Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "Statuut van de Kunstenaar" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Vlaamse musicals die in opdracht van Arena geschreven werden (Johnny Limbo van Luc Vandeputte en Walter Stes en Playmate van Jaak Van de Velde en Walter Ertvelt) verzopen in de ambitie om...Het idee kwam van Walter De Buck en motor achter de zaak is Guido De Leeuw (fotograaf en decorbouwer bij Arena), die spreekt van een vijfjarenplan als het gaat om de inrichting van de zaal...De stad stelt geen gebouwen voor permanent gebruik open --de elitaire Club of Flanders die resideert in één van de mooist gerestaureerde ruimten van de Sint-Pietersabdij niet te na gesproken

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De kracht van het NTG lag weliswaar in zijn jeugd, maar overschatting van de capaciteiten bij het toekennen van al te zware opdrachten aan de vaak nog 'groene' acteurs was een reëel gevaar...Belangrijke gebeurtenis binnen het Vlaams theater is de grote acteursstaking die midden jaren '70 woedde voor een gelijkschakeling van het sociaal statuut van de acteur met dat van de BRT-collega...Vanzelfsprekend mikken niet alle produkties recht in de roos (de museumvoorstelling van De Vader, het maakwerk van Claus (Blindeman) maar de artistieke risico's die men geregeld neemt verdienen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Dirk Van Dijck, een onstuimig acteur
hoewel ik de acteur als uitvoerder ook niet als een kunstenaar beschouw, wel als een instrument in handen van een mogelijk kunstenaar). Zelfs als dat voor een klein publiek in zekere zin elitair wordt...Mijn medewerking bij de Needcompany is in dat opzicht belangrijk, dat is een andere wereld dan die van het spelen van een tekst, van het spelen van een personage van het begin tot het einde...Theoretisch zou je kunnen stellen dat, vertrekkend van een concept, de individuele persoonlijkheid wél de kleur van een rol, een personage, bepaalt, maar niet de inhoud ervan

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
januari). Het eeuwige probleem van de te late uitbetalingen wil de SP oplossen door de oprichting van een Fonds voor de Betoelaging van de Toneelspeelkunst, zoals dat al bestaat voor o.a...De afschaffing van de verplichtingen van de lokale besturen maakt het geheel overzichtelijker maar dreigt in de praktijk te leiden tot een netto vermindering van het globale bedrag van de...Klaas Tindemans (1) Eindverslag over de werking van de Raad van Advies voor de Toneelkunst in de jaren 1984-1987, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1988

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
De hefboom voor deze zoektocht is de herinnering, voor zover ze niet op de principes van de orde en de rede terugvalt, maar "openingen (scheurt) op zoek naar de wereld van de onrede, het irrationele...De verhouding van de personages "tot de wegglippende, oneindig verstrooide werkelijkheid is afgrondelijk melancholisch". Het oog van God heeft plaats gemaakt voor de blik van Orfeus : "de blik die de...de schedel naar de zon richt een metafoor van de uitzaaiing, van de verstrooiing, de verspilling, het Buiten... Van hieruit is een nieuwe lectuur van De Reisgids mogelijk, voorbij iedere psychologische

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • Roberto Ciulli
Via Kaspar wordt commentaar geleverd op het statuut van de taal in de Westerse samenleving...Pasolini is vaak in de buurt om de schoonheid van de wreedheid te laten zien, de esthetiek van de dood...een tijd van enorme vervlakking, waarin de politici niet meer de juiste argumenten vinden om allerlei mistoestanden als racisme en fascisme uit de wereld te helpen -denk maar aan het aandeel van de

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
de angst voor de uiterlijke wereld, de angst voor onze bestemming, voor de dood, voor het onbekende, de angst voor het niets, voor de leegte... Het is niet waar dat de kunstenaar een held...Met één beweging van de vingers of van de blik beval hij de opening van deuren, die niet op de coulissen maar op de binnenkoer van het niets uitgaven en vanwaaruit de infanterie van grijze narren...De scène (het graf, de brug over de Styx) kreeg nooit de definitie van, zeg maar, het Deense vorstenhuis, maar van de velden van de koorts, de opslagplaats van het geheugen, de gevangenis, de kroeg en

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De aanpassing van het statuut van 12 mei 1952 aan de situatie van de Franstalige toneelkunst beantwoordt bovendien aan de wens de culturele autonomie van de twee landsdelen te bevorderen, een wens die...Het ontbreken van een statuut en van de nodige middelen was er wel mede oorzaak van dat beide initiatieven na 1972 opgedoekt werden...De Conseil Supérieur de l' Art Dramatique en de Administration de la Culture zien toe op de naleving van de programmacontracten, zowel door de theaters als door de Waalse Gemeenschap

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
onderworpen aan de BTW,... De huidige regelgeving, ondermeer op het vlak van de sociale zekerheid en de belastingen, houdt niet altijd rekening met de specifieke werkomstandigheden van de kunstenaars...een persmededeling verklaart de Vlaamse gemeenschapsminister van cultuur, Hugo Weckx, dat ook hij als pleitbezorger wil fungeren voor de kunstenaars en werk wil maken van een aangepast statuut...Cecilia De Moor Voor meer informatie over het onderzoek naar het statuut van de kunstenaar, zie ondermeer: "Het statuut van de schouwspelartiest", een uitgave van ACOD-Cultuur, vzw Kuituur

Nr. 44, Februari 1994 • (advertentie)
Statuut van de Kunstenaar...VLAAMS THEATER INSTITUUT Centrum voor documentatie, onderzoek, promotie en advies voor de Podiumkunsten ■ Leden van het VTI hebben recht op gratis service, advies tegen kostprijs...Op eenvoudige (schriftelijk of telefonisch) aanvraag komt u alles te weten over regisseurs, voorstellingen, publikaties, onderzoeken, adressenlijsten,... van de afgelopen jaren tot vandaag

Nr. 49, April 1995 • Gunther Sergooris • Verzuchtingen van het muziektheater
Een kenmerk van een constructieve produktiebegeleiding is dat je een zeer intense dialoog met de kunstenaar voert, zodat je op tijd hulp kan bieden als er zich praktische problemen voordoen die de...Wij verbinden verschillende media in functie van de behoeften van de kunstenaar...Bruneel: Die kleinschaligheid berust óp een misverstand, hoewel daar in de criteria van de Raad van Advies sprake van is. Wij leggen ons niet neer bij de kleinschaligheid

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
De Volder: Tk denk vanuit een kleurvlak met daarop één object: de ijskast uit het Symposium, een rij tafels, de muur van Achiel de Baere, het achterblok van Patrick...de stukken van De Volder defileren families: de kinderen, meestal zonen, zijn altijd vernepen door vaders en moeders die als grote fantomen verschijnen en zelfs over de dood heen macht blijven...En met de juiste 10 onnozele zinnen is de verbeelding van de toeschouwer rijp genoeg om aan de slag te gaan

Nr. 50, Juni 1995 • Pascal Gielen • Kritische verhoudingen
De soms harde rode smaak van de progressiviteit werd vervangen door de zoete smaak van Fruitopia (handelsmerk bij de Coca-Cola Company). Ideologie wordt ingeruild voor commercie, en dat allemaal onder...De aangegeven concurrentiedruk binnen het medialandschap speelt daar zeker een rol in. De positie van de podiumrecensent verslapt dankzij de publieksgeilheid van zijn krant...De invloed van de laatste is uiteraard meer tastbaar in het artistieke proces dan die van de criticus, maar ook deze heeft zijn aandeel

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
Overleven en populariseren Het profiel van een krant is inderdaad bepalend voor de ruimte, de vorm en de aard van de podiumberichtgeving...die zin had Desmet een groot respect voor de passie en de gedrevenheid van Wim Van Gansbeke, maar had hij moeite met zijn goeroe-achtig statuut en zijn fanatisme voor een bepaalde vorm van...Ook zij voelt de druk van de televisie-aandacht, de marginalisering van cultuur, en het voortdurend zwaaien met de leescijfers

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
Terwijl de (recent hervormde) Studio Herman Teirlinck en de toneelafdeling van het Conservatorium in Antwerpen zich eerder richten op de acteur als scheppend kunstenaar, richten de toneelafdelingen...Dan stuit hij misschien op de kunstenaar in hem'. Ook de mate waarin studenten vrij zijn om te kiezen met welke mensen zij wensen te werken, vormt een belangrijke indicatie voor de filosofie van de...Deze opleidingen richten zich niet in de eerste plaats op het vormen van een bepaald soort kunstenaar, maar willen materiaal aanreiken in de hoop dat dit 'confronteert en provoceert, dat het de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Volgend, relatief willekeurig zinnetje uit De kring en het netwerk - over het statuut van de publieke ruimte is tekenend voor de weigerachtigheid van Verschaffel om zich hierdoor te laten meeslepen...gezwollen wijze kenmerken en ervaringswijzen van de netwerkruimtes tot een homogene, onontkoombare nieuwe fase van de Geschiedenis, tot de Vijfde Acte'. Of nog, in het essay over De Braekeleer: 'Want hij...De waardigheid en de ernst stammen af van de dingen)'. Die laatste opmerking, tussen haakjes, is erg belangrijk, ze is een leitmotiv van de eerste groep essays: Over theatraliteit, Mappamondo, Over

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Montreal (Festival des Amériques), London (London International Festival of Theatre), Brussel (de Beursschouwburg). De eerste bijdrage van Peter Sellars heeft nu reeds het statuut van 'klassieke' tekst...de taak van de kunstenaar is de matrix van de werkelijkheid open te breken...de epiloog van het boek ziet Geert Opsomer de stad als opgave, de stad wordt deel van de artistieke structuur van de voorstelling

Nr. 58, December 1996 • Pol Arias, Claire Diez • Je t' aime, moi non plus
1977 ging de communautarisering van start die in 1980 zou leiden tot het installeren van de Raad en de Uitvoerende Macht van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen...dit verband zette Franz Marijnen de erfenis van Grotowski, die hem lichaamstechnieken had bijgebracht, om in de praktijk van de studios van Camera Obscura...1976-1977 en 1979-1980 bracht Martine Wijckaert twee stukken van Hugo Claus, Pas de deux en Leopold II op de trappen van het Mausolée des Grenadiers, op de Cour d'Honneur van de oude kazerne Prins

Nr. 61, Januari 1997 • Marianne Van Kerkhoven • De drager van het verhaal
het postmoderne theater zijn toepassing vindt - een moment van stilstand en reflectie (ook van de reflectie van de kunstenaar op het eigenwerk). 4. Individu/identiteit Wie spreekt er tot...Denken we aan Et voilà en Ombat van Peter De Graef, aan Schade/ schade van Tom Jansen, aan De Wijze van Zaal 7 van Hans Aarsman, aan Olivetti 82 van Eriek Verpale, aan De keizer van het verlies van...diegene die mislukt'; in tegenstelling tot de 'politieke' theatermaker van het begin van de jaren '70 meent hij niet meer in staat te zijn de maatschappij te veranderen; vandaag staat de kunstenaar meer dan

Nr. 62, December 1997 • Rudi Laermans • De tragédienne en haar meesterwerk
Vandaag de dag wenst men de blik van de toeschouwer niet meer te dirigeren, wat bij voorbeeld afkleurt op de inhoud van de programmaboekjes...Men volstaat met het vermelden van de titel van het stuk, de naam van het gezelschap, en de naam van de regisseur...En vooral verdringen we keer op keer het verschil tussen de kunst van het regisseren en de kunst van het acteren - tussen de kunst van het 'globaliseren' (componeren, ensceneren,!) en de kunst van het


Toon volgende resultaten