Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "Synthese" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Maar hij legt geen accenten en vormt nog geen synthese

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Hier bereikt Chéreau een perfecte theatrale synthese

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
De Belgische synthese Goed en slecht, mooi en lelijk, ze zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het is een perfecte synthese van de preoccupaties die avant-gardistische beeldende kunstenaars van Dada tot nu met theater gehad hebben

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Tegenover deze synthese wordt een analyse gesteld, die vertrekt van de presynthe-tische werkelijkheid in de tekst, een werkelijkheid vol tegenstellingen...Consequent met hun uitgangspunt wijzen ze de retoriek en de muziek af als belangrijkste middelen van de synthese...Van de Wagneriaanse held die de hele kosmos betrekt binnen de grenzen van zijn krachtige persoonlijkheid en die contradicties tot synthese brengt op het hogere niveau van de doorleefde kunst blijft

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Als posthume hulde drukken wij hier twee nooit eerder gepubliceerde teksten van hem af: Onbekende Bewoners, omdat het een van zijn gaafste ontwerpen is, een synthese bijna van de hem eigen thematiek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
verhalen, omdat een objectiverend synthese-verslag voorlopig onmogelijk bleek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
synthese van die inhoud vorm geef...Als ik probeer tot een synthese te komen over de problemen van onze tijd, kom ik steeds weer uit op wat het materialisme ons heeft aangedaan

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Die synthese levert niets minder dan een meesterwerk op, een van de mooiste stukken sinds decennia geschreven

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
dat onophoudelijke streven naar eenheid en vrede, naar een synthese van tegengestelden, geen appèl aan God, een schreeuw om God

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
de reacties na het ontwaken door toediening van L-Dopa worden behandeld, gereduceerd tot een metaforisch synthese-geval

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
de praktijk blijkt de synthese van repertoire- en margetheater overigens ook moeilijkheden op te leveren...Dat motto is een gevolg van onze wil tot synthese, tot duidelijkheid, tot vertellen

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
De mooiste synthese is Firenze, 1589...de renaissance is theater als expressieve categorie aan het hof meestal een constante vorm van synthese van de beeldcultuur...Synthese en encyclopedie: volgens een zeker ritme in de tijd, naar een overkoepelende ideologie van de verheerlijking toe, waarvan het feest de meest ruime vorm is. Onze theaters naar Italiaans model

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
De samenwerking met anderen leidde wel altijd tot een synthese, maar leverde ook altijd kleine frustraties op

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Ze verbiedt om het theater nog als synthese van diverse disciplines te zien...De synthese van dit experiment leidde tot de realisatie van het Holiday-principe; ver van elke theatrale realiteit en in de vorm van een nachtspel bij padvinders

Nr. 19, September 1987 • Jeanne Brabants • Maar wij moeten verder
Zijn pas de deux in Roméo et Juliette bijvoorbeeld is een synthese van de hele tragische geschiedenis van de Ca-pulets en de Montagu's. Je voelt er Béjart denken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
aangemeten idioom, maar als synthese tussen lichaam en dramatische inhoud

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Ook in het Franstalige jaarboek ontbreekt de kroniek, het getuigeverslag, de synthese van en visie op de specificiteit van een theaterseizoen, op het proces van de taalontwikkeling

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het Studio Theater uit Warschau maakt voor Medeamaterial een synthese tussen lichamelijke kracht en visionaire beeld-pracht: Müllers landschapsbeschrijvingen worden als reismetafoor uitgewerkt

Nr. 24, December 1988 • Alex Mallems • Gildas Bourdet
Ik denk dat ik in Les Crachats de la Lune een synthese gemaakt heb van wat mij bezighoudt binnen het naturalisme: via het besteden van aandacht aan de manier waarop mensen spreken, via een Frans


Toon volgende resultaten