Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "Teder" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Vorm eens niet zo'n brave rij, liever een smerige,' Teder moet nu maar eens op een andere plaats beginnen en in een verschillend tempo' -- hoe meer asynchroon, hoe wanordelijker het resultaat, hoe

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
ze niet bezield met werkelijk leven 7 Kan ze niet toornig en teder zijn ? Gisteren is de zee ingeslapen als wij en nu wordt ze na een kalme nacht weer wakker

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de sterke en vaak geciteerde aan-uitkleedscène: een jongen en een meisje raken mekaar teder aan en kleden zich vervolgens uit en opnieuw aan

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
zijn satire nu vitriool spuit of teder is, Mamet heeft het echter gemunt op Amerikaanse opvattingen

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
Er zijn altijd twee visies mogelijk: humoristisch of teder en ontroerend,..." Humor "Dat is nooit gewild, geforceerd

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Als hij op het Laatste Oordeel recht spreekt, rollen de toeschouwerstribunes uit elkaar en wordt een deel van het publiek als zondaars uitgescholden, terwijl het andere deel heel teder wordt

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Naarmate ze opstaat wordt het Magenta-rode licht sterker). Zij Laat me je gezicht zien, laat me je stem horen, want je stem is teder en je gezicht is mooi om te zien, (Stilte) Zijn linkerhand onder

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
de mond van An-dré Simon krijgen ze een vreemde spanning, vaak teder en ontroerend, en soms ronduit komisch, omdat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • Dagboek van een duivenmelker
Het meest teder in hun brutale vorm zijn de scènes in het bordeel, de zielige walsjes, bijna een surrealistisch beeld, tot Achiel buitenstapt en alles weg is: hij zindert na, alsof hij onder stroom

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Ben koud en gloeiend samen teder, wankel, of stil

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Terwijl de acteurs het decor afbreken dwaalt Neef rond, namijmerend, nog steeds gevangen in het teder-romantisch gevoel voor zijn rol

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
MOEDER Hij kon ook teder zijn

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
De toeschouwer keek vertederd toe en ving aan de hand van details, een paar woorden, een teder gebaar flarden van kleine menselijke conflicten en verlangens op...Zuiver, aandoenlijk en teder zijn de sleutelwoorden tot deze merkwaardige produktie

Nr. 43, November 1993 • Johan Thielemans • Lezing zonder titel of: De vleugels van...
de rol moet ze volwassen zijn en teder, fel en wanhopig, en, zegt Gomperts: "Dat was ze helemaal". Cor van der Lugt-Melsert had bij Van Faassen zich verbaasd afgevraagd hoe men er toe gekomen was om

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Maar het geld staat elk teder menselijk contact in de weg

Nr. 61, Januari 1997 • (advertentie)
11 les ballets c. de la b. en hans van den broeck - (they feed we) eat, eat, eat een wervelend spektakel met negen dansers/acteurs op zoek naar nieuwe rituelen : soms hilarisch, soms teder en

Nr. 77, Juni 2001 • (advertentie)
Schrijnend en hard, teder en rauw, humoristisch, eerlijken open, aangrijpend

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
Zelfbewust, passioneel, teder, innemend

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
De door Michael von Au prachtig gespeelde Bassiano heeft een teder respect voor Antonio, de energieke Bassiano is ook Antonio's enige redding uit de permanente staat van ernstige depressie waarin de

Nr. 97, Juni 2005 • Daniel Loayza • Zonder woorden...
En d’autres termes laat ons ervaren hoe een leven en het verhaal van dat leven elkaar wederzijds kruisen, het laat ons – afwisselend ironisch en teder – afwegen hoe een bestaan en de vormgeving van


Toon volgende resultaten