laatste vijftien jaar is het behandelen van de tijd, van de stilte, één van de belangrijkste bekommernissen geweest van regisseurs met een hedendaagse sensibiliteit (in Vlaanderen heeft Verwanten...van Peyskens hiervan een boeiend voorbeeld opgeleverd). Maar bij de opera ligt de organisatie van de tijd vast, wat steeds een belemmering is, want deze tijd hangt samen met de sensibiliteit van andere...Bij Mozart is het mogelijk om in het recitatief de moderne manier van toneelkijken tot zijn recht te laten komen

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Van de kant van Herrmann lijkt er wel een andere compensatorische arbeid te zijn verricht: al noemt Da Ponte dit een dramma giocoso, dan is bij Herrmann dat giocoso erg in de verdrukking geraakt...Schaubühne uit 1972). De Commandeur wordt bij zijn verschijnen als stenen gast aangevoerd op een karretje, net zoals Agamemnon in Die Orestie (1980) door de zaal werd gerold...Dat was de produktie uit 1976 waarin de acteurs van de Schaubühne een beeld van Shakespeares tijd trachtten op te hangen, vooraleer ze zich op de tekst As You Like It (1977) gooiden

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
de tovernacht, die Strauss aan Shakespeare ontleend heeft, komen de diepste verzuchtingen van de personages tot uiting...Ik kan me zonder moeite voorstellen hoe hard en ongezellig de tekst bij de Schaubühne moet klinken...Ook de keuze van de Antwerpse Zoo is bijzonder gelukkig: bij de aanvang is niet duidelijk of de dierengeluiden binnen de voorstelling passen of uit de realiteit komen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Bij de zangers ligt de situatie totaal anders dan bij de acteurs: zangers worden samen geëngageerd voor een bepaalde pro-duktie...De eerste dramaturgie begint bij de programmatic Ik toets mijn ideeën daarover bij mijn medewerkers: bij Sylvain Cambreling, bij mijn dramaturgen...Het eerste dramaturgisch werk begint dus bij de programmatic Nadien komt de keuze van de regisseur

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Vormen van deze wreedheid zouden later terugkeren in zijn legendarische King Lear, zijn ophefmakende Mar at/ Sade bij de Royal Shakespeare Company en zijn Oedipoes bij het National Théâtre...Toen hij in 1960 in vast verband ging werken bij de Royal Shakespeare Company, werd het hem duidelijk dat hij binnen dit gesubsidieerde gezelschap een ruimte moest krijgen om met zijn acteurs nieuwe...Goldschmidt is een uitzonderlijke actrice en heeft sedertdien prachtig werk geleverd bij de Berlijnse Schaubühne (in Peter Steins vrij onovertuigende Die Neger was zij de enige 'ontstellende

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Hamlet (Shakespeare), De Geschiedenis van de Soldaat (Ramuz), ... Als hoogtepunten van de periode dat De Meester artistiek leider was van het Volkstoneel (1924/29) worden vaak genoemd: de opvoeringen van...de laatste twee Etcetera-nummers was er dan ook niet toevallig ruime aandacht voor Peter Brooks King Lear bij de Royal Shakespeare Company (1962) en voor Walter Tillemans' Lear-versie met Luc Philips...Michael Grüber bij de Schaubühne, Berlijn om de actualiteitswaarde van het stuk door te trekken

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
bomen-ach de echo's binnen het werk van Karl-Ernst Herrmann, want was hij eerder niet de decorateur van precies dit stuk van Shakespeare bij de Schaubühne...De afkeur die men bij commentatoren vindt (Ré-my Stricker, Hildesheimer), spruit in grote mate voort uit het feit dat men bewust of onbewust de idealen van de negentiende eeuw aanhangt...De verwarring van de emoties, die een ganse groep mensen meesleurt, staat dicht bij wat Botho Strauss probeert in Der Park (al zal Herrmann wel vinden dat de tekst uit de achttiende eeuw veel sterker

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Zo ontstonden bij de RSC in de jaren '60 beroemde produkties van Weiss' Maratl Sade en het eigen Vietnam-commentaar in US (beide onder leiding van Peter Brook, de feniks van de RSC: plots verdween hij...Maar de belangrijkste bijdrage leverde de RSC tot de actualizering van Shakespeare: Brooks legendarische King Lear in 1962, en vlak daarvoor de Comedy of errors van Clifford Williams werden...Geleidelijk is de Schaubühne als structuur meer en meer gaan aanleunen bij de andere stadsgezelschappen, maar belangrijk bleef de mondigheid van de acteur

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
De groepen van Nancy komen zo wel bij ons, het evenement van vorig Avignon stond ook in Brussel, de Schaubühne kwam via het Goethe-Institut, Dekmine bemiddelde Bausch, de...De optie om de belangrijkste Europese gezelschappen, met een stuk dat tot hun erfgoed behoort, uit te nodigen, blijft behouden: dus de Engelsen Shakespeare, de Italianen Goldoni, De Duitsers Schiller...Het Nederlands Theater Festival is een mogelijkheid daartoe, al bevinden we ons in de Oostenrijks-Zwitserse situatie tegenover de grote Duitse broer: we zijn blij dat we er bij mogen zijn, maar de

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
haar van de hond (1982) bij het RVT en Chateau Migraine (naar de in 1987 verschenen gelijknamige novelle) bij het tweede Arca-circuit...De cirkel is de hoofdfiguur in het stuk: in de repetitiviteit van steeds dezelfde sequens in wisselende rolbezetting; in de kinderdansjes die gelijk blijven bij de volwassenen: wie in de cirkel staat...Giselle verschijnt, maar hun weerzien wordt verstoord door de andere Wili's en Giselle, bij wie de liefde nog steeds heerst over de wraak, moet Albrecht verbergen

Nr. 35, September 1991 • Pol Arias • Profiteren van de waarheid der dingen
Luis Miguel Cintra is ondertussen niet alleen de bekendste theaterdirecteur en regisseur in Portugal maar ook de bekendste acteur omdat hij de lievelingsacteur is van cineast Manoel de Oliveira...Later is er ook de invloed gekomen van de Berlijnse Schaubühne...Door de normalisatie van het politieke leven in Portugal, waardoor de politieke partipatie van de bevolking erg is afgezwakt, is de keuze van teksten moeilijker geworden

Nr. 43, November 1993 • Tuur Devens • Van poppenkast tot figurentheater
er bij de expressionisten nog sprake van de pop als een symbool, als een teken dat staat voor iets anders, bij theatermakers als Oskar Schlemmer en een Wsewolod Meyerhold, om de twee grootste namen...Schlemmer wil bij Bauhaus een 'absolute Schaubühne' creëren, waarbij abstractie, techniek en mechanisering in de ruimte en in de acteur-in-de-ruimte primeren...Tevens is deze cocoonisering ook een gevolg van de opkomst van de film, een volks cultuurelement bij uitstek, dat een zware concurrent zal blijken voor de poppenkast op de kermis

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Bij de voorbereiding van het programma werd uitdrukkelijk aan de plaatselijke groepen gevraagd om stukken te zoeken, die een zekere universele belangrijkheid hebben of toonaangevend zijn voor de...Vanaf 1981 werkt Maria Manuela Pinto Barbosa binnen de structuren van het Portugese cultuurbeleid, eerst bij de administratie, daarna als verantwoordelijke voor de sectie Theater...Dezelfde Ricardo Pais voerde de regie van de multimedia show en evocatie Fados in het nieuwe Cultureel Centrum van Belém, waarin de mythe van de fado, de fadozangers en de stad vorm wordt gegeven


Toon volgende resultaten