Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "T-shirts voor"Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Alle deuren gingen voor hem open en hij kon werken met de beste talenten van zijn tijd: Laurence Olivier en Vivien Leigh waren zijn hoofdrollen in Titus Androntcus (1955), dat opzien baarde door zijn...bijzondere, en toen vernieuwende aandacht te besteden aan de materiële kanten van het theatrale (stilte, geluid, ruimte, objecten, licht). Deze zin voor inslaande spectaculaire effecten is één van de kenmerken...een feest dat tot een dyonisi-sche bezetenheid werd opgedreven, maar daarnaast was er veel conventioneel theater, dat slechts af en toe plaats maakte voor uitzonderlijke acteursprestaties: Jonathan

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Rick Atwell is een specialist zoals Amerika er velen kent: zijn balletten voor meisjes staan stijf van clichés, maar zijn balletten voor mannen (vooral de scène met de politieagenten) getuigen van...Marnix van Sint-Aldegonde, en de geuzen in het algemeen, zijn een symbool geworden voor het vrij denken, ook voor de vrijzinnigheid, en wat dat betreft heeft Antwerpen, officieel en officieus, steeds...Het 'experimentele' karakter van de vertoning is voor een Europeaan niet erg groot, want het lijkt in zijn vorm, die zo typisch was voor de late jaren zestig, een gezellige, virtuoze brok nostalgie

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Er zijn nauwelijks nog stilzwijgend afgesproken conventies tussen op en voor de scène, alleen dat voor de scène mag lachen en voor het overige eigenlijk zijn smoel moet houden (maar dan zou het wel de...Maar in Dirks programma was ook plaats voor pop- en rockconcerten (met feilloze speurzin haalde hij jong poptalent naar Brussel, voor het internationale erkenning kreeg), voor wereldmuziek (lang voor...het bon ton werd, waren op Mallemunt al de eerste afropop-klanken te horen), voor een stukje nieuwe muziek, voor dans en Nieuw Variété... Dirks programma was een beetje als de muziek van de

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Het doel dat Sarastro en zijn kornuiten daarbij voor ogen zweeft, mag dan heel nobel zijn, de gebruikte methode lijkt voor discussie vatbaar...Het woordje 'doublé' verwijst uiteraard naar de onstandvastigheid van Sylvia's liefde voor Arlequin en de onstandvastigheid van Arlequins liefde voor Sylvia...Ook toen had hij dus al meer aandacht voor het scheurtje dan voor haar

Nr. 35, September 1991 • Bruno Verbergt • The origin of 'dance'species
Het grote, administratief zware Gulbenkian wou met ACARTE ook wel 'een nieuw en meer verlicht publiek bereiken voor de galerijen en collectie van het museum voor moderne kunst', maar zei in de eerste...Het is een internationaal beleid zoals past voor een land open voor de wereld, niet bevooroordeeld door steriele nationalistische concepten, maar zich toch terdege bewust van de Portugese waarden...Er is echter nog veel te doen: er is geen adequate infrastructuur voor hedendaagse dans buiten Acarte; er is geen geld voor produkties (en ook geen ondervangend sociaal zekerheidssysteem waardoor de

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Voor zijn welzijn wordt goed gezorgd: de subsidies verhogen, er zitten mensen met een hart voor kindertheater in de RAT, het kindertheater wordt positief gediscrimineerd, er worden lesmappen...voorbereid, de leraars worden zodanig bewerkt tot ze beseffen dat het ene theaterbezoek waarmee scholen zich een cultureel geweten afkopen, geen uur vrij voor hen betekent, de kunsthuizen voor jongeren zijn een...Zintuiglijkheid heerst ook in de vormgeving: eenvoud en simpelheid zijn troef: een paar schragen en een tafel voor Don Quijote, een zandkasteel voor Hendrik V. Met die paar ingrediënten wordt in de

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
Een autobiografische invalshoek lijkt dan ook de sleutel te vormen, zowel voor zijn visie op Hindemith als voor zijn fascinatie voor Mathis der Maler...Sellars opteert dus voor een lezing van het werk als een wrange metafoor voor de benarde situatie waarin Hindemith zich begin jaren '30 bevond: voor hem is Mathis een thuisloze, dolende figuur, die zich...Ook de kostuums zijn belangrijke betekenisdragers in de enscenering: grijze maatpakken voor Albrecht en de intriganten rondom hem, felle kleuren voor Mathis, jeans en T-shirts voor de boeren

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
Hij toonde er Meinwärts, de eerste voorstelling waarin hij zelf voor het voetlicht trad, gevolgd door twee solo's die hij choreografeerde voor Braziliaanse dansers uit het ensemble van Pina Bausch...Daarnaast blijft Hoghe actief als journalist en essayist, met name voor Die Zeit, en als auteur, onder meer van Preis der Liebe, een verzameling teksten en foto's waaruit hij putte voor Chambre...Op die manier komt de man niet alleen symbool te staan voor de 'uitgestotenen' (joden, homoseksuelen, aidspatiënten, gehandicapten), maar voor alle afwezigen, alle 'aflijvigen' tout court

Nr. 67, Maart 1999 • Roel Verniers • De stem van de meester in de...
En wat ze ophoesten, neem je zonder veel aarzelen voor waar aan...Voor de spiegel smeer je dan een extra laagje Nivea-Balsem met kalmerende werking aan de kin...En terwijl je verder staat te stunten met petjes en T-shirts, memoriseer je ook snel wat fraaie wapenfeiten van de afgelopen zes maanden

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
Hun werk kan alsnog 'site-specifiek' genoemd worden doordat het 'theater' als site behandeld wordt: onderzocht als inspiratiebron (of één van de inspiratiebronnen) voor het werk én gebruikt als...belangstelling voor filosofie, epistemologie, toegepast en fundamenteel onderzoek naar het eigen medium (zie mijn artikel in Etcetera 79). De vraag is echter of dit voor de wetenschappers en critici enkel een hobby...Tussen beide posities in is er de windstilte, een plek om uit te rusten en zich klaar te maken voor wat volgt

Nr. 99, December 2005 • Elke Van Campenhout • KUNST/WERK: Een zoektoch naar synergieën tussen kunst...
Het Scientific Management van Taylor werd ingezet van Ford tot Meyerhold (!) en werd het basismodel voor de ontwikkeling van het bandwerk, van de mens als verwisselbare schakel in de...zorgvuldig op hun functie worden voorbereid, zowel voor hier als voor de derde wereld om 'rendre de nouvelles formes d'accumulation excitantes, séduisantes, de permettre aux cadres de croire qu'ils participent...Dat is belangrijk voor de invulling van de bovengenoemde netwerkfuncties, maar ook om als individuele speler in de 'cité des projets' voortdurend een plaatsje te reserveren in een volgende episode

Nr. 100, Februari 2006 • Pieter T'Jonck • Ongerijmde harstocht: Rizzo in Wonderland
Op één na dragen allen immers een wit hemdje, een kort zwart rokje en een pruik met lang zwart haar dat voor hun gelaat hangt...Die lust voor het verkleden is een constante in Rizzo’s werk (en herinnert aan zijn verleden als mode-ontwerper). In de solo voor Jean-Baptiste André ‘Comme crâne, comme culte’ die hij dit jaar toonde...De solo eindigt daarom melancholisch met een song van Anthony & The Johnsons die de hoop uitdrukt dat iemand voor hem zal zorgen als hij sterft

Nr. 103, September 2006 • Anne Dekerk • Porno-drama: scènes voor pornografie
gaat het eerder om het voyeurisme in de zin van ‘de passie voor het reële’, om de ‘waarheid’ van seks ontdekken...De orgie staat dan voor het ‘acting out’ van het vrijheidsdenken en voor het bevrijden van de dingen van hun ‘schijn’, hun illusie: het transparant maken van de dingen, van seks, van politiek, van ons...Het gaat niet meer om het zichtbaar maken van de dingen voor het blote oog maar om het transparant maken van de dingen voor zichzelf