Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Steeds Troje"Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De sociale situatie heeft steeds voorrang op het personage waarvan we geen totaalbeeld te zien krijgen maar contrasterende facetten, verschillende reacties op verschillende situaties, met het gevolg...Shakespeares leven (1616), aan het begin van de industriële revolutie (1815) en tijdens en na de val van Troje...Vermits Bond voortaan zijn stukken systematisch inleidt met steeds langer wordende en zich herhalende essays (Lear anticipeerde dit) profileren zijn bedoelingen zich duidelijker

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Twee dagen voor de première, bekent Ingrid De Vos (de Zij-vertolkster) in een populair Vlaams weekblad, dat ze het met toneel steeds moeilijker krijgt, dat het met Uit den vreemde nog meevalt, hoewel...Hij haalt zelf zijn paard van Troje binnen...Bij Noelte lijkt het steeds alsof die specifieke auteurs hun tekst voor hem geschreven hebben

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Macho Een probleem dat ik bij Russische Openbaring heb: het kostuum van de commandant roept een soort "machismo" op met een homoseksuele connotatie, terwijl Muller mij steeds als een hyper...Troilus en Cressida geeft Troilus in de slotscène een redevoering over de noodzakelijke vernietiging van Troje...Ik probeer steeds mensen met een crisissituatie te confronteren en wil zien hoe zij daarop reageren

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
Toch keren enkele namen steeds weer: naast Jan Lauwers hebben Erick Clauwens (acteur), André Pichal (componist) en Simone Moesen (actrice-zangeres) alles van het begin tot het einde meegemaakt...Op de repetities ging dat heel gemakkelijk: ik kon daar heel ver in gaan en veel uitproberen; maar het reproduceren daarvan, was-zoals steeds- een marteling...hadden ons daarbij twee doelen gesteld: iets maken dat 1) zó groot was dat men er niet naast kon kijken: zoiets als het Paard van Troje en 2) dat een zodanige kwaliteit had, dat men in de pers zou

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
steeds breder wordende stroom van stille kracht, en in die zachte deining ligt de kracht van Vanrunxt...Giselle verschijnt, maar hun weerzien wordt verstoord door de andere Wili's en Giselle, bij wie de liefde nog steeds heerst over de wraak, moet Albrecht verbergen...Daenen). Dit alles wordt zoals steeds in dit tijdschrift subliem vormgegeven door Ju-nius

Nr. 25, Maart 1989 • Pol Arias • Het Theater als Avontuur
Nu besef ik dat deze produktie mij veel dingen heeft duidelijk gemaakt," zegt Salmon, "ik werk nog steeds op de relatie tussen acteur en publiek...Aan dat artisanale aspect", zegt Salmon, "ben ik nog steeds erg gehecht...Troje ligt nu eenmaal in Turkije

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
de tweede plaats is Marivaux ook vandaag nog boeiend omdat zijn stukken steeds zijn opgebouwd rond een serie ambiguïteiten, d.i...Het is een metafoor voor de zoektocht van de mens naar zijn identiteit, zijn ware gevoelens, maar tegelijkertijd weten we dat je jezelf in een spiegel steeds subjectief bekijkt...Sirenegeloei, een enorme vlakte van Troje, daarrond de partijen samen met het publiek

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
Odysseus en Neoptolemos, zoon van de in de oorlog met Troje gevelde Achilles, hem komen opzoeken...Op diens bevel scheept Philoktetes, die begrijpelijkerwijs de oorlogvoerende Grieken weinig welgezind is, te samen met Neoptolemos én zijn aartsvijand Odysseus alsnog richting Troje...het bestaan van discontinue werkelijkheidsgebieden poneert, steeds als bedreigend wordt beleefd

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Helena van Troje was maar een reflectie in Faustus' zilveren heupfles, Keizer Karel zag zijn wens vervuld in het wateroppervlak van een glazen kom...Het periodieke klokgelui herinnerde Faustus aan zijn steeds sneller naderende einde

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Zo wordt de Troje-stof in deze versie bijzonder actueel...Dit komt niet alleen doordat hier nog een andere wrede episode uit de post-Troje periode verteld wordt, maar wel omdat het verhaal van Hekabe, koningin van Troje en...Steeds Troje, steeds dezelfde vertelling, maar telkens een andere betekenis

Nr. 51, Augustus 1995 • Tom Blokdijk, Pol Eggermont • Achterover zitten en publiek zijn
De kritiek dat het einde van de Troje-trilogie te uitgesponnen is, haast effectbejag met een populistisch trekje, pareert Koos Terpstra met het argument dat wij te ervaren kijkers zijn...Als voorbeeld zijn eigen stukken uit dit seizoen: De Troje-trilogie...Zweet en Oud zit het ook, en in Troje, 'met dromen, die boven de gewone werkelijkheid zitten, dat mensen meer weten dan ze weten

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
tegenstand duldt, in wezen dus totalitair is. Een soort ouderwets vormingstheater dat drammerig steeds dezelfde boodschap herhaalt...Maar laat ik een tegenvoorbeeld noemen uit het afgelopen seizoen: De Troje-Trilogie (Koos Terpstra, Theater van het Oosten). Ook daar oorlog en geweld, maar dan vanuit de afstand tot het materiaal...goede steeds voorop moet staan

Nr. 58, December 1996 • Jef Aerts • Het toneel, de woede en het sociale...
Meer zelfs: misschien is het net dankzij de moeilijkheidsgraad van de combinatie theater/politiek dat er steeds weer frisse ideeën in die richting opduiken, dat de boel in beweging blijft...Dit betekent echter geenszins dat van de (hopelijk) goedbedoelde bezorgdheid op de scène steeds wat te merken valt...Het is onmogelijk om de reikwijdte van deze vorm van provocerend toneel - de grenzen met een revolutionaire samenscholing, de politieke toespraak of het vormingswerk zijn niet steeds even duidelijk

Nr. 73, Januari 2000 • Erwin Jans • 'I HAVE THIS GRIEF AND I DON'T...
Hij komt daarmee in de buurt van Heiner Müller die ergens schrijft dat we de doden steeds opnieuw moeten opgraven, omdat we alleen uit de doden toekomst kunnen halen...Rouwen is een vorm van anti-politiek, al kan het rouwen steeds gerecupereerd worden en gemobiliseerd in grote monumenten en openbare herdenkingen ter versterking van een mythische identiteit...Heiner Müller noemt de toeschouwers 'potentieel stervenden'. Theater vindt steeds plaats in een 'gemeenschap van stervenden'. Op het einde van het tweede millennium kan dat niet langer in de vorm van

Nr. 79, December 2001 • Klaas Tindemans • Ik had een Wet in mijn lijf....
De scenische ruimte begint zich steeds nadrukkelijker te transformeren, de goden dringen zich op, ze lachen wat, ze bidden wat...Betonliebe + Fleischkrieg' Medeia is het radicaal verschillende karakter van de relaties wél tastbaar gemaakt voor de toeschouwer en dat scherpt vooral de onvoorwaardelijke - maar steeds redelijke en...aan de goden te schenken, opdat de wind je schepen naar Troje voert; en je verlaat je vrouw en je dochters niet voor een prinses die troonsbestijging garandeert

Nr. 82, Juni 2002 • Loek Zonneveld • Heerlijk, helder toneelspelen!
Toen Terpstra kort na dit sterke staaltje bravouretheater opnieuw een gooi deed naar Grote Verhalen (middels zijn eigenzinnige bewerking van klassieke stof in De Troje Trilogie), leek hij klaar om een...De beide aktes van het stuk werden afgesloten met de opkomst van een jongen, de boodschapper van steeds dezelfde boodschap (Godot komt vandaag niet, misschien morgen), uitgesproken met de verbazing...Hij jaagt hem op tot steeds grotere originaliteit, is ondertussen de perfide verpersoonlijking van het marktdenken (dollartekens in zijn ogen vanwege de bezoekerscijfers), en op het moment dat Lenny

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
1992) of met zijn opvolger de Taalunie Toneelschrijfprijs (van 1993 tot 2004). Eenentwintig: omdat in 1992 twee teksten van Suzanne van Lohuizen werden bekroond en omdat ik ‘De Troje Trilogie’ van Koos...Het was, denk ik, op dat ogenblik dat het woord theatermáker steeds meer ingang begon te vinden...dansers bevestigd aan een roterende kraan in de lucht hangen en zich tegenover de door die rotaties steeds veranderende aantrekking door de zwaartekracht een evenwicht moeten zoeken: dat is een écht zoeken

Nr. 110, Februari 2008 • Birgit Cleppe • Maaksels versus baksels
het centrum op haar beurt mag dan de eenduidige en statische positie die ze in conventionele theaterarchitectuur bekleedde, verloren hebben, nog steeds zijn theatermakers erop gebrand de aandacht...Het centrum op haar beurt mag dan de eenduidige en statische positie die ze in conventionele theaterarchitectuur bekleedde, verloren hebben, nog steeds zijn theatermakers erop gebrand de aandacht...ruimtegebruik, om het te vervangen door een omgeving waarin toeschouwers zich vrij kunnen voortbewegen en zo een steeds veranderende, dynamische ruimte creëren