Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


190 document(en) met "Stelling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het verschijnsel theater in dit land is perfect te omschrijven als de rooms-katolieke stelling dat lekker neuken niet bestaat: neuken is altijd voor de voortplanting en verder geen diepzinnigheid

Nr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Deze stelling is uiteraard een wel erg brede open deur

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
De actualisering - volgende stelling - is wel van een andere aard dan de meeste Goethe-interpretaties: Decorte actualiseert of, beter, bewerkt (dit is essentiëler en correcter) geen tekst van Goethe

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het theater van De Sluipende Armoede neemt een stelling in die op zijn minst controversieel is. In theaterkringen van nabij gevolgd en op de vingers gekeken en met een kleine schare fans, dreigt De...Poppen "Gent, poppenspelstad" is een juiste stelling als men de folkloristische poppentheaters belangrijk vindt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Een kleurrijk, vrijblijvend spektakel, dat uitgaat van de stelling dat Molière niet veel soeps is. Alleen als men hem met grollen aandikt, valt hij te smaken...Ook in deze enscenering is de trap in de eerste plaats spelmaker: als een tribune voor een politieke toespraak, een te veroveren stelling, of een vluchtweg naar de intimiteit van de eigen kamer (een

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ik verlaat dus de verdedigende stelling om resoluut voor een aanvallend beleid te ijveren

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Niet dat Bond Rousseau's stelling over de natuurlijke onschuld van de mens bijtreedt

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Dit is een stelling die ook Dr...De zegevierende held, die zijn bevrijdende bruid, de zee, tegemoet loopt, op weg naar nieuwe tochten, is in de ARCA-voor-stelling vervangen door een zieke en verontwaardigde Starkadd

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
hoeft maar van deugd tot deugd te wandelen/Maar als u slechts de stelling van uw vriendjes verstaat/Dan loopt u straks van kwaad tot kwaad

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
tot 2 entries per voor Stelling). MUZIEK ROCK, JAZZ, NIEUWE MUZIEK... ELKE MAAND EEN CONCERT... DETAILS VOLGEN

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Wegens tijdgebrek konden ten slotte slechts drie voorstellingen (telkens bijgewoond door een heel beperkt aantal toeschouwers) worden gerealiseerd onder de werktitel: Een te at ervoor stelling omtrent

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
De rest van het stuk illustreert deze stelling met variaties rond de polariteit beest/inferieur/vrij tegenover verstand / superieur / gefrustreerd...Fabre neemt expliciet stelling tegenover de kunsttraditie

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een kleine doorlichting van de functies en de activiteiten van de diverse leden had u kunnen bewijzen hoe gebrekkig uw stelling op dit punt is. Geachte Redactie, u schrijft wel dat er

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
de slotzin van het geciteerde boekje laten deze laatsten hun waarschuwende stelling weerklinken: "Das Theater kann aber nicht als Instrument für die Selbstverwirk-lichung der Theaterleute

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Don Alfonso's stelling wordt con brio bewezen

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
Béjart - MESSE POUR LE TEMPS FUTUR Voorstellingen: van 18 tot 30 september 1984 Stuttgarter Ballett in het Koninklijk Circus Gast voor stelling * INITIALEN - ISADORA

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
TIJD IS ONDERWORPEN AAN RUIMTE De stelling die Einstein vond in een stad die niet de zijne was en de stelling niet meer dan theoretisch maar zij beïnvloedde alles tot en met de produktie van de grote...af te leggen en zegt DE TOEKOMST IS NU Pas wanneer de arbeid ophoudt en de arbeider begint de mens en staat hij al aan het einde Vergeet zichzelf en schilt zich als een ui EERSTE STELLING : DE

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Het ten tonele voeren van 'dode' personages is dan ook illustratief voor deze stelling

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Met de slotvoor-stelling van Fastes Foules van het Théâtre de l'Ymagier Singulier was dat het geval...tegenstelling tot haar, die schrijft vanuit de stelling dat ze honderdvijftig jaar zal worden, waardoor verleden en toekomst in het werk overal het zijn stabiliseert, streeft hij alleen maar een begin

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Het meemaken van een groot aantal opvoeringen van Müllerstukken -- en dat is gezien het ruime aanbod op dit moment nauwelijks een probleem -- bevestigt deze stelling


Toon volgende resultaten