Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Strasberg voor"Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
een interview over zijn scenarios voor The Postman Always Rings Twice (gebaseerd op de bekende roman van James M. Cain) en The Verdict (Per-forming Arts Journal V/3, 1981) geeft Mamet toe dat hij...Dat geldt uiteraard ook voor A Life in the Theatre dat uitgaat van de barokke idee dat de wereld een schouwtoneel is. Mamet concentreert zich bij de uitwerking van die idee in verschillende stukken...Dit kan op de scène omdat het publiek de personages in levende lijve ziet; de acteur compenseert voor de taligheid van het personage, voor het feit dat zijn oorsprong en essentie louter talig zijn

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Het gaat hem aardig voor de wind, maar toch moet Garfein wachten tot 1961 voor hij zijn tweede film kan maken, Something Wild, met Caroll Baker in de hoofdrol...Het is voor sommige acteurs zeer moeilijk ongevoelig te blijven voor deze commerciële aspecten als je bedenkt hoeveel geld er geboden wordt aan succes acteurs...Laura Tewksbury (24 jaar): "Off-Broadwayprodukties doe je uit liefde voor je vak, uit liefde voor het theater

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De psychotechnieklessen baseren zich voor een belangrijk deel op Stanislawski en Strasberg...Ik probeer wat Strasberg voor de film ontwikkeld heeft door te trekken naar theater zonder in psychologisch realisme te vervallen...Eigenlijk geldt voor kunstonderwijs hetzelfde als voor antipsychiatrie: je moet de vastgezette instituties voor psychotische mensen durven overhoop halen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
januari 1978 heeft Lee Strasberg in Bochum een seminarie gegeven voor acteurs, regisseurs, studenten...Je haalt eruit wat voor jezelf bruikbaar is. Een belangrijk deel van de acteursopleiding bij Strasberg bestaat uit sensorywork...De school die Strasberg opgericht heeft, is het Lee Strasberg Theatre Institute

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Precies dat besef waar dingen vandaan komen, zoals dat pak, is heel bepalend voor het plezier waarmee je het doet en ook voor elk soort van dramaturgisch denken...JJL: "Interessant dat je die dame zo omschrijft, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet is. Waarom is dat voor jou 'upper upper class', en wat betekent die klasse voor jou...Het stond dus voor ons vast dat die laatste scène, met al die stoelen bij elkaar geschoven, die beroemde kringoefening van Lee Strasberg in de Actor's Studio zou zijn, waarin je per moment moet

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
Het acteren zoals dat zijn vorm krijgt in de door Jan Ritsema (be)geleide voorstellingen is wellicht nog het meest onder te brengen binnen de derde variant; voor iedere voorstelling en voor elk acteur...Hij kiest voor een theater dat onthult, voor acteurs die menen wat ze zeggen op de scène, voor toneelmakers die zichzelf naakt en ontveld presenteren, zich niet meer verstoppen...Het gaat over "dat we het in godsnaam niet weten".' Telkens en telkens weer in een repetitieproces vraagt Jan Ritsema zijn acteurs 'te zeggen wat er staat'. Voor hem is er slechts één

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Lange speellijsten, succesrijke hernemingen, een steeds toenemende prijzenregen: voor zijn spel, voor zijn schrijfwerk, voor zijn monologen waarin hij zichzelf regisseerde...Peter De Graef diende een aanvraag in, maar ondanks het positieve advies van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst viel De Stichting uit de boot voor de periode 1997-2001...Voor de rest staan we niet verder dan Strasberg

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Mijn weigering om te bezwijken voor de commercialisering van het theater in Irak heeft trouwens grote gevolgen gehad...Elke dag botste ik op een code die vreemd voor me was...Dat ik al die verschillende fysieke disciplines hanteer, heeft er voor mij ook mee te maken dat elke activiteit van de mens fysiek is. Enkel omdat we voor hedendaagse economische normen zwichten, gaan

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
Na 2,5 maanden repetities werd een volledige week try-outs ingelast voor zeer diverse publieken, waaronder jongeren uit instellingen, studenten psychologie en medewerkers van de politie...sommige gevallen werd voor complex tekstmateriaal gekozen, wat niet toeliet om dat volledig te vertalen in de enscenering...Een keuze voor dergelijk materiaal levert 'work in progress' op

Nr. 95, Februari 2005 • 
Als iemand mij een verhaal voorlegt dat mij fascineert, maar dat ik nog niet onmiddellijk voor mij zie, is dat voor mij een pluspunt...Ik kies voor artiesten die verder kijken dan de traditionele smaak en ontwikkeling in dans...Ik kies voor mensen waar ik een straffe dialoog mee kan aangaan en die ook gearticuleerd zijn in die dialoog


Development and design by LETTERWERK