Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


103 document(en) met "TOT EINDE APRIL'98" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Eén van de op korte termijn te realiseren projecten is het oprichten van een theater, 'buiten elk kader van subsidiëring - zo snel mogelijk te komen tot een eigen, beroepsmatig produktie-proces, dank...Zo chargeert Botho Strauss het gangbare therapiejargon tot de limiet van de verstaanbaarheid door te goochelen met termen uit de sensitivity- en assertivi-teitstraining als 'TV-detoxificatie...Loopt nog van 25 tot 29 januari in Antwerpen Raamtheater, op 24 februari in Turnhout De Warande en van 13 tot 16 maart in Gent Arca

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Het Théâtre du Crépuscule springt mee op de boot met Mauser en Horace (april '83). En wie dit alles niet genoeg is, kan zijn hart ophalen in Den Haag waar einde van dit seizoen een Müllerfestival...Men zegt dat de taal teveel aan het denken gebonden is. Wil zo'n tekst tot het onderbewustzijn dringen dan moetje beelden gebruiken, een autonome beeldentaal...Twee vechten door tot de dood, Debuisson pleegt verraad

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
wordt met grote rauwheid en een tot in de essentie van de alledaagsheid uitgebeende taal het leven van de arbeidersklasse vanuit de familiekring beschreven : de sleur van het dagelijkse ten top...Dit komt vooral tot uiting in de afloop van de stukken die hij dan schrijft: geen perspectiefloosheid meer, 'opgelost' in zinloze gewelddaden, maar een positieve toekomstvisie door strijd en...weet hij niet meer waar hij aan het einde met zijn figuren naar toe moet

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
bed van Franca Rame en Dario Fo, in feite vijf monologen na elkaar (oktober 1978), De Herkuis, eigen script onder supervisie van Tone Brulin (april 1980) en Moeder Courage en haar kinderen van Bertolt...Brecht (juni 1982). Mistero Buffo, monologen van Dario Fo in de enscenering van Corso uitgebouwd tot een drie uur durende voorstelling voor zeven acteurs en zeven actrices, zal in de herinnering van...De Mannen van den Dam werd dat bedrag ook opgedeeld en elke groep kreeg 6 miljoen in 1977, wat in 1982 opgelopen is tot 9 miljoen

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Fabre confronteerde één voor één de critici, met de teerlingen, Russische roulette of in een kaartspel (om er maar enkele te noemen). De tegenstrever moest zijn bandopnemer aanzetten tot iemand...Misschien komen de redenen daarvoor best tot uiting in een bespreking van zijn opvattingen over de 'kunstenaar' zoals ze in zijn werk besloten liggen...Fabre loopt ermee rond tot ze vanzelf uit zijn armen vallen

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Dan ga ik terug tot halfzes...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging...Ik stuur er onmiddellijk mijn begeleider op uit met een jerrycan en terwijl hij zoekend doolt tot hij maanden later wezenloos in Alexandrie belandt, ga ik langzaam dood tot de Roze Berberprins on his

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Wat gebeurt er toch met deze jonge actrice, die één van de grote beloftes van haar generatie is? De artistieke dialoog Verdin-Decorte is blijkbaar tot een einde gekomen...tot de ene na de andere de groep verlaat, om op zoek te gaan naar een eigen identiteit... het obsederende aftasten naar het evenwicht, de harmonie, het rustpunt toe aan het einde van iedere beweging...Ik stuur er onmiddellijk mijn begeleider op uit met een jerrycan en terwijl hij zoekend doolt tot hij maanden later wezenloos in Alexandrie belandt, ga ik langzaam dood tot de Roze Berberprins on his

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
terugvordering einde seizoen, minder subsidie volgend seizoen...). Concreet vrezen wij dat hierdoor de gesubsidieerde artistieke ambten speciaal worden beschermd t.o.v...Minder produkties : het BKT stopt met het seizoen op 1 april 84 en o.a...interview in Gazet van Antwerpen, 8. april '83, passus over de aanwending van kijk- en luistergelden, taxen op tickets e.d

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
schrijven 27 april 1983: de repetities (samen met Globe) voor wat North Atlantic zal worden zijn net begonnen ; wij van onze kant hebben zo pas Route 1&9 gezien...Het is zoiets als drie verschillende sporen volgen en aan het einde komen de sporen samen...De confrontatie met hen stel ik uit tot de laatste minuut

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
het decor) over het verhaal, het direct visuele en allesbehalve contemplatieve van het gebeurtenisverloop, de snelheid waarmee beelden elkaar opvolgen, het dubieuze (happy??) einde, de manier waarop...Heel veel, maar ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken; tot net voor ze het stuk zullen zien...Moderne literatuur is modern omdat ze reflecteert op wat literatuur tot dan toe geweest is; en daarbij moet je natuurlijk wel de realiteit om je heen meenemen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Niklaas, van 4 tot 7 april in Amsterdam, 24 april in Mortsel, 2 mei in de Singel, Antwerpen, 18 mei in Waregem en van 23 tot 27 mei in Tentakel, Antwerpen...Scènes/Sprookjes wordt nog gespeeld op 30 en 31 maart in Groningen, 3 april Tilburg, 12 tot 14 april Utrecht...zien ook een legerkamp uit de Burgeroorlog in de ochtend langzaam tot leven komen, en zich tot een peloton samenvoegen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Men kan zich theaterondernemingen indenken die zich beperken tot een uitgesproken genre en zich richten tot een bepaalde categorie van toeschouwers, zoals b.v...Die aanpak wordt niet volgehouden : ondanks zijn klaarblijkelijke bewondering voor Racines tekst voelde Heestermans de nood tot interpretatie, tot het maken van statements over theater, en aan die...hoeft maar van deugd tot deugd te wandelen/Maar als u slechts de stelling van uw vriendjes verstaat/Dan loopt u straks van kwaad tot kwaad

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
HTP (B), Anatomie vrij naar Shakespeare, regie Jan Decorte, decor Sorgeloos & Van Beirendonck; 2 tot 4 en 6 tot 10 nov...140; einde maart, in Theater 140 EPIGONENTHEATER (B), Incidenten (werktitel) de nieuwe produktie; begin april...PROJECTEN Nederlandse videokunst, 12 tot 17 nov Opvoeringsruimtes, 19 tot 24 feb Berlijnse videokunst, maart Britse videokunst, 21 tot 26 mei TENTOONSTELLINGEN Franky

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Mozart, die op dat ogenblik in Wenen op de gunst van keizer Jozef II aasde, wilde toch dat schandaalstuk onmiddellijk tot een opera bewerken...Voor da Ponte," zo schrijft zijn biograaf April Fitzylon, "was het een echte ramp, want hij had jarenlang moeten vechten voor een plaats onder de zon, en nu hij succes kende, scheen alles hem te...Da Ponte heeft trouwens altijd moeite gehad om zijn libretto tot een goed einde te brengen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het academische beginsel -- in wezen conservatief-- dat de Fransen zo dierbaar was (is ?), leidde op het einde van de 19de eeuw tot de verstarring en uiteindelijk de decadentie van het romantische...de eerste plaats is het Maison, dat zelf geen eigen gezelschap herbergt, een platform voor dansvoorstellingen, van regionaal tot internationaal en van klassiek tot experimenteel, maar met voorrang aan...Dat moest wel slecht aflopen en het einde van de beschaving (?) komt dan ook in zicht --aan een science-fic-tion-vervolg heeft het nochtans fertiele brein van Marin blijkbaar niet gedacht-- want de

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
principe luidt Daniël Paul de aanklacht is nog lang niet ten einde wacht U dus alstublieft tol U opgeroepen wordt om te getuigen De verpleger ons principe luidt hou je bek of je...hemelse gestalten, zij vragen niet naar man of Fräulein Hering alstublieft Flechsig (tot Daniel Paul) een goede reis gehad beste (Voortzetting) De verpleger (tot Daniel...zijn dank De verpleger uit Saulus werd Paulus Sabine (tot de verpleger) alstublieft De verpleger uit Uw Paul werd namelijk een Paula Sabine (tot Flechsig) Herr

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Dat leidt tot prachtige ruziescè- nes, tot een spectaculair gevecht...Op zichzelf is dat niet zo moeilijk, want het behoort tot het wezen van de toneelspeler dat hij zoiets graag doet...Dit in tegenstelling tot het Théâtre 140 en Jo Dekmine, zoals dat ook tot uiting komt in Dekmines boek Le Décalage Horaire, gepubliceerd in 1983 naar aanleiding van het eveneens twintigjarig bestaan

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
opklimmen tot de bovenste banken van het "theatron", het scenische gebeuren blijft op enige afstand, ruimtelijk en daardoor ook psychologisch...Bij The Carrier Frequency van het Impact Théâtre Co-operative tijdens Kaaitheater '85 in het Théâtre de Banlieue, spatte het water tot op de kijkers toen de acteurs er wild in rondplasten of er zich...Toen Herbert von Karajan zich aan het einde van het concert naar het publiek toekeerde om te danken voor de staande ovatie, gleed zijn blik eerst over de voorste rijen en klom dan op naar de honderden

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Verschijnt in oktober, januari, april en juli...Voor het eerst sinds het in werking treden van het theaterdecreet werd een einde gemaakt aan de stijging van het budget (dat, nogmaals en encore, in vergelijking met het buitenland belachelijk laag...Enig lichtpunt in het donkerblauwe crisisbeleid is dat de zogenaamde 'experimentenpot' tot twee keer toe ruim werd aangevuld

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het zal tot na de Tweede Wereldoorlog duren vooraleer nieuwe festi-vale initiatieven "De nagedachtenis van Dr...Steeds opnieuw en dat tot in de meest recente bijdragen, wordt hier gewezen op "het relatief hoge aantal kwaliteitsstukken" (7) dat het repertoire van het VVT siert...Frank Peeters (1) J. Van Schoor in: Teaterclub, maart/april 1969 blz


Toon volgende resultaten