Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "Tak Een" • Resultaten 21 tot 24 worden getoondNr. 93, Januari 2004 • Clara Van den Broek • Perfectie roept agressie op: Peter Vab Eede...
Mooi en lelijk Dit is de belangrijkste reden waarom acteren voor mij niet alleen een vak is: een vak beoogt een briljante ambacht en esthetiek, maar gaat daarin niet zodanig ver dat het...Om net de aandacht weer te focussen op de essentie: 'Kijk opnieuw'. Geen mooi gouden kadertje, maar een haast heiligschennende agressieve daad, een statement: hij doet iets wat je eigenlijk niet mag...Soms kan een zanger, een schilder, een schrijver zoveel briljants, zoveel mogelijkheden en registers hebben, dat ik niet meer zie wat hij nu eigenlijk wil vertellen

Nr. 95, Februari 2005 • ?
Die strijd betreft de definitie van wat een kunstenaar is. Volgens de ene opvatting behoort een kunstenaar tot een speciale tak van de mensheid die een ander, dieper inzicht heeft in de werkelijkheid...Waarom zou je een boek in een voorstelling omzetten als je net zo goed meteen het boek kan lezen en zo ook een veel scherper inzicht kan verwerven in de aangekaarte kwesties...Want dat betekende dat deze choreografe op eigen houtje en langs een volkomen andere weg tot een theoretische propositie gekomen was die dertig jaar eerder al eens uitgewerkt werd door pakweg een

Nr. 97, Juni 2005 • Bojana Cvejić • Gedaan met (ver)oordelen, tijd voor opheldering...
Een gesloten concept definieert choreografie als een compositie en vereenzelvigt compositie met het creëren van een vorm of een structuur, maar in ieder geval een notie van een geheel, door...Deze term werd voor het eerst gebruikt door Giulio Carlo Argan in de context van het neo-constructivisme in de jaren ‘50, maar het was ook van toepassing op een tak van conceptuele kunst die zich...Maar zeggen dat dans specifiek vraagt om een zoektocht naar de originele, authentieke beweging van een individueel lichaam, is een romantisering van de basisdefinitie van een poëtica, met andere

Nr. 110, Februari 2008 • Pieter De Buysser, Christophe Van Gerrewey, Bram... • Minnelijke voorwerpen
Wat een liefde, zorg en aandacht, wat een trouw aan een gekozen onderwerp, aan een oeuvre...Een vreemd weefsel van ruimte en tijd: eenmalige verschijning van een verte, hoe nabij zij ook is. Op een zomermiddag rustend op een bergkam aan de horizon, of een tak volgen, die zijn schaduw op de...te willen maken door precies dat soort beelden op te roepen: een dichtbebladerde tak, donkergroen druppelend struikgewas na een onweer; een gigantische, eeuwenoude boomkruin die het zicht op de hemel