Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "Simons en Koek"Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
De scenografie, een hout- en glasstructuur die tegelijk dienst doet als speelvlak en als tentoonstellingsvitrine voor een soort nature morte, verwijst enkel nog losbandig metaforisch naar milieu en...Paul Koek gaat op een strikt muzikale manier aan de gang: personages bewegen in ritmische blokken, vooral de taalbehandeling stapt resoluut over alle psychologische barrières en is wars van...Johan Simons lijkt minder intuïtief u werk te gaan, met meer aandacht voor de overgang van tekst en psychologie in spel en houding

Nr. 38, Mei 1992 • PERSBERICHT
Jury Het Theaterfestival maakt keuze bekend Het Vlaams-Nederlandse Theaterfestival presenteert jaarlijks een selectie van Nederlandse en Vlaamse toneelprodukties, die volgens de festivaljury...Swarte 'La musica twee' door Theatergroep Hollandia, regie Johan Simons en Paul Koek 'Trio in mi-bémol' door Kaaitheater, regie Jan Ritsema 'Het rad van de geschiedenis' door Maatschappij...Discordia, regie Jan Joris Lamers 'Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser' door Stan 'Het hegeren onder de olmen' door het Zuidelijk Toneel, regie Ivo van Hove

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Philipsen • Als een open scheermes door de wereld
Kapitein) en Kennis (de Dokter) en hun ondergeschikte representanten (de Tambour-Majoor); en die daardoor gek wordt en een wanhoopsdaad begaat (de moord op zijn vrouw Marie), waardoor hijzelf de sluipende...Met het beeld van deze premoderne, niet-meer-tragische antiheld, de arme Woyzeck, hebben het regisseursduo Simons en Koek, en dramaturg Blokdijk duidelijk willen breken...En in dit geval ook voor de hand liggend: Woyzecks verhaal situeert zich zowel op het louter narratieve vlak als op het niveau van de betekenis tegen de achtergrond, of zoals regisseur Simons zegt

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
Ouders en kinderen Terwijl het Werkteater nog triomfen vierde en de andere groepen hun grootste successen hadden, presenteerde zich vanaf 1978 in Nederland en Vlaanderen een nieuwe generatie...Ik heb dus bij de stukken die ik aanbracht geprobeerd de lijnen door te trekken die Johan Simons, Paul Koek en mijn voorganger Leon van der Sanden hadden uitgezet...Het dilemma waar wij voor staan, is dat we een maatschappij hebben opgebouwd, in stand houden en ontwikkelen die erop gericht is ons te beschermen, in leven te houden en het leven te veraangenamen

Nr. 43, November 1993 • Gunther Sergooris • Een mogelijke onmogelijkheid
Fabre is salonfähig geworden en wat hij biedt, vertoont zoveel overeenkomst met opera zoals te verwachten en te voorzien is, dat er niets subversiefs meer uit de bus komt...Zij getuigen van engagement en bereidheid tot risico en van het verzet tegen het zich monddood te laten maken door diegenen die het grote gelijk en vele grote, maar dode componisten aan hun kant...RITSEMA, ARLETTE WEYGERS, TANIA VAN DER SANDEN : Toneelschuur, 'Klaar voor Misbruik' 4, 5 NOVEMBER PAUL KOEK & JOHAN SIMONS: Hollandia, 'M is muziek, monoloog en moord' Muziek: Louis Andriessen

Nr. 44, Februari 1994 • Han Geurts • De aardse gaven van wijn en water
Artistiek leider Johan Simons is wars van aplomb en dikdoenerij en mijdt daarom de cultuurpaleizen en de centra voor hogere toneelkunst...Het meest krachtige theatrale middel van Simons, zijn aardsheid, was opgelost in de perfectie van vormgeving en foutloos acteren...Zowel Simons als Perceval zoeken de extreme consequenties van hun opvattingen, maar beiden hebben ook een behoudende aard en zijn wars van dikdoenerij

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Paul Koek en Johan Simons hebben voor een extreme positie gekozen...Eerst was er de rite, dan het toneel, lijken Simons en Koek te willen zeggen...Maar Marijnen is bij de KVS niet verder gekomen dan een decoratief aanwenden van figuranten, terwijl Simons de volledige consequentie van zijn keuze aanvaardt, en zijn oude mannen als acteurs en niet

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven • In het brandpunt
Marianne Van Kerkhoven sprak met regisseur Johan Simons over de locatieprojecten van Hollandia en de zoektocht naar een theater dat in de samenleving gaat staan...Toch is die hele ervaring voor Paul Koek (co-artistiek leider van Theatergroep Hollandia) en mezelf heel inspirerend geweest, ook al is de onderneming door de pers met de grond gelijk gemaakt; het...Maar ook met fabrieksarbeid en fabrieksarbeiders zijn Paul Koek en ik erg bezig

Nr. 74, December 2000 • Loek Zonneveld • Gedemilitariseerde zone
voor Johan Simons en Paul Koek, de artistieke leiding van de formatie die Het Zuidelijk Toneel Hollandia gaat heten...De kleding was neutraal en beperkte zich tot contrasten van zwart en wit en van donker en licht...Warre Borgmans en Chris Nietvelt gaan in die scène rap uit de kleren en voeren een eindeloos lijkende acrobatische klucht uit, waarin ongeveer ieder denkbaar liefdesstandje tot een circusnummer

Nr. 75, Maart 2001 • De noodzaak van theater
Johan Simons maakt met Paul Koek een nieuwe belangrijk grote structuur in het Zuiden van Nederland...Daarbij stelt men – heel schematisch – de jaren 1970 en hun politieke theater tegenover de jaren 1980-90 en hun ontdekking van de artistieke autonomie...Maar zo eenvoudig werken de dingen niet, en waarom zou er een onverenigbaarheid bestaan tussen die moeizaam verworven artistieke autonomie en een maatschappelijke betrokkenheid

Nr. 114, December 2008 • Christophe Van Gerrewey • ‘We hebben theater nodig’
johan simons en paul koek (1998) 2 Nadruk op de apolitieke (en esthetische) autonomie van de kunsten Verschillende makers hebben gewezen op deze autonomie van de podiumkunst in meer recente...Vlaanderen heeft een goed subsidiesysteem voor theater en dans’, stelt Jan Lauwers (2005) onomwonden, en: ‘Kunst kan enkel gebruikt worden voor strikt politieke doeleinden als de...Johan Simons en Paul Koek (1998) gaan ervan uit dat wat algemeen als ‘belangrijke maatschappelijke kwesties’ worden beschouwd, ook belangrijke maatschappelijke kwesties zijn