Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


109 document(en) met "Staten-Generaal" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 26, Juni 1989 • Michel Jaumain • Brusselse krimpneigingen
het dan niet even pertinent zich rechtstreeks tot de Gemeenschapscommissie te richten, als de Europese staten dan toch van Brussel de echte hoofdstad van Europa willen maken

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Voor die eerste Staten-Generaal waren twee eisen prioritair : de subsidies voor het theater moesten een recht worden, geen hulp-in-nood bij exploitatietekort -een pleidooi dus voor een wettelijke...De Staten-Generaal van 1989 verwerpt om te beginnen de uitbreiding van het theaterdecreet tot een podiumkunstendecreet : de vergadering acht een 'mammoet decreet' dat alle artistieke disciplines...Op de Staten-Generaal heeft die eerste groep -die toch nog altijd met het leeuwendeel van de subsidies gaat lopen- het duidelijk gehaald

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Het centrum van de theatersector, verenigd in een pompeuze Staten-Generaal, vraagt een verdubbeling van de toelage

Nr. 28, December 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Vingeroefening omtrent ambacht en anarchie, bureaucratie en...
Dit voorstel werd met grote meerderheid verworpen door de Staten-Generaal van het Toneel, een vergadering bijeengeroepen op initiatief van de vakbonden...Het nefaste gevolg van de reactie van de Staten-Generaal, (door Minister Dewael terecht als corporatistisch omschreven), is dat op dit moment gewerkt wordt aan een ingewikkelde reglementering...Door het bijeenroepen van de Staten-Generaal, waarmee zij zich substitueren aan de theaterpraktijk zelf, maken zij een oneigenlijk gebruik van hun structuur

Nr. 29, Maart 1990 • Rudi Van Vlaenderen • Vaclav Havel
naar de Verenigde Staten

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De Singel Antwerpen Trisha Brown Company Trisha Brown is één van de meest vooraanstaande post-moderne choreografen uit de Verenigde Staten van Amerika...Van Polen tot de Verenigde Staten, Nederland, België, Duitsland en Italië exploreerde hij acteurs in ruimtes...Zuiden van de Verenigde Staten, het land van herkomst van de Greens

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Bij een aanval op een graanopslagplaats, we zitten dan midden in de grote Ierse hongersnoden die duizenden Ieren deden uitwijken naar de Verenigde Staten, wordt het Kind gearresteerd...Alleen al in de tekst geciteerde boodschap van de toenmalige president van de Verenigde Staten aan de Indiaanse Naties die Lewis en Clarke op hun expeditie ontmoetten, geeft deze Kind van de Smid meer...Hij neemt de 'officiële' teksten voor zijn rekening : toespraken van Indianen-opperhoofden, brieven, toespraken van Lewis, van de President van de Verenigde Staten, logboekfragmenten, citaten,... Hij

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Wat zich vandaag in Europa en de Verenigde Staten aandient weet ook nog niet goed te kiezen tussen het grote apparaat en de intimiteit

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
beloofde land - de Verenigde Staten - of door creperen

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
wereld)burgers en de staten...Kant pleit voor een federatie van dergelijke staten op wereldschaal: iedereen heeft het recht om op de plaats waar hij aankomt, om het even waar, niet als vijand behandeld te worden

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Generatie van 98', die rond de eeuwwisseling optrad en het verlies van de laatste Spaanse kolonie aan de Verenigde Staten in 1898 aangreep om af te rekenen met de illusies van het grote Spaanse

Nr. 40, Februari 1993 • Klaas Tindemans • Een mijnenveld waarin je geen rechtlijnige wegen...
te verwijzen naar de 'redelijke' vredesvoorwaarden die de Verenigde Staten in 1945 oplegden aan Japan

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Japan of in de Verenigde Staten hecht de overheid niet een zelfde belang aan de plaats van kunst in de samenleving

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Aharoen is een van de talrijke theatergezelschappen die opgericht werden na de teruggewonnen onafhankelijkheid van de centraalaziatische staten

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
Sellars hoopt de voorstelling ooit nog te kunnen laten spelen in middelbare scholen in de Verenigde Staten: hij vindt dat ze daar eigenlijk thuishoort

Nr. 43, November 1993 • Marc Reynebeau • Met twee woorden spreken
Hij bedoelt dus niet de Basken of Bretoenen, maar wel Catalonië of de Duitse Länder, maar ook nationale staten als Nederland, Denemarken, of, buiten de EG, Tsjechië

Nr. 43, November 1993 • Gerardjan Rijnders • State of the Union
Alleen houdt de president van de verenigde staten twee troonredes

Nr. 44, Februari 1994 • Myriam Van Imschoot • Denken, construeren en dansen tegelijk
Een voorstelling als een onafgebroken proces van toevoegen en weghalen, maken en vernietigen - evenzovele, opeenvolgende staten van één bewegingspartituur

Nr. 45, April 1994 • Benoît Vreux • Het 'Jeune Théâtre': leven en dood van...
Het zijn voornamelijk regisseurs die de handen uit de mouwen hebben gestoken en de Staten-Generaal van het Jonge Theater hebben bijeengeroepen...Dus werd beslist de Staten-Generaal van het Jonge Theater in 1994 als volgt te organiseren: - twee dagen overleg voor alle jonge artiesten (op 21 en 22 februari). Het doel was het werk van de...Uiteindelijk werd beslist dat de Staten-Generaal niet zouden doorgaan "zonder de aanwezigheid van degene die officieel beslist". Die zelfde avond vertrok er een fax naar Minister Eric Tomas, waarin de

Nr. 46, Januari 1994 • Marleen Baeten • Engelengezang uit de hel
Nationalisme steekt weliswaar overal de kop op, maar weinig staten beschikken over zulk een uitgebreid en gevarieerd nationalistisch getint liederenrepertoire


Toon volgende resultaten