Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


30 document(en) met "Studio 100" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Het feit dat hij ook geen les meer gaf in de Studio, maakte dat er meer en meer acteurs binnen kwamen die niet door hem gevormd waren...Decleir Toen ik hem als lesgever in de Studio ontmoette, waren wij volop in onze 'Sturm-und-Drang*-perio-de en dat klikte heel goed met zijn ongelooflijke wil om dingen te doen...die tijd had hij binnen de Studio nog geen tegenwerking: Teirlinck zweefde daar nog rond

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
theaters), van de film (in de UFA-studio's draaien Lang, Murnau, Ophüls, Pabst, Ruttmann, von Sternberg of Wiene hun klassiekers; en marge werkt Hans Richter aan zijn experimenten), van de operette (Eduard...Een grote tentoonstelling 100 Jahre belgische Kunst vond immers pas in 1933 plaats, in de Preussische Akademie der Künste te Berlijn, toen in Duitsland een definitief einde gekomen was aan de

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
allergrootste gezelschappen, zij die 7-8 jaar bestonden en 80 tot 100 voorstellingen per jaar speelden). De gezelschappen die slechts 10.000 FF opstreken, konden daar echter niets mee beginnen...Karin Waehner (90.000 FF), Studio DM (575.000 FF), Balmuz (100.000 FF),...; Cat

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Vooreerst heeft Ronnie Commissaris, directeur van Theater Vertikaal, zich hier omringd met drie jonge mensen die verleden jaar samen afgestudeerd zijn aan de Studio...New York, op de tweeënveertigste straat, leidt hij één van de invloedrijkste acteurs-scholen van het moment (hij steekt de Actor's Studio, waar nochtans Ellen Burstyn directrice is geworden, aardig...En om op Mozart terug te komen : waar werd 100 jaar voor Wagner zo'n Wagneriaanse passage geschreven als in het demonische derde thema van het openingsdeel van de zo onschuldig uitziende Sinfonia

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Toen ik 18 was, ging ik naar Studio Herman Teirlinck; na vier maand vond Fons Goris dat het genoeg was...Bij Studio kreeg je een voltijdse opleiding en een veel sterker engagement en attitude tegenover het theater...Die 100 jaar KVS leek een enige kans om ook in Brussel een festival op te zetten, als een geschenk aan die jarige KVS

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
things he had around him and inside him" (Rolling Thunder Logbook, Penguin, 1978, p. 100). Mythes, dromen, rommel en consumptiegoederen Shepard recycleert in zijn werk op ingenieuze...Actor's Studio...Willem van de Sande Bakhuijzen, daarentegen, die het stuk eind vorig seizoen in de Studio van de Haagse Comedie bracht, deed toch een poging met Verscheurde liefde, een aanvaardbare mogelijkheid

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Uit een tiental voorstellingen die ik vond in aanmerking komen, bleven de volgende het meest beklijven: 1. Replika - Art Studio de Varsovie, Jozef Szajna Prangender dan "Shoah" in de...Wim Van Gansbeke Op een kleine 100 voorstellingen zitten kijken vorig seizoen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Boven elkaar liggen er nu vier prachtige studio's. Dit wordt een beroemd adres voor de geschiedschrijvers van de postmoderne dans...Het Network verenigt een vijftiental kleine theaters (100 tot 500 zitplaatsen) over de hele USA

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
BART SLEGERS * Deed toelatingsexamens in de Studio Herman Teirlinck en het conservatorium in Gent...Ik sta er voor 100% achter...Ik zou het wel interessant vinden om na je opleiding je vak te kunnen blijven onderhouden in een soort Actor's Studio

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Maar het grote publiek, dat haalt het er toch niet uit, want dat heeft afluistersituaties die de vergelijking niet kunnen doorstaan met wat wij in de studio hebben...als je 100 km per uur rijdt, of als er straatlawaai is, of als de fluitketel staat te piepen...Met twee bandrecorders en twee cassetterecorders in mijn studio; boven op de kamer, ook nog een aantal radiorecorders en met een electronische tijdklok waarmee ook 's nachts vier verschillende

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Onvolledig daarentegen is de redactionele commentaar die zich beperkt tot loftek-sten over de Studio die veertig jaar bestaat, over de KNS-menopauze, over Béjart die naar Lausanne verdween; en tot een...Het is een glanzende gids waarin enkele materiële sporen van het voorbije seizoen zijn samengebracht: genoeg voor wie het allemaal meegemaakt heeft (maar wie kan dat nog, meer dan 100 groepen en

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Van 100 zo'n pakken maakt hij er 1000, en dan zijn er 1000 mensen in de wereld die een engagement hebben met zijn herontdekking van dat klassieke pak...Het pak van René Eljon in Private Lives (Coward), dat is 100% acryl, verschrikkelijk stijf.Dat heeft iets beangstigends, maar het werkt...Noël Coward ging eens de Actor's Studio binnen en ging er na korte tijd woedend weer weg, omdat hij het er zo afgrijselijk vond, en zijn hele verdere leven heeft hij niets anders meer gedaan dan

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Dit jaar was de mime evenmin sterk vertegenwoordigd, al prijkte de Antwerpse Mime Studio in de personalia van drie deelnemers en maakten verscheidene anderen duidelijk gebruik van theaterprocédés die...over drie repetitiestudio's en twee produk-tiezalen, waarvan er één is uitgerust als vaste toeschouwersruimte met 100 zitplaatsen...De studio's stelt De Beweeging als werkruimten ter beschikking van haar artiesten - wat onontbeerlijk is om als produktiehuis te kunnen functioneren - en verhuurt ze tevens aan diverse lesgevers

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Maar u ziet het niet als een soort studio ? Jerry Aerts - Foto Jerome De Perlinghi JA : "Een permanente studio is nog niet realiseerbaar...Duitsland is het zeer gebruikelijk dat de studio's van operahuizen hun eigen produkties maken, met zeer wisselvallig resultaat...Ik hoop dus dat er in België ook studio's komen en dat het tussen hen en deSingel tot een intense samenwerking komt

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Het derde model staat lijnrecht tegenover het eerste en kan omschreven worden als 'kiezend programmeren' . Het betekent met 100% engagement kiezen voor bepaalde kunstenaars...Neem bij voorbeeld Dinska Bronska, een nieuw gezelschap van jonge mensen uit de Studio en De Kleine Academie

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
vier fasen uit de voeren). Voor de zeven "kunstencentra (Stuc, Monty, Nieuw-poorttheater, Kaaitheater, Limelight, De Werf Vooruit) wordt de subsidie van 46 7 miljoen voor 1992 opgetrokken tot 100 miljoen...En dan blijkt het combineerbaar te zijn om enerzijds de BMCie te programmeren en anderzijds een jonge Gentse choreografe een aantal maanden in de studio te laten werken

Nr. 50, Juni 1995 • Amos de Haas • Het lichaam in beweging
Voor de Belgen stonden Luc De Smet (De Kleine Academie), Jan Ruts (Antwerpse Mime-Studio en theater Pyramide op de Punt), Ann Olaerts (Vlaams Theater Instituut), Roos De Smet (Raad voor Dans), Herbert...Als voorbeeld kan de Antwerpse Mime-Studio genoemd worden...De studio is slapende doordat er niet eens meer de mogelijkheid is een studio aan te houden, laat staan publiciteit te voeren om nieuwe studenten te werven

Nr. 51, Augustus 1995 • Adel Salem, Paul Sochacki, Mieke Dus • Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van...
samenwerkt Regen (Studio Hinderik) We lieten ons (ver)leiden door recensies en de fascinatie voor de enscenering: zoveel (100 liter) water wordt gebruikt tijdens de voorstelling

Nr. 60, Juni 1997 • (advertentie)
1997 - 1998 EIGEN PRODUCTIES JA JA MAAR NEE NEE van Rudi Bekaert, door Oito Dito en Transquinquennal; coproductie Kaaitheater Studio's, 8-11, 14-18 Oktober 1997...Rencontres d'Octobre van Heiner Müller, regie Peter van Kraaij; coproductie Theater Anttgone en Kaaitheater Studio's, 4-7, 11-14, 16-19 en 21 februari 1998 Voorstellingen door De Tijd...ZALEN Het Kaaitheater speelt op twee locaties in Brussel: het Lunatheater en de Studio's. j INFO Dagkassa en reserveringen: Kaaitheater, Akenkaai 2,1000 Brussel, tel

Nr. 60, Juni 1997 • Pol Arias, Marleen Baeten • Van kermisspelers en religieuze spelers
Bert Struys kwam uit de eerste lichting van Studio Herman Teirlinck...Etcetera: In 'Open Doek', het boek dat in 1977 gepubliceerd werd ter gelegenheid van 100 jaar kvs, spreek je over 'kermisspelers' en 'religieuze spelers'. Nand Buyl: Dat was een uitvinding van


Toon volgende resultaten