Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "Swyzen van"Nr. 69, Januari 1999 • Personalia
Erwin Jans is dramaturg bij het Ro Theater en docent aan de sectie Culturele Studies van de K.U.Leuven en aan het Conservatorium van Antwerpen...Claire Swyzen is dramaturge bij De Tijd en redacteur van het tijdschrift SAMPEL...Clara Van den Broek, redacteur van Etcetera, is romanist en theaterwetenschapper

Nr. 69, Januari 1999 • Claire Swyzen • Heimattheater
De vurige experimenten van ons jong volk gaan over de kleine man van Vlaanderen en zijn 'kleine dingskes' van alledag...Een tikkeltje betovering, een schepke vertedering, een reis naar een andere wereld,' aldus de begeleidende tekst van Kristin van der Weken in het Montyplan van april 1998...Dit legertje, waartoe ik in mijn andere, officiële hoedanigheid van dramaturge behoor, bezondigt zich in de schaduwzijde van het geprofessionaliseerde theaterapparaat aan een immense praktijk van

Nr. 69, Januari 1999 • Inhoudstafel
Gielen, Erwin Jans, Jan Ritsema, Filip Rogiers, Claire Swyzen, Pieter T'Jonck, Myriam Van Imschoot, Kiki Vervloessem Etcetera wordt uitgegeven door Theaterpublicaties vzw Sainctelettesquare 19...22 Manifest: De klassieke dans en wij Wanneer men in dit land de klassieke dans als irrelevant beschouwt, is dat te wijten aan de zelfgenoegzaamheid en de inertie van het Koninklijk Ballet van...51 Heimattheater Een 'illegale' State of the Union van Claire Swyzen

Nr. 70, December 1999 • Inhoudstafel
van de gelijknamige voorstelling van transquinquennal & Dito'Dito 17 Un acte d'amour, un acte de confiance Marianne Van Kerkhoven sprak met éditeur/diffuseur Emile Lansman...Ivo Kuyl, docent aan het RITS, repliceert op de 'illegale' State of The Union van Claire Swyzen (zie het vorige Etceteranummer). 61 Vorm of vent...Een reactie van Dries Moreels op dezelfde State of the Union van Claire Swyzen

Nr. 70, December 1999 • Dries Moreels • Vorm of vent?
De veelsoortige maar helaas ook vooral vluchtige disciplinediscussies die door de stellingen van Claire Swyzen en de redactie van Sampel (juni 1999) zijn ontstoken herinneren onwillekeurig aan het...Ook zonder in een persiflage (van Bloem) terecht te komen, kan het discours van Swyzen tegenover dat van de door haar geviseerde 'jonge snaken' gezet worden - als een analogie van vorm of vent...De kracht én de zwakte van hun theatermaken staat mij dan ook duidelijk voor de geest als ik de stellingen van Swyzen lees en herlees

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Want bij nader inzien blijkt Swyzen het werk van de jongeren tot het verlengstuk van haar eigen esthetica te maken, in plaats van oog te hebben voor hun 'andersheid'. Dat verklaart wellicht haar...Kortom, het betoog van Claire Swyzen baadt in een sfeer van 'political correctness'. Over deze vorm van 'bienséance' zegt Geert Opsomer terecht: 'Ernst en redelijkheid maken blijkbaar onlosmakelijk...Tegelijk valt het op hoezeer de oordelen van Swyzen zelf overeenstemmen met die van Wim Van Gansbeke