Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


118 document(en) met "Sociale Zaken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Dramaturg Frans Redant en acteurregisseur Walter Moeremans, beiden verbonden aan het Nederlands Toneel Gent (NTG), zijn de auteurs van het grote sociale Fresco Priester Daens...Het vreselijkst is dat de zaken die iedereen nu als normaal aanvaardt, namelijk de federalisering van België, 40 jaar geleden aanleiding gaven tot doodvonnissen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Centraal staan het gevoelsleven en de morele code van jonge mensen die gebukt gaan onder de sociale en psychologische druk van kerk, school en ouders...Ik zoek teksten waar dat expliciet maar op een andere manier in aanwezig is. Een probleem is wel dat de zaken die mij interesseren financieel en wat de bezetting betreft, veeleisend zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor Piet Balfoort liggen de zaken iets moeilijker: na dit kan hij nog nauwelijks terug naar het talentverspillend theater zoals hij dat tot hiertoe bij Theater Antigone bedreef...Ze zoeken sociale zekerheid in deze onzekere tijden

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
En zo staan de zaken...Gloster Het is de gewone gang van zaken, mevrouw, dat wij in ons beroep mensen ontmoeten die in de meest tragische situaties voor mekaar met de moed der wanhoop ten beste spreken...Wat zegt u? Wat gebeurde er met die andere vrouw, Birgit ? (Hij wandelt rond met de 'micro') Wij zijn advokaten, geen psychologen, geen sociale helpers in de breedste zin

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ondanks de duidelijke 'verheven' sociale laag tot dewelke de personages behoren, spreken ze toch even banaal als altijd...Maar ook hier zijn er een aantal zaken die wat kraken: de suggestie van de aftakeling blijft erg zwak

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Yusuf Ik weten wat goed zijn voor de meisje, madame sociale...Niet in Toerkie, madame sociale...ïn Toerkie goeie familie, madame sociale

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
reveleert; op psychisch vlak een -- niet altijd lieflijke-- authenticiteit die voorbij elke would be pose, voorbij elke sociale rol, ook voorbij elke geijkte seksuele rol, ligt; op filosofisch vlak de groene...Uw voorstelling van zaken vind ik van een verregaande vrijpostigheid die niet alleen betrokkenen in hun respectieve werkseclor zeer hinderlijk kan overkomen, maar die nog veel meer uw lezers opzadelt

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Dit muzikaal hoogtepunt --want laten we wel wezen: een toneelmatig effectvollere muziek is sedertdien nooit meer geschreven-- maakt de zaken niet eenvoudiger, want de 'nieuwe' muziek dient om de...Het verhindert dat men hier te sterk naar een sociale realiteit gaat kijken

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
allang mee verzoend Een onwoord is dat het woord der woorden Beroep Lang geleden toegetreden tot het tijdperk van de gedane zaken ga ik nu mijn eigen weg Wat moet de vraag met mij Wie Waarheen Professie Ik...maanden niet Dan elke dag een keer voor geld en dan weer Zonder Drie weken achter elkaar met iemand alsof 't voor eeuwig is Kijk me niet aan alsof ik rijp ben voor Paviljoen 3 of de sociale dienst Ben jij bij

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Het zijn twee voor elkaar totaal vreemde zaken en enkel via de kunst of tijdens een catastrofe beginnen wij het object te begrijpen (het object 'auto' kunnen wij bijvoorbeeld slechts begrijpen na een...Dat is moeilijk rekening houdend met onze sociale en financiële situatie, maar het biedt ons wel totale artistieke vrijheid

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Bij Mamet heb je dat zeldzame gevoel dat de mensen in de bars van Chicago echt zo spreken (lullen, is het betere woord). In deze armzalige woordenschat doet Amerika zaken...De acteurs (allemaal schitterend) tonen de stand van zaken met hun lichaam...Hierover gaat dit stuk: niet over die toevallige mensen (zoals bij de KVS) maar over het economisch systeem (zoals op Broadway). Het is een les in observatie om door te stoten naar de sociale

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
De naaktheid en alle triviale zaken kunnen puur worden...het sociale); Andrei Roublev, Andrei Tarkovsky (m.b.t

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
De huidige stand van zaken werd reeds door Johan Wambacq geresumeerd; we herhalen hier enkel de feiten: Brialmonttheater afgeschaft; HTP rode kaart; BKT inkrimping van subsidie; KVS: 'nieuwe' directie...Men kan niet blijven volhoudoen dat dit decreet enkel van sociale aard is of zou moeten zijn...De verstrengeling van het sociale en het artistieke brengt heel wat kortsluitingen met zich mee o.m

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Ik heb teveel respekt voor de persoonlijkheid van een mens om me met zulke zaken te bemoeien...Deze tijd doet de historische konventies, noodzakelijk gemaakt door het sociale leven, uit elkaar springen...Van de slag doet hij ook de sociale konventies uit elkaar springen

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Dat het kunsttaaltje, samengesteld uit dialecten, anderstalige invloeden en grammaticaal "ongeoorloofde" mutaties in woord- en zinsstructuur een maatschappijkritische of anderzins sociale...Steve Austen was de oprichter van het Shaffytheater, zette orde op zaken bij de Rotterdamse Kunststichting en bouwde het aan de Amsterdamse Herengracht gevestigde Nederlandse Theater Instituut om tot

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Zich aansluiten bij sociale bewegingen ligt hem trouwens niet: hij is tezeer een individualist, doordrongen van de viriele "frontier "-ethiek...Shepard vraagt op de scène een ijzeren tafel, bed en stoelen, niet zozeer omdat die zaken typisch zouden zijn voor het Amerika van de jaren vijftig, wel omdat m.i

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Op dit ogenblik wordt er druk gewerkt aan de uitgave van een brochure waarin de werkingsterreinen en de krachtlijnen van het beleid uitvoerig zullen beschreven staan en waarin ook een "stand van zaken...verdenking die per definitie op alles rust wat van over de grens komt, en de idee van de "geistige Landesverteidigung". Als Zwitsers burger wordt van je verwacht dat je onvoorwaardelijk het politiek-sociale

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Ik denk ook dat dat zo is. Ik kan beter structureren dan Tone, maar Tone kan andere zaken...Maar daarbij moeten de sociale aspecten in acht genomen worden...Dat sociale aspect wordt totaal vergeten, hoewel ik er om gevraagd heb bij Poma en bij die Jezuïet, die voorzitter is van de boven: TV-film "Het koperen schip" (Dries Wieme) onder: Dries Wieme

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
Die sociale inslag komt zeker op zijn sterkst tot uiting in de leningen toegekend voor de sociale woningbouw...Maar ook steun verleend aan zo diverse zaken als sport en wetenschappelijk onderzoek valt binnen dit kader Verder heeft de ASLK al vaker bewezen bijzonder te zijn begaan met de wereld van kunst en...De ASLK is immers méér dan zomaar een bank: de ASLK is een bank met een sociale roeping

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
gedreven worden door sensatiezucht, sociale bewogenheid, medelijden, scepsis of voyeurisme...Want zaken zijn nu eenmaal zaken, en met sentimentele futiliteiten kan derhalve geen rekening gehouden worden: "Het is jammer, maar het moet", zoals Boorman zegt...Als er geld te verdienen valt, is er geen goed en kwaad: zaken zijn zaken


Toon volgende resultaten