Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "Steiner"Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
het begin van deze eeuw heeft Rudolf Steiner theorieën ontwikkeld die heel interessant zijn, m.n...Ik heb via Steiner ook meer mensenkennis verworven...Als je een klein beetje Steiner bestudeert, begin je de mensen veel beter te kennen

Nr. 35, September 1991 • Stefan Hertmans • Syberberg als Amfortas: een pastorale wonde
het hoofd van de beul die, naar het woord van George Steiner, dezelfde man is die 's avonds Für Elise speelt

Nr. 36, December 1991 • Benoît Vreux • Van leeg tot barstensvol
Meer dan een geslaagd stuk is het theater van Joeri Progrebnitsjko een waarachtig kritisch kunstwerk zoals George Steiner het heeft gedefinieerd

Nr. 38, Mei 1992 • Klaas Tindemans • Drie keer Goethes Tasso
Het is niet zo, denk ik, dat de tragedie onmogelijk is geworden, zoals Steiner beweert, door de onmogelijke verzoening van noodlot en Verlichting

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Zoals George Steiner eind juli nog zei in zijn openingsrede voor de Salzburger Festspiele heeft de mens van vandaag een ontzettende nood aan nieuwe mythen, want iedereen wil nog steeds zoals Hippoliet

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Hertmans: 'Duitsland blijft zo fascineren omdat, zoals George Steiner zegt, de beul er blijkbaar 's avonds Für Elise kon zitten spelen — dat in elkaar geschroefd zitten van het gruwelijke en het

Nr. 52, Januari 1995 • Tuur Devens • Een mens: schudden voor gebruik
Drie jaar lang speelde hij niet, maar studeerde, en ontdekte ook de antroposofie en Steiner

Nr. 55, April 1996 • Paul Derksen • Manifest
Tijdgenoot van velen: Steiner en Felden-krais; Stramm, Van Ostaijen en andere dadaïsten en nihilisten; Schlemmer, constructivistische en futuristische kunstenaars en ontwerpers; dansexpressionisten

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
George Steiner in zijn rede ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Festival van Edinburgh

Nr. 79, December 2001 • Erwin Jans • Medea: Of de ironie van de gemeenschap
George Steiner, Les Antigones, Gallimard, 1986, p. 44 8. lames |. Clauss and Sarah lies Johnston, Medea...Ik baseer me voor deze analyse van Hegel op G. Steiner en Dennis I. Schmidt, On Germans and Other Greeks...Derrida, in: Steiner, p. 37-38 12

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • De erotiek van het leren: GESPREK MET...
Ik zou mijn kinderen graag naar een 'open' school sturen, waar de leerkrachten het beste van Montessori, het beste van Freinet, het beste van Steiner enzovoort oppikken

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Zo was voor de Amerikaanse kunsthistorica Wendy Steiner de twintigste eeuw de eeuw van de 'autonome' kunst die ze 'subliem' noemt...Het schema van Steiner is ongetwijfeld al te simplistisch, maar het maakt wel duidelijk dat de 'andere' kunst niet enkel een plaats probeert te veroveren binnen de westerse artistieke canon en

Nr. 106, April 2007 • Sally De Kunst • Kimchi & cappuccino
zijn essay De idee Europa definieert George Steiner Europa aan de hand van vijf axioma’s. Een daarvan betreft koffiehuizen...Steiner, George, De idee Europa, Nexus Instituut, Tilburg, 2004, p.17