Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


95 document(en) met "TOT HET TONEELHUIS" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
De jaren '90 lijken in het teken te staan van het volwaardig presenteren van het jeugdtheater en van een verbreding tot 'kinderkunsten'. Deze ontwikkeling hangt nauw samen met het ontstaan van...De nieuwe directeur ziet het dan ook als haar taak om het kjt om te vormen tot een centrum van kindercultuur...Het biedt nieuw bloed de kans om het terrein te verkennen en te tonen wat men waard is. Na vier jaar leidt dat dan misschien wel tot een nieuw jeugdtheatergezelschap, hopelijk naast een aantal andere

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Wat heeft gemaakt dat dit project, is geëvolueerd 'van een kinderlijk sprookje tot een demonische helletocht'? Heeft het enkel met de grootte van het project te maken, of is er meer aan de hand...kiemen voor het conflict dat zes maanden later zou leiden tot het weggaan van zes van de zeventien acteurs...Het was voornamelijk Stany Crets die zich ontwikkelde tot een nieuw artistiek boegbeeld van het gezelschap

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
Het is een extase-lijn waarin de eerste opstand tegen een koning en het eerst vergoten koningsbloed in crescendo opgedraaid wordt tot een fontein van bloed, een orgie van gruweldaden...Even goed kan je van Hendrik V zeggen dat het het vrouwelijke in een tot nog toe gesloten mannenwereld introduceert als dat het de patriarchale lijn van het eerste deel verder zet...het traject van de kleur rood (van het menstruatiebloed in Richard II tot de fles wijn waaraan Richard III zich bedrinkt), of in de vernauwing waarmee Ten Oorlog gradueel tot één punt samenbalt

Nr. 63, Maart 1998 • Stephan Moens • Opera tot theater maken
Daar waar het niet anders mogelijk was, werd heel het gebeuren opgebouwd naar dat muzikale moment toe, zodat de alleenstaande zanger of zangeres plots het centrum van de aandacht niet alleen van het...dat decor mocht je alle mogelijk symbolen zoeken en vinden - van de spiegel van het leven tot het rad van fortuin -maar zij zijn niet het wezenlijke van het werk van Joosten: dat is het directe...Ons opzet is ook om met het Toneelhuis nauw te gaan samenwerken met een operahuis en met allerhande mengvormen van theater en muziek

Nr. 63, Maart 1998 • Inhoudstafel
voor Cultuur 3 Redactioneel PARCOURS 4 Opera tot theater maken Stephan Moens blikt terug op Guy Joostens operacarrière en polst naar wat we bij Het Toneelhuis mogen...verwachten 8 Van Blauw Vier tot Cantecleir Marleen Baeten onderzoekt het artistieke parcours van Jo Roets en Greet Vissers en hun gezelschap Blauw Vier 14 Ten Oorlog...Het gevecht met het ego Koen Tachelet in gesprek met Luk Perceval over het werkproces 28 De idiotie van het menselijke Rudi Laermans over de Snakesong-trilogie van Jan Lauwers

Nr. 63, Maart 1998 • Dirk Pauwels • Manifest: Ze zien er zo gelukkig uit
Het heeft enkel geleid tot het bemachtigen van een soort van kneuterig plekje in de schaduw, maar dat heeft dan weer alles te maken met het eerste punt...Theater, dames en heren, moet er zijn vanaf het ogenblik dat iemand er iets van begrijpt en wel tot aan het intreden van de seniliteit...Dat er in dat verband gesprekken worden gevoerd tussen het Paleis en het Toneelhuis in Antwerpen is bijvoorbeeld al zeer betekenisvol

Nr. 64, Juni 1998 • Clara Van den Broek, Dirk Pauwels • De vertelmachines van Pat Van Hemelrijck
Het is niet alléén literatuur, het is niet alléén muziek, het is niet alléén zichtbaar, het is niet alléén figurentheater...Tot nu toe is het altijd andersom, altijd dat gesleur...CULTUREEL CENTRUM GILDHOF - TIELT Seizoen '98-'99 Theater Het Toneelhuis - Peter De Graaf - Het Gevolg - Antje De Boeck - De Tijd -Antigone/Hollandia - Chris Lomme - Theater Zuidpool

Nr. 65, Januari 1998 • Redactioneel
Meer dan eens leidde dit streven naar authenticiteit tot meta-kunst: kunst die zichzelf als onderwerp heeft, een theater dat commentaar geeft op het theater...Tot grote verbazing van vld-er Ward Beysen, die ondanks zijn hoge scholingsgraad het hedendaagse theater niet volgt, functioneert het theater niet langer als uithangbord van de burgerlijke cultuur...een scherpe reactie op Beysens publieke uitlatingen naar aanleiding van de opvoering van Liefhebber tijdens het openingsweekend van Het Toneelhuis, pleitte Klaas Tindemans, directeur van Het Vlaams

Nr. 65, Januari 1998 • (advertentie)
KRITISCH THEATER LEXICON Nieuwe cahiers over betekenisvolle Vlaamse podiumkunstenaars, deel 13 tot 16: Etienne Debel, Josse De Pauw, Arne Sierens, Dora van der Groen...VAN BAUWE MAANDAG COMPAGNIE TOT HET TONEELHUIS Een verzameling artistieke en politieke teksten, samen met T68 uitgegeven n.a.v...Vraag de nieuwe, gratis publicatiefolder van het VLAAMS THEATER INSTITUUT

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Produceren in een groot huis - 2
Die tegenstelling groot/ klein kwam expliciet tot uiting in het werken aan Faust 1 en Faust 2, maar uiteraard geldt die problematiek niet alleen voor het Zuidelijk Toneel en 't Barre Land, ze is aan...Wat in Antwerpen gebeurt met Het Toneelhuis lijkt mij sowieso zinvol; er is alleen het gevaar dat ze te veel mensen claimen; ze verzamelen een groot aantal theatermakers en hopen dat daar iets uitkomt...Het ro Theater, het Toneelhuis en ook het ntg hadden of hebben het voordeel dat ze met een blanco blad kunnen beginnen, dat zijn ideale momenten waarop je het geheel kan herdenken

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Produceren in een groot huis - 1
hebben we een gesprek over het decor, een gegeven waar zij heel improvisatorisch mee omgaan, maar dat binnen een structuur als Het Toneelhuis veel organisatie vergt...Het Toneelhuis hoopt met het opengooien van het discours deze vormen ook bespreekbaar te maken, zodat ze herdacht kunnen worden...Het Toneelhuis moet via een aantal mensen die én in die scholen én in Het Toneelhuis werken de poorten naar die scholen terug opengooien

Nr. 66, December 1998 • Peter Vantyghem • Roest op het huwelijk tussen woord en...
Dat experiment speelt zich vaak af op het muzikale vlak, maar een aantal pogingen tot vernieuwing is interessant in het kader van deze tekst...Frankrijk heeft het slagwerk van het collectief Métalovoice zich een aardige reputatie bijeengemept door industrieel afval te recupereren tot sociaal geëngageerde slagwerktaal...VUlanella/Het Toneelhuis woe 3 maart 20u00 Cinema Tokio - (03/231.07.50) don 4 maart 2 Ou 00 Cinema Tokio Blauw Vier wordt betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie

Nr. 66, December 1998 • (advertentie)
over belangrijke figuren uit het Vlaamse theater bevatten portretten van zeer diverse theatermakers...Een selectief overzicht als het ware, van het Vlaamse theater sinds de jaren '50...VAN BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE TOT HET TONEELHUIS Een cahier met verzamelde artistieke en politieke teksten van Luk Perceval, Stefaan De Ruyck en Guy Joosten

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
De jaren '80 - INS -het dogma van de inhoud In tegenstelling tot de jaren '60 is het aantal Brecht-ensceneringen in het begin van de jaren '80 in Vlaanderen veel beperkter...De jaren '90 - 'Van Brecht tot Bernadetje' -loskomen van vorm en inhoud De recente VTI-publicatie Van Brecht tot Bernadetje, een verslag van een vorig jaar tijdens Het Theaterfestival...Er rest ons tot nader order in het spreken over kunst en politiek weinig meer dan het eerlijke niet-weten

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
het voorwoord bij Lear, zijn in 1971 verschenen herschrijving van Shakespeares tragedie, lijkt Edward Bond te suggereren dat we op dit ogenblik in de geschiedenis een bijzondere verhouding tot het...Een scène uit zijn stuk Saved (1965), waarin hij die bijzondere verhouding tot het geweld heeft proberen uit te drukken, heeft geschiedenis gemaakt in het moderne Engelse theater...Onze verhouding tot het geweld is een dubbele beweging: een nadering en een verwijdering, de schok der herkenning en de onmiddellijk daaropvolgende reactie om een grens vast te leggen en te bepalen

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Produceren en presenteren Tot voor kort was het Kaaitheater het enige kunstencentrum dat zijn presentatieopdracht hoofdzakelijk realiseerde met eigen producties, aangevuld met voorstellingen...Ik zou nooit durven denken dat de creatie van Het Toneelhuis het verhaal van kunstencentrum Monty overbodig zou maken...En nu is het bon ton om te spreken over 'we gaan met z'n allen in Het Toneelhuis'. Tegelijk zou ik graag hebben dat er vijf man en een paardenkop in een donker kot gaat zitten en dat ze een miljoen

Nr. 67, Maart 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan
bepalen, het zoeken naar een geheel dat méér is dan de samenstellende delen, het hanteren van het begrip vervreemding, het inzicht in de sociale onrechtvaardigheid, het belang van de utopie, enz...Dit soort van 'achterhoede' kan precies door de trouw die ze aan haar principes betuigt tegelijkertijd ook uitgroeien tot een 'voorhoede' tegenover het commerciële gewriemel of het grote scoren...veranderd: Rosas resideert in de Munt; Het Toneelhuis integreert 'jonge' groepen/makers als b.v

Nr. 67, Maart 1999 • (advertentie)
komedieplaats 18, 2000 antwerpen Productie Het Toneelhuis - Troubleyn Coproductie De Rotterdamse Schouwburg, i.s.m...Regie WARRE BORGMANS / Co-regie JAN PETER GERRITS 25 TOT 27 MAART-20u / 28 MAART-15u / 30 MAART TOT 3 APRIL-20u TEN 00RL06 Coproductie met Internationaal Kunstencentrum deSingel, de...Coproductie met de Velinx Vertaling en bewerking BRUNO MISTIAEN/ Regie GOELE DERICK 10 TOT 13 JUNI-20u INFO & RESERVERINGEN dinsdag tot zaterdag van 11 tot 18 uur * 03/224.88.44

Nr. 67, Maart 1999 • Clara Van den Broek, Marianne Van Kerkhoven • Je eigen ding doen
Jullie hebben daarnet ook gezegd dat het totale chaos kan zijn als er geen leidende figuur is. Jorre: Ik denk dat dat van persoon tot persoon en van regisseur tot regisseur afhangt...Het hangt ook af van acteur tot acteur...was het: 'we springen erin en we doen het'? Jorre: Op het Conservatorium is het systeem ideaal

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Het is zeker niet zo dat ik totaal niets zou willen maken in huizen als het ntg of Het Toneelhuis, maar ik ben wel voorzichtig...Goed, tot enkele jaren geleden kon je nog een aantal vormen van stress en depressie laten zien op het toneel en zeggen: zo is het met ons gesteld...tot die zelf zegt 'neen, het is niet goed'. Als je iets niet goed vindt, kan je dat alleen uitleggen met je hoofd, terwijl de acteur het moet voelen met zijn lichaam


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK