Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Stedelijke Instituut" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
stedelijke theaters; sindsdien zijn terreinen uitbreidend over het hele Vlaamse land; bevat een uitgebreide kalender van de theatermanifestaties in Vlaanderen...Lakborslei 108-116, 2100 Deurne) Stedelijk Instituut voor Ballet Opgericht in 1951; in 1961 volgde de omschakeling tot Stedelijk Instituut met drie afdelingen: lager onderwijs, lager en hoger

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer...de Stedelijke Balletschool geven wij een klassieke opvoeding, met daarboven een zeer brede moderne Graham-techniek, jazzballet, karakterdans, Spaanse dans...: kortom een waaier van bewegingen om een

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
De KVS in Brussel van zijn kant had een lokale stedelijke opdracht...opdracht als leraar aan het RITCS (Rijkshoger Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding, Brussel) wekelijks geconfronteerd werd met aan de ene kant het verzamelde weten, of althans een kijk op het theater

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Claeys, E. Bae-ten, H. Teuchies, Kunst en Beleid, Vlaams Theater Instituut, 1986, pp...Op het colloquim "Kunst & Beleid" (1986) van het Vlaams Theater Circuit (nu Vlaams Theater Instituut) verwees J.J...Na ongeveer een eeuw alleenheerschappij via de negentiende-eeuwse stedelijke Nationale Tonelen en het door het rijk gesubsidieerde Nationale Toneel hebben de grote gezelschappen sinds 1954 (erkenning

Nr. 28, December 1989 • Alexander Baervoets • Vlaams dansbeleid maakt geen school
Het is een lange strijd die Jeanne Brabants, de vroegere directrice van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en stichtser van het Antwerpse Stedelijk Instituut voor Dans, nog immer voert...Steeds meer begint het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogiek te Antwerpen dansleraren af te leveren...De hele mentaliteit binnen het Antwerpse Stedelijke Instituut is academisch en daarin valt weinig of geen verandering te verwachten

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
Op enkele bijdragen in dit tijdschrift, de onvolprezen documentatiedienst van het Vlaams Theater Instituut en de zeldzame jubileum-publikaties (Beursschouwburg, Stuc) na, was de medewerking van de...Allereerst zijn er verschillende vormen van overheidssteun (Vlaamse Gemeenschap, projecttoelage, provinciale en stedelijke subsidies e.a

Nr. 52, Januari 1995 • Marleen Baeten • Carte blanche? - Carte blanche
Hun zoektocht naar 'stedelijke strategieën die het doemdenken doorbreken' deelden ze met het publiek onder de vorm van een een uitgestippeld parcours met bezoek aan vier sites in de benedenstad van...het kader van het voorbije Kunstenfestival organiseerden het Vlaams Theater Instituut, Temporalia en Maison du Spectacle la Bellone de studiedag Er zijn geen Belgen meer, Sire, il n'y a plus de Beiges

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Patrick Allegaert • Ontevredenheid is wat ons bindt
Het omgaan met de stedelijke context in een festival verraadt veel van de bedoelingen van de organisatoren: op welke manier wil men een bepaalde stedelijke realiteit aan bod brengen...Op de conferentie die het Vlaams Theater Instituut samen met het Theater Instituut Nederland organiseerde, kregen diverse kunstenaars en organisatoren het woord...Wel worden vanuit een complexe stedelijke context, met zijn spanningen en ongenoegens, keuzes gemaakt voor programma's, waarna gezocht wordt welke artiesten daarbinnen daadwerkelijk een bijdrage

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Verstockt • 'Move your ass and your mind will...
Binnen hiphop, wiens stedelijke context een haast natuurlijk gegeven is, stelt deze verhouding allesbehalve een probleem...Deze opening die een burgerlijk instituut als het CNDI naar de banlieues creëerde, stootte onmiddellijk op verzet van de FN-burgemeester van Toulon (leden van de Franse rapgroep ntm, Nique Ta Mère

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Kansarmoede en kunst: een trend?
konden rekenen op financiële steun, maar ook de niet-geselecteerde projecten maken intussen deel uit van een cultuursociologisch onderzoek door het Hoger Instituut Voor de Arbeid...De studie- en gespreksdagen bereiken een ruime waaier aan mensen en organisaties: opbouwwerk, sociale en welzijnsinstellingen, stedelijke en cultuurdiensten, verenigingen die werken met kansarmen

Nr. 65, Januari 1998 • Patrick Allegaert • Waarom kijk je omhoog?
De stedelijke "chaos" reflecteerde en belichaamde de moderne conditie - een condition métropolitaine - die beheerst en vormgegeven, of verbeeld en bezongen moest worden...het Nederlands Theater Instituut hielden ze kantoor in de tentoonstellingszaal

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Door deze 'culturaliserende' outfit, en ook door zijn expliciet taalgebruik en provocerende standpunten, vertolkt Ongala de stem van de wanyonge, het groeiende stedelijke subproletariaat...Beelden van Afrika en Zwarten in de Westerse populaire cultuur, Koninklijk Instituut voor de Tropen e.a

Nr. 66, December 1998 • Personalia
Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid (1998). Hij is redacteur van De Gids en K&M, tijdschrift voor empirische filosofie...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -Vlaams Theater Instituut, Sainctelettesquare 19 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg...Bever: Cultureel Centrum, Gemeenteplein Tielt: Theater Malpertuis, Sint Michielsstraat 5 Tongeren: De Velinx, Dijk 111 Nederland Amsterdam: Theater Instituut Nederland, Herengracht 168

Nr. 70, December 1999 • Marleen Baeten • Jeugdtheater XL
Na een halve eeuw stedelijke werking kreeg het Koninklijk Jeugdtheater een nieuwe structuur: op 28 februari 1996 besliste het Antwerpse Schepencollege om van het kjt een instelling van openbaar nut te...De twee-eenheid waarnaar de titel verwijst, slaat niet alleen op Vlaanderen en Nederland, maar ook op kunst en kunsteducatie (het festival is een initiatief van het LOKV, Nederlands Instituut voor

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Brussel stond de stedelijke problematiek, de publieke ruimte, centraal...Dat het eerbiedwaardig instituut Koning Boudewijnstichting dat tien jaar geleden schreef: dat vond ik revolutionair

Nr. 83, Januari 2002 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Met al je systemen open door het...
De grootste min gaat om onze relatie tot de stedelijke overheid en om het feit dat we van de Vlaamse Gemeenschap minder dan de helft gekregen hebben van de financiën die we in ons dossier gevraagd...Liet initieerde ook de idee van een stedelijke samenwerking met het opstartende Cultureel Centrum...Neem het volgende citaat van Theo Van Rompay uit Alles is rustig - Het verhaal van de kunstencentra (Vlaams Theater Instituut, 1999): 'Context werd zo ruim als het kon geïnterpreteerd, als de

Nr. 85, Februari 2003 • Florian Malzacher • Schwanenseesucht
Het oeuvre werd eerst en vooral geconcipieerd voor u; u hebt de richting bepaald waarin de artistieke doelstellingen van dit instituut zich hebben ontwikkeld...voor de centrale diensten van de stedelijke podia, waarin het aandeel van het Ballett Frankfurt door de andere huizen moest worden overgenomen), van alle verder lopende contracten (enkele dansers

Nr. 105, Februari 2007 • Kristien Van den Brande • Ondergaan van ruimte
moment waarop anderzijds de stedelijke bedrijvigheid zich toch begint te herpakken – hem boeien...De eigenlijke reden om deze scholen te (ver)bouwen ligt hem in het raakvlak tussen instituut en straat, in de weg van huis naar school en terug, in het voorzien van nissen waar jongeren...Junk space Term bedacht door Rem Koolhaas om de onbenoemde ruimten van grote stedelijke gebieden zoals winkelcentra en tentoonstellingsruimten te beschrijven

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
Het instituut, dat intussen tot ‘cultuurcentrum’ werd omgedoopt, bekleedt vandaag een andere positie in het maatschappelijke, stedelijke en culturele landschap...Het programma van het stedelijke cultuurpaleis heeft sinds de achttiende en negentiende eeuw specifieke architectuurtypologieën gegenereerd...Door in haar architectuur stedelijke thema’s van representativiteit en afstandelijkheid op te nemen, brengt de nieuwe Warande zelfbewust tot uitdrukking dat cultuur vandaag inderdaad niet langer het

Nr. 112, Juni 2008 • Pieter T'Jonck • Nieuwe netwerken: Vlaanderen-Istanbul
De stad is het toneel van een – voorlopig vreedzame – clash tussen de traditionele cultuur van mensen die van het platteland naar de stad trokken, en de op Westerse leest geschoeide stedelijke cultuur...De negentiende-eeuwse, Frans aandoende wijk Beyoğlu is het epicentrum van de stedelijke, moderne cultuur...Ook een instituut als de Rotterdamse Schouwburg of een curator als Maria Schwaegermann hebben in de mot dat hier iets leeft


Toon volgende resultaten