Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


60 document(en) met "Studio Herman Teirlinck" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Door de contacten met Teirlinck, Lea Daan, Fred Engelen, Willem Pee - zij waren de belangrijkste mensen op de Studio - hadden wij een ander, nieuw inzicht in het theaterwerk gekregen, op een andere...Ik zeg nu wel voortdurend 'wij' alsof wat ik zeg voor al mijn generatiegenoten bij de Studio opgaat...Het eerste wat ik met Tone heb gedaan, omdat hij niemand anders vond uit de Studio, was een tekst van Louis Paul Boon, Reynaert de Vos

Nr. 17, Maart 1987 • Drie oud-leerlingen blikken terug
BART SLEGERS * Deed toelatingsexamens in de Studio Herman Teirlinck en het conservatorium in Gent...WOUTER VAN LIERDE * Deed toelatingsexamens in de Studio...Ik zou het wel interessant vinden om na je opleiding je vak te kunnen blijven onderhouden in een soort Actor's Studio

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ondanks alle onderlinge paralel-lie (en zelfs overeenkomsten met de grootste opleidingsschool, de Studio Herman Teirlinck) zijn er toch ook divergerende lijnen die precies het eigen profiel van de...Aan de basis van acteeropleiding van de Studio ligt de visie van Herman Teirlinck op de vier culturen...Over de visie van Herman Teirlinck bij de oprichting van de Studio, zie Etcetera nr

Nr. 17, Maart 1987 • Inhoudstafel
aan de Studio Herman Teirlinck kunnen toekomstige beroepsacteurs en -actrices voor een toneelopleiding terecht aan de consevatoria in Antwerpen, Gent en Brussel

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge...Er wordt ook gestart met een blijvende training voor de afgestudeerden van de school, een werkplaats genre 'Actor's Studio' die desgevallend ook toegankelijk is voor beroepsacteurs uit andere...Zie Pour la poétique (Gallimard, Paris, 1970). (3) Amerikaanse naturalistisch acteerbenadering, gebaseerd op de theorieën van Stanislawsky en voornamelijk toegepast in de Actor's Studio; een

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Macbeth, De tijd - Foto Herman Sorgeloos De Tijd Antwerpen Macbeth De werelden van Shakespeare blijven fascineren...Zijn laatste is De Navel geweest in 1984 door dezelfde KNS, tenminste wanneer we de twee korte stukken Cecile en Het Damesorkest door de studenten van Studio Herman Teirlinck in datzelfde jaar niet...Ik heb een lege studio en dansers

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • DOSSIER OPLEIDING
Studio Herman Teirlinck en het RITCS hebben in hun eerste jaren van functioneren een reële impact gehad op het artistieke leven via de mensen die er afstudeerden; Béjarts Mudra-school leverde in haar

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
concentreerden ons vervolgens op de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12), het RITCS (Etcetera 14), de conservatoria van Antwerpen, Gent en Brussel (Etcetera 17) en de alternatieve cursussen in de...De laatste jaren werd er samengewerkt met Herman Gilis en Pol Dehert, met Paul Peyskens, Jos Verbist en Guy Cassiers

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Herman Teirlinck heeft het geweten: "Dees jaar treedt zij (Sarah Bernhardt, nvdr) op in de Koninklijke Schouwburg en, dankzij het uitzonderlijke winterweer waarmede de hemel ons sinds een paar weken...Het was mij om Herman Teirlinck te doen...De toen 28-jarige Herman Teirlinck had daar in 1907 een afdoend antwoord op

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Bach en Apache Children Song; decor: Jo-han De Wit en Herman De Roov-er; licht: Yvan Pype; spelers : An De Donder en Jacqueline Kaptein...Gebroed is de naam van een nieuw gezelschap, opgericht door een aantal jonge acteurs, waaronder afgestudeerden van de Studio Herman Teirlinck te Antwerpen...humor ? Wat heeft men hen dan onderwezen in diverse toneelscholen ? Mijnzoetje Junior ('t Gebroed) - foto Herman Selleslags Moet ik het hebben over het verhaaltje van deze karikatuur

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Antwerpen was het, sinds de oprichting, door Herman Teirlinck, van de Studio van het Nationaal Toneel -nu Studio Herman Teirlinck-, deze toneelschool, die vooral toeleverde aan de plaatselijke KNS...Allengs was de Studio bij velen in een slechte roep komen te staan * acteurs die er vandaan kwamen kenden alle techniekjes, maar konden nauwelijks nog gewoon praten, alleen schreeuwen, ontwikkelden...Omstreeks dezelfde tijd nemen Herman Gilis en Pol de Hert de artistieke leiding van het Gentse Arcatheater op zich

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
het verdwijnen van Studio Herman Teirlinck of het verdwijnen van de toneelafdeling van het conservatorium...wat Antwerpen betreft, het Conservatorium, de Studio Herman Teirlinck en het Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie bestuurlijk één school worden vanaf 1 april 1991...Kamiel Cooremans van het Conservatorium, Alfons Goris van Studio Herman Teirlinck en Gerard Gaudaen van het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk vervroegd pensioen aanvroegen, dat ingaat op het

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Goed voor een veertigtal opvoeringen en een herneming in het voorjaar van 1992 en opgevoerd door het jonge gezelschap 't Gebroed, een groep pas afgestudeerde studenten van Studio Herman Teirlinck

Nr. 36, December 1991 • Paul De Bruyne • Tone Brulins wondere wereld
Foto Herman Sorgeloos Onlangs zei Tone Brulin over zichzelf: "Ik heb geacteerd, decors gemaakt, geregisseerd, groepen opgericht en weer ontbonden... allemaal om een beter toneelschrijver te...Twee namen komen automatisch naar voren: Teirlinck en van der Groen...Brulin volgde Teirlinck toen die de Studio stichtte

Nr. 39, December 1992 • Gommer van Rousselt • Hoezo repertoire?
Maar nogmaals, stel dat Jan Joris Lamers en zijn Maatschappij Discordia de KNS (de Bourla, welteverstaan) in Antwerpen 'krijgt', dat het Raamtheater dienst zou doen als permanente studio voor zeg maar...Op dit ogenblik doceert hij dramaturgie aan de Algemene Hogeschool Amsterdam en aan de Studio Herman Teirlinck

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
januari-februari 1993) Studio Herman Teirlinck Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Directie: Toon Brouwers Artistieke Leiding: Jan Decleir 4-jarige opleiding...Info over de data en het programma van de toelatingsexamens: Studio Herman Teirlinck, Maarschalk Gérardstraat 4, B-2000 Antwerpen

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Steractrice Etcetera: Had Herman Teirlinck, de oprichter van de Studio, het over andere vormen van acteren...Het was de droom van Teirlinck dat uit de Studio een groep zou ontstaan met een eigen gezicht...Het zou Teirlinck erg gelukkig maken, Beweging brengen Etcetera: Waarom heeft het zo lang geduurd voor Dora Van der Groen is gaan regisseren

Nr. 45, April 1994 • Bart Van den Eynde • 't Wordt beter weer
De Furie Peter Dewel richtte in 1991 na zijn opleiding aan Studio Herman Teirlinck toneelgroep De Furie in Antwerpen op...Dinska Bronska Walter Janssens en Anouk David studeerden aan Studio Herman Teirlinck, Anouk David volgde ook de opleiding Theaterwetenschap aan de RUG

Nr. 50, Juni 1995 • Marianne Van Kerkhoven, Agna Smisdom • In memoriam
Herman Teirlinck stelde in 1946 het programma op voor de Studio van het Nationaal Toneel (nu Studio Herman Teirlinck) en vroeg Lea Daan daar als bewegingspedagoge te fungeren: ze bleef er les geven

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
via workshops leden van de Brusselse multiculturele gemeenschap bij hun projecten te betrekken; Sara De Bosschere trekt met de groep Pageia, waartoe ook studenten van Studio Herman Teirlinck behoren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK